Ultrazvukové tvrdoměry materiálu, nedestruktivní testování tvrdosti materiálu