Záznam a monitoring teploty a ďalších klimatických podmienok, zánam priebehu teploty pri vypaľovaní

Rýchle info Meranie korózie Skúšky teploty a klímy
Solarbox Accelerated Weathering Cabinet

Solarbox Accelerated Weathering Cabinet

Test cabinets for the accelerated testing of products such as coatings, plastics, packaging etc. on wear and tear caused by light and/or…
Úspora energie a peňazí pre našich zákazníkov

Úspora energie a peňazí pre našich zákazníkov

Hľadanie rovnováhy medzi potrebou udržateľnej budúcnosti a zachovaním integrity vašej značky a produktu je téma, ktorá nás mimoriadne zaujíma. Tak veľmi, že sme na túto tému uskutočnili výskumný projekt - oslovili sme 255 pracovníkov s rozhodovacou právomocou v mnohých odvetviach, aby sme zistili, ako udržateľné materiály ovplyvňujú potrebu kontroly kvality.