Tvrdost podle Rockwella (ČSN 42 0373)

se zjišťuje na Rockwellově tvrdoměru jako rozdíl hloubky vtisku vnikacího tělesa (ocelová kulička, diamantový kužel) mezi dvěma stupni zatížení (předběžného a celkového). Účelem předběžného zatížení je vyloučit z měřené hloubky nepřesnosti povrchových ploch.

Tvrdost podle Brinella (ČSN 42 0371)

(ČSN 42 0371) se zjišťuje vtlačováním ocelové kalené kuličky o průměru D do zkušebního tělesa silou F, která směřuje kolmo k povrchu tělesa po stanovenou dobu. Následně po odlehčení se změří průměr vtisku d.

Tvrdost podle Vickerse (ČSN 42 0374)

- do materiálu se vtlačuje pod zatížením silou F (působí kolmo na povrch vzorku) diamantový pravidelný čtyřboký jehlan o daném vrcholovém úhlu mezi protilehlými stěnami po danou dobu. Následně se změří střední délka u obou úhlopříček vtisku. Zkušební zatěžující síla bývá od 10 do 1000 N. Doba zatížení se volí od 10 do 180 s. Použité zatížení píšeme do označení, např. HV 100 (HV 100 = 215).

Rýchle info Skúšanie materiálov a skúšky drsnosti Meranie tvrdosti
Stolný tvrdomer Vickers & Knoop Tru-Blue Micro VTStolný tvrdomer Vickers & Knoop Tru-Blue Micro VT

Stolný tvrdomer Vickers & Knoop Tru-Blue Micro VT

Norma ISO 4546, ISO 6507, ISO 9385
Predstavujeme zbrusu nový tvrdomer mikro-tvrdosti Vickers & Knoop spoločnosti United Testing System, Tru Blue Micro VT! Náš mikro…

Konverzná tabuľka pre rôzne stupnice tvrdosti

Porovnávať hodnoty tvrdosti je možné len pri použití rovnakej metódy a rovnakého skúšobného zaťaženia. Prevody hodnôt tvrdosti podľa rôznych metód sú iba orientačné. Takéto prevody tvrdosti sú možné len na základe vykonaných porovnávacích skúšok.