Tvrdost podle Rockwella (ČSN 42 0373)

se zjišťuje na Rockwellově tvrdoměru jako rozdíl hloubky vtisku vnikacího tělesa (ocelová kulička, diamantový kužel) mezi dvěma stupni zatížení (předběžného a celkového). Účelem předběžného zatížení je vyloučit z měřené hloubky nepřesnosti povrchových ploch.

Tvrdost podle Brinella (ČSN 42 0371)

(ČSN 42 0371) se zjišťuje vtlačováním ocelové kalené kuličky o průměru D do zkušebního tělesa silou F, která směřuje kolmo k povrchu tělesa po stanovenou dobu. Následně po odlehčení se změří průměr vtisku d.

Tvrdost podle Vickerse (ČSN 42 0374)

- do materiálu se vtlačuje pod zatížením silou F (působí kolmo na povrch vzorku) diamantový pravidelný čtyřboký jehlan o daném vrcholovém úhlu mezi protilehlými stěnami po danou dobu. Následně se změří střední délka u obou úhlopříček vtisku. Zkušební zatěžující síla bývá od 10 do 1000 N. Doba zatížení se volí od 10 do 180 s. Použité zatížení píšeme do označení, např. HV 100 (HV 100 = 215).

Rýchle info
Univerzálny tvrdomer R-187

Univerzálny tvrdomer R-187

Univerzálny stolný tvrdomer R-187,5 je efektívne automatické testovanie tvrdosti stupníc Rockwell, Brinell a Vickers s perfektnou…
Rýchle info
Prenosný tvrdomer Brinell PIB-3000

Prenosný tvrdomer Brinell PIB-3000

PIB-3000 je prenosný tvrdomer podľa Brinella. Obsahuje hydraulický systém a testovacie zaťaženie je aplikované pomocou rukoväte. Testovacie…
Rýchle info
Prenosný tvrdomer BRINELL PHB-150

Prenosný tvrdomer BRINELL PHB-150

PHB-150 prenosný tvrdomer je určený na testovanie podľa metódy tvrdosti podľa Brinella. Skúšobná sila je riadená kalibrovaného skosenia…

Konverzná tabuľka pre rôzne stupnice tvrdosti

Porovnávať hodnoty tvrdosti je možné len pri použití rovnakej metódy a rovnakého skúšobného zaťaženia. Prevody hodnôt tvrdosti podľa rôznych metód sú iba orientačné. Takéto prevody tvrdosti sú možné len na základe vykonaných porovnávacích skúšok.