Tvrdost podle Vickerse (ČSN 42 0374)

- do materiálu se vtlačuje pod zatížením silou F (působí kolmo na povrch vzorku) diamantový pravidelný čtyřboký jehlan o daném vrcholovém úhlu mezi protilehlými stěnami po danou dobu. Následně se změří střední délka u obou úhlopříček vtisku. Zkušební zatěžující síla bývá od 10 do 1000 N. Doba zatížení se volí od 10 do 180 s. Použité zatížení píšeme do označení, např. HV 100 (HV 100 = 215).

vickers-diagramPro běžně zkušební zatížení 300 N a dobu od 10 do 15 s se používá označení HV.

Zkouška tvrdosti podle Vickerse

Tvrdost podle Vickerse

Tvrdost podle Vickerse se vyjadřuje bezrozměrně. Tvrdost podle Vickerse je určena poměrem vtlačovací síly F a povrchu vtisku.

HV = 0,189 . (F / d2)

F - síla vtlačování

d - úhlopříčka vtisku.

Pro praktickou potřebu používáme tabulek, kde podle délky úhlopříčky d a použité síly F je uvedena odpovídající tvrdost.

Metodu měření tvrdosti podle Vickerse lze použít pro všechny tvrdosti. Metoda je velmi přesná a je minimálně závislá na zatížení.

Diatester

Pro kontrolování tvrdosti po celou pracovní dobu se používá ve velkých závodech zdokonalených Vickersových tvrdoměrů, tzv. diatestorů. Obraz čtvercového vtisku je promítán ve zvětšeném měřítku na matnici. To umožňuje pohodlné a rychlé čtení délky úhlopříčky d.

Zdroj: [16], Pavel Kryštůfek (zkráceno, upraveno)

Normy

  • ČSN EN ISO 6507-1 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda.
  • ČSN EN ISO 6507-2 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování tvrdoměrů Vickers.
  • ČSN EN ISO 6507-3 - Kovové materiály. Zkoušení tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace tvrdoměrných destiček.
  • ČSN EN 23878 - Tvrdokovy. Zkouška tvrdosti podle Vickerse (ISO 3878:1983).
  • ISO 6507-1 - Metallic materials. Vickers hardness test - Part 1: Test method.
  • ISO 6507-2 - Metallic materials. Vickers hardness test - Part 2: Verification of testing machines.
  • ISO 6507-3 - Metallic materials. Vickers hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks.
  • ISO 3878:1983 - Hardmetals - Vickers hardness test.
  • ASTM E92 - Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials.
Rýchle info Skúšanie materiálov a skúšky drsnosti Meranie tvrdosti
Stolný tvrdomer Vickers & Knoop Tru-Blue Micro VTStolný tvrdomer Vickers & Knoop Tru-Blue Micro VT

Stolný tvrdomer Vickers & Knoop Tru-Blue Micro VT

Norma ISO 4546, ISO 6507, ISO 9385
Predstavujeme zbrusu nový tvrdomer mikro-tvrdosti Vickers & Knoop spoločnosti United Testing System, Tru Blue Micro VT! Náš mikro…