Aplikátory (pravítka) pre zistenie stekavosti a rozlivu farieb.