Nízkonapěťový a vysokonapěťový porozimetr TQC pro testování porezity nejen nátěrů

Meranie porozity - Ako lokalizovať diery / prázdne miesta v ochranných náteroch

Meranie porozity - Ako lokalizovať diery / prázdne miesta v ochranných náteroch

Ako lokalizovať diery / prázdne miesta v ochranných náteroch

Prázdne miesta – dierka, kaz, dutina, prasklina – je diskontinuita v náterovom systéme, kde malá plocha tenkého alebo chýbajúceho náteru vystavuje podklad okolitému prostrediu.

V dôsledku rôznych potenciálnych chýb pri aplikácii nového ochranného náteru sa môžu tvoriť chyby – alebo prázdniny. Môžu byť neviditeľné voľným okom a je takmer nemožné ich detekovať bez riadneho vybavenia.