Cena
0 Kč

Kód produktu
BGD566

Tester T-Bend je určený na hodnotenie pružnosti a priľnavosti organického povlaku na kovovom podklade pozorovaním praskania alebo straty priľnavosti pri ohýbaní potiahnutého skúšobného panelu. viac

T-Bend Tester je navrhnutý tak, aby vyhodnotil flexibilitu a priľnavosť organického povlaku na kovovom podklade pozorovaním praskania alebo straty priľnavosti pri ohýbaní potiahnutého testovacieho panelu. Túto metódu možno použiť na potvrdenie, či farby, laky alebo príbuzné produkty splniť danú skúšobnú požiadavku v skúške vyhovel/nevyhovel alebo určiť minimálny priemer ohybu, pri ktorom nedochádza k praskaniu.

Potiahnuté panely sa ohýbajú späť na seba na 180°, s potiahnutým povrchom na vonkajšej strane ohybu, pri postupne menej závažných polomeroch zakrivenia, pričom polomery zakrivenia sú definované rozperkami alebo tŕňmi. Po ohnutí je každý panel skúmaný lupou na praskanie povlaku a testom odtrhávania pásky na stratu adhézie povlaku. Minimálny priemer, na ktorý je možné skúšobný panel ohnúť bez praskania alebo straty priľnavosti, tj keď dôjde k dlhším poruchám, sa berie ako hodnotenie ohybu T.

Podľa Noriem: DIN EN ISO 17132, ASTM D4145, EN 13523-7 Farby a laky - T-ohybová skúška Metóda skladania

Technické špecifikácie ohybovej skúšky – T-Bend Test BGD566:

BGD 566 T-Bend Test

 

Max. šírka testovaného panelu:            ≤100mm 

Max. hrúbka panelov:                             ≤1mm oceľ,  </span

Váha prístroja:                                   


Rozmery prístroja:                                  30

Parametre

Norma DIN EN ISO 17132, ASTM D4145, EN 13523-7
Materiál Farby a nátery