Cena
0 Kč

Kód produktu
P00033

DataLoggery pre záznam teploty – loggery sú určené na záznam teplôt. Jednokanálové až štvorkanálové teplomery. Záznam je vykonávaný do energeticky nezávislej pamäte. Kapacita 32 000 zaznamenaných teplôt. Údaje je možné preniesť do PC pomocou RS232 či USB rozhrania. viac

Dataloggery S0110, S0111, S0121, S0122, S0141, S0841, R0110, R011E, R0121

 • preprava potravín
 • sklady
 • technologické prevádzky
 • múzeá a galérie

Dataloggery  sú zurčené na záznam teplôt, prípadne v kombinácii so záznamom stavu kontaktu (otvorenie/zatvorenie dverí). Záznam je vykonávaný do energeticky nezávislej elektronickej pamäte. Údaje je možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie RS232. USB, Ethernet alebo GSM modem pomocou príslušného adaptéra.

Prednosti Dataloggerov

 • kalibračný list je súčasťou dodávky
 • variabilita pripojenia k PC cez RS232, USB, Etherner alebo GSM modem
 • rýchly prenos dát do PC (úplne zaplnená pamäť 32.000 údajov za 30s
 • možnosť trvalého pripojenia k PC, dáta je možné sťahovať aj počas záznamu
 • veľký dvojriadkový displej so špeciálnymi znakmi, vypínateľný
 • voliteľne možno zobrazovať aj minimálne n a maximálne namerané hodnoty (nulovanie min/max hodnôt z PC alebo magnetom)
 • každému kanálu je možné nastaviť alarm s 2 medzami, ktorý je indikovaný na displeji alebo svietivkou
 • je možné zvoliť 2 režimy alarmu: priebežný alebo s pamäťou (zistený alarm je indikovaný na displeji trvalo až do vynulovania
 • robustné vodotesné puzdro s krytím IP67, jednoduchá montáž s možnosťou uzamknutia
 • nízky odber, životnosť batérie až 7 rokov
 • indikácia zostávajúcej životnosti batérie, jednoduchá vymeniteľnosť batérie
 • štandardný snímač teploty Pt1000, je možné prepnúť na Ni1000/6180ppm v rozsahu -50 až + 150°C
 • meranie teploty je možné kombinovať so záznamom stavu kontaktu (napr. otvorenie/zatvorenie dverí) – typ S0841
 • záznamník je možné zapínať/vypínať: on-line z pripojeného PC, dodaným magnetom, typ S0841 zmenou stavu na vstupoch
 • automatický štart záznamníka je možné z PC nastaviť na mesiac dopredu (zadaním dátumu a času)
 • možno tiež nastaviť režim, kedy záznam beží iba, ak je niektorá z nameraných veličín mimo nastavenej medze svojho alarmu
 • každý záznamník je možné označiť textom s popisom – maximálne 32 znakov, každý kanál je možné popísať textom – max. 16 znakov
 • ochrana heslom pred neoprávneným zásahom do nastavenia záznamníka

Technické údaje dataloggerov:

Rozsah prevádzkových teplôt teplomerov R0xxx bez displeja -30 až +80°C, -40 až +80°C logger R0110
Rozsah prevádzkových teplôt teplomerov S0xxx s displejom -30 až +70°C
Presnosť merania teploty vnútorným čidlom ±0.4°C (neplatí pre ekonomický logger R0110E)
Presnosť vstupu teploty Pt1000/3850ppm (bez sond) ±0.2°C od -50 do +100°C 
±0.2% nameranej hodnoty od +100 do +260°C 
±0.4% nameranej hodnoty od -90 do -50°C< /td>
Rozlíšenie údaje o teplote 0.1°C
Hodiny reálneho času rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Interval záznamu nastaviteľný od 10s do 24hod
Obnovenie displeja a stavu alarmov každých 10 s
Celková kapacita pamäte 32000 hodnôt teploty (v necyklickom zázname)
Voľby typu záznamu necyklický - po zaplnení pamäte sa záznam zastaví 
cyklický - po zaplnení sa najstaršie hodnoty nahrádzajú novými
Rozmery bez konektorov loggery s displejom 93x64x29mm loggery bez displeja 93x64x26mm
Napájanie Lítiová batéria 3,6V, rozmer AA
Typická životnosť batérie pri prevádzke v teplotách -5 až +35°C: 
(pri častoj prevádzke mimo tohto rozsahu je životnosť až o 25% nižšia)
7 rokov R01xx 
6 rokov S01xx 
5 rokov S0141 a S0841
Životnosť batérie v trvalom on-line režime s intervalom 1 minúta: znížená o 1/3 oproti vyššie uvedeným hodnotám
Životnosť batérie v trvalom on-line režime s intervalom 10 sekúnd: 1 rok
Krytie IP67 - chránené pred vplyvmi dočasného ponorenia do vody
Záruka 2 roky

Dataloggery s displejom

Obj. č Popis Rozsah merania Merané signály
S0110 jednokanálový teplomer s vnútorným čidlom -30 až +70°C 1xT Teplomer Logger S0111

Rozsah dodávky

Záznamníky sú dodávané bez príslušenstva. Príslušenstvo je nutné objednať. Pre základné použitie je nutné dokúpiť minimálne COM alebo USB adaptér na komunikáciu s PC, prípadne štart/stop magnet. Pre model S3541 je taktiež nutné objednať konektor pripojenia signálu 0-5V. V dodávke je zahrnutý iba kalibračný certifikát, batérie a softvér. Softvér umožňuje ovládanie všetkých funkcií prístroja a prezeranie a tlač záznamu vo forme tabuliek a grafov. Namerané hodnoty je možné exportovať do formátu dbf alebo txt pre ďalšie spracovanie.

Voliteľné príslušenstvo za príplatok pozri technický list...

SWR001 rozšírený Windows softvér pre vlhkomer - farebnú tlač, voľby časového a zvislého merítka grafov a ďalšie funkcie
SW100 CD s voľne šíriteľným programom pre osobný počítač
LP002 COM adaptér pre komunikáciu s osobným počítačom po sériovej linke RS232
LP003 USB adaptér pre komunikáciu s osobným počítačom cez USB port
LP005 LAN adaptér - prevodník pre komunikáciu s osobným počítačom cez Ethernet, vrátane napájacieho adaptéra 230Vac/5Vdc, 350mA.
Možnosť posielania alarmovej správy o prekročení nastavených hodnôt pomocou e-mailu alebo trapu.
LP004 štart/stop magnet
MD036 samolepiaci Dual Lock (priemyselný suchý zips pre jednoduchú inštaláciu)
F9000 držiak na stenu so zámkom proti neoprávnenému odobratiu
A4203 náhradná Lítiová batéria 3,6V, veľkosť AA, bez vývodov
K1321 náhradná zásuvka na pripojenie vonkajšej teplotnej sondy k loggeru S3631, krytie zásuvky IP67
sondy sondy teploty so senzorom Pt1000 s vodotesnou zásuvkou K1321 - za označením sondy je znak /E. Odporúčame napr. univerzálnu hermetickú sondu Pt1000TG8/E pevne spojenú s káblom. Nutné uviesť požadovanú dĺžku prívodného kábla (1, 2, 5 alebo 10m).
LP006 GSM adaptér pre komunikáciu cez GSM modem WaveCom Fastrack
MP009 GSM modem WaveCom Fastrack M1306B, bez príslušenstva
MP009/1 anténa pre GSM modem WaveCom Fastrack, lomená
MP009/2 dátový kábel pre nastavenie GSM modemu Fastrack
MP009/3 sieťový adaptér 230V/12V pre napájanie GSM modemu Fastrack
MP009/4 aplikácia pre GSM modem WaveCom Fastrack M1306B pre GPRS
SLU001 kalibračný list z akreditovaného kalibračného laboratória