Dataloggery pre záznam vlhkosti a teploty R3120-R3121

Cena
0 Kč

Kód produktu
P00034

bez displeja, rozsah vnútornej teploty podľa logeru od -30 až do 105 ° C, vlhkosť 0 až 100%, vhodné pre: skladovacie priestory, technologické prevádzky a laboratóriá, múzeá a galérie, byty a obytné priestory viac

Dataloggery na záznam vlhkosti a teploty R3120, R3121,

bez displeja, rozsah vnútornej teploty podľa logeru od -30 až do 105°C, vlhkosť 0 až 100%, vhodné pre: skladovacie priestory, technologické prevádzky a laboratóriá, múzeá a galérie, byty a obytné priestory</ span>

 • skladovacie priestory
 • technologické prevádzky a laboratóriá
 • múzeá a galérie
 • byty a obytné priestory

Loggery  sú zurčené na záznam relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty, prípadne v kombinácii s napäťovým signálom 0-5V. Záznam je vykonávaný do energeticky nezávislej elektronickej pamäte. Údaje je možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie RS232. USB, Ethernet alebo GSM modem pomocou príslušného adaptéra.

Prednosti Dataloggerov

 • kalibračný list je súčasťou dodávky
 • ľahké justovanie a kalibrácia relatívnej vlhkosti pomocou dodávaného príslušenstva a softvéru
 • variabilita pripojenia k PC cez RS232, USB, Etherner alebo GSM modem
 • rýchly prenos dát do PC (úplne zaplnená pamäť 32.000 údajov za 30s
 • možnosť trvalého pripojenia k PC, dáta je možné sťahovať aj počas záznamu
 • veľký dvojriadkový displej so špeciálnymi znakmi, vypínateľný
 • voliteľne možno zobrazovať aj minimálne n a maximálne namerané hodnoty (nulovanie min/max hodnôt z PC alebo magnetom)
 • každému kanálu je možné nastaviť alarm s 2 medzami, ktorý je indikovaný na displeji alebo svietivkou
 • je možné zvoliť 2 režimy alarmu: priebežný alebo s pamäťou (zistený alarm je indikovaný na displeji trvalo až do vynulovania
 • robustné vodotesné puzdro, jednoduchá montáž s možnosťou uzamknutia
 • nízky odber, životnosť batérie až 7 rokov
 • indikácia zostávajúcej životnosti batérie, jednoduchá vymeniteľnosť batérie
 • externý vstup teploty je pre snímač Pt1000, je možné prepnúť na Ni1000/6180PPM v rozsahu -50 až + 150°C
 • meranie relatívnej vlhkosti a teploty je možné pri type S3541 doplniť o meranie dvoch signálov é-5V z ľubovoľných snímačov
 • záznamník je možné zapínať/vypínať: on-line z pripojeného PC, dodaným magnetom
 • automatický štart záznamníka je možné z PC nastaviť na mesiac dopredu (zadaním dátumu a času)
 • možno tiež nastaviť režim, kedy záznam beží iba, ak je niektorá z nameraných veličín mimo nastavenej medze svojho alarmu
 • každý záznamník je možné označiť textom s popisom – maximálne 32 znakov, každý kanál je možné popísať textom – max. 16 znakov
 • ochrana heslom pred neoprávneným zásahom do nastavenia záznamníka

Technické údaje Dataloggerov

Rozsah prevádzkových teplôt typov R3xxx bez displeja -30 až +80°C
Rozsah prevádzkových teplôt S3xxx s displejom -30 až +70°C
Presnosť merania teploty vnútorným čidlom ±0,4°C
Presnosť externého vstupu teploty loggeru S3631 pre Pt1000 (bez sond) ±0,2°C od -50 do +100°C ±0,2% z nameranej hodnoty od +100 do +260°C ±0,4% z nameranej hodnoty od -90 do -50°C< /td>
Presnosť merania relatívnej vlhkosti vzduchu ±2,5% RV od 5 do 95% pri 23°C
Rozlíšenie údajov o teplote a vlhkosti 0,1°C, 0,1% RV
Hodiny reálneho času rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Interval záznamu Nastaviteľný od 10s do 24hod
Obnovenie displeja a stavu alarmov Každých 10s (každú minútu v nízkopríkonovom režime)
Celková kapacita pamäte 32.000 hodnôt v necyklickom zázname
Voľby typy záznamov necyklický – po zaplnení pamäte sa záznam zastaví cyklický – po zaplnení sa najstaršie hodnoty nahradia novými
Rozmery bez konektorov loggery s displejom 93 x 64 x 29mm loggery bez displeja 93 x 64 x 26mm
Napájanie Lítiová batéria 3,6V rozmer AA
Typická životnosť batérie v nízkopríkonnom režime (1min) 7 rokov R3xxx , 6 rokov S3xxx
Typická životnosť batérie v rýchlom režime (10 sekúnd) 3roky R3xxx , 2,5 roka S3xxx
Životnosť batérie v trvalom on-line režime – interval 1min nižšia o 30% voči uvedeným životnostiam v rýchlom režime
Životnosť batérie v trvalom on-line režime – interval10s 1 rok
Krytie IP67, senzory sú umiestnené za krytkou s krytím IP30
Záruka 2 roky

*teploty nad +85°C sobmedzením podľa grafu

Dataloggery bez displeja

R3120 Teplomer-vlhkomer s vnútornými snímačmi T+RH, výpis teplôt rosného bodu vnútorný -30 až 80°C vlhkosť 0 až 100% T+RH teplomer-vlkomer logger r3120 - väčšie foto</ td>
R3121 Teplomer-vlhkomer vrátane výpisu rosného bodu s externou sondou T+RH na kábli dĺžky 1meter. Za príplatok je možné dodať s dĺžkou kábla 2 alebo 4 metre. Priemer sondy je 18mm, dĺžka 75mm. teplota -30 až 105°C vlhkosť 0 až 100% T+RH teplomer-vlkomer logger r3121 - väčšie foto</ td>

Rozsah dodávky dataloggerov

Záznamníky sú dodávané bez príslušenstva. Príslušenstvo je nutné objednať. Pre základné použitie je nutné dokúpiť minimálne COM alebo USB adaptér na komunikáciu s PC, prípadne štart/stop magnet. Pre model S3541 je tiež nutné objednať konektor pripojenia signálu 0-5V.

V dodávke je zahrnutý iba kalibračný certifikát, batéria a softvér. Softvér umožňuje ovládanie všetkých funkcií prístroja a prezeranie a tlač záznamu vo forme tabuliek a grafov. Namerané hodnoty je možné exportovať do formátu dbf alebo txt pre ďalšie spracovanie.