Čistota povrchu podľa ISO 8501-1 (čistota ocele)

Cena
0 Kč

Výrobca
TQC Sheen

Kód produktu
8501-1

Originálna švédska norma ISO 8501-1
Obsah: obchodné informácie, referenčné materiály a ISO štandardy

Popis:Norma vizuálne hodnotí mieru zhrdzavenia a čistoty nenatretej ocele. Norma je tiež známa ako Švédska norma stupňov tryskania s hodnotami čistoty v Sa. Norma obsahuje fotografie vysokej kvality pre ohodnotenie stupňa zhrdzavenia a čistoty po manuálnom a strojnom čistení alebo čistoty po tryskaní.

Cieľová skupina: Pre spoločnosť, ktoré vykonávajú nátery a tryskanie alebo ich zákazníkov, techniky, kontrolné inštitúcie a všetky oblasti týkajúce sa vykonávania náterov a predpravy povrchu. viac

Originálna švédska norma ISO 8501-1

Obsah: obchodné informácie, referenčné materiály a ISO štandardy

Popis:Norma vizuálne hodnotí mieru zhrdzavenia a čistoty nenatretej ocele. Norma je tiež známa ako Švédska norma stupňov tryskania s hodnotami čistoty v Sa. Norma obsahuje fotografie vysokej kvality pre ohodnotenie stupňa zhrdzavenia a čistoty po manuálnom a strojnom čistení alebo čistoty po tryskaní.

Cieľová skupina:Pre spoločnosť, ktoré vykonávajú nátery a tryskanie alebo ich zákazníkov, techniky, kontrolné inštitúcie a všetky oblasti týkajúce sa vykonávania náterov a predpravy povrchu.

Objednávacie číslo:LD3020

Originálna švédska norma ISO 8501-1 - dodatok

Dodatok k norme ISO 8501-1 . Poskytuje informácie o rôznych náradiach na tryskanie s odkazom na ISO 8501-1

Objednávacie číslo:LD3026

Originálna švédska norma ISO 8501-2

Hodnotí stupeň čistoty natretej ocele z ktorej sú miestami odstránené zvetrané vrstvy náteru. Toto je nevyhnutné pri opravných náteroch farbami určenými na koróziu a pri konzervácii alebo napr. po zváraní spojov konštrukcií.

Objednávacie číslo:LD3027

Čistota povrchu podľa STN EN ISO 8501-1

Názov normy:

Príprava oceľových povrchov pred nanesením náterových hmôt a obdobných výrobkov – Vizuálne vyhodnotenie čistoty povrchu – Časť 1: Stupne zahrdzavenia a stupne prípravy oceľového podkladu bez povlaku a oceľového podkladu po úplnom odstránenie predchádzajúcich povlakov

Objednávacie číslo: CS-1

Predmet normy:

Táto časť ISO špecifikuje stupne zahrdzavenia a stupne prípravy povrchu ocele (pozri kapitolu 3, respektíve 4). Rôzne stupne sú definované slovným popisom spolu s fotografickými vyobrazeniami, ktoré sú reprezentatívnymi príkladmi v rozmedzí tolerancie pre každý stupeň, ako je slovne popísané. Je využiteľná pre za tepla valcovaný oceľový povrch, pripravený na natieranie metódami ako je otryskávanie, ručné alebo mechanizované čistenie a čistenie plameňom, aj keď tieto postupy dávajú len zriedka porovnateľné výsledky. V zásade sú tieto metódy zamerané na za tepla valcovanú oceľ, ale sú využiteľné aj pre oceľ valcovanú za studena pri jej dostatočnej hrúbke, aby bola vylúčená akákoľvek deformácia, zapríčinená dopadom abrazíva alebo vplyvom mechanizovaného čistenia.

Táto časť ISO 8501 je využiteľná aj pre oceľové podklady, ktoré vykazujú zvyšky pevne zachytávajúcich náterov alebo iných cudzích materiálov (pozri poznámku 2 k 4.1) v nadväznosti na zvyškové okuje.

POZNÁMKA - Stupeň prípravy predtým natretého oceľového povrchu po iba miestnom odstránení náterov je predmetom ISO 8501-2. Podľa tohto dielu ISO 8501 sa posudzuje čistota povrchu iba podľa jeho vzhľadu. V mnohých prípadoch je toto postačujúce, ale pri povlakových systémoch určených pre expozíciu do agresívnych atmosfér, ponor do vody, podmienok trvalej kondenzácie vlhkosti, sa odporúča vykonať hodnotenie čistoty povrchu na prítomnosť rozpustných soli a iných voľným okom neviditeľných nečistôt (vizuálne nepostihnuteľných), pomocou postupov , ktoré sú predmetom jednotlivých dielov ISO 8502. Charakteristiky drsnosti povrchu sú predmetom ISO 8503.

Čistota povrchu podľa STN EN ISO 8501-2

Názov normy: Príprava oceľových povrchov pred nanesením náterových hmôt a obdobných výrobkov - Vizuálne vyhodnotenie čistoty povrchu</ strong> - Časť 2: Stupne prípravy predtým natretého oceľového podkladu po miestnom odstránení predchádzajúcich povlakov

Objednávacie číslo: CS-2

Predmet normy:

Táto druhá časť normy (ČSN) ISO 8501 špecifikuje stupne prípravy ocele po miestnom odstránení existujúcich náterov. Jednotlivé stupne prípravy povrchu sú definované (viď kapitolu 4) slovným popisom vzhľadu povrchu po operácii čistenia a reprezentatívnymi fotografickými príkladmi z (ČSN) ISO 8501-1. V prílohe tejto normy sú fotografické príklady pre stupne prípravy povrchu P Sa 2- a P Ma. Táto druhá časť (ČSN) ISO 8501 je použiteľná pre oceľové povrchy, pri ktorých boli iba časti plôch otryskané alebo čistené pomocou ručných mechanizovaných kief a brúsok. Podľa tejto časti (ČSN) ISO 8501 sa čistota povrchu posudzuje podľa jeho vzhľadu. V mnohých prípadoch je toto postačujúce, ale pri povlakových systémoch určených na expozíciu do agresívnych atmosfér, ponor do vody, podmienky trvalej kondenzácie vlhkosti, sa odporúča vykonať hodnotenie čistoty povrchu na prítomnosť rozpustných solí a iných voľným okom neviditeľných nečistôt. Fyzikálne a chemické spôsoby pre tieto hodnotenia sú predmetom rôznych častí ISO 8502. Ak je nutné hodnotiť drsnosť povrchu, postupuje sa podľa ISO 8503. Tato časť normy sa skladá z týchto kapitol: kapitola 1 - Predmet normy, kapitola 2 - Normatívne odkazy, kapitola 3 - Predvolený stav natretého povrchu pred čistením, kapitola 4 - Stupne prípravy povrchu, kapitola 5 - Fotografické príklady. ČSN ISO 8501-2 (03 8221) bola vydaná v júni 1998.

  • Korozní, materiálové a kontrolné inžiniery
  • Pre odborné a vysoké školy, školenia

Parametre

Norma ISO 8501-1
Materiál Hliník, Kovy, Oceľ, Cínové plechy