Cena
0 Kč

Výrobca
Arcotest

Kód produktu
P00039

Fixy a atramenty (Arcotest) na testovanie zamastenia povrchu pred aplikáciou povrchovej ochrany. Meranie povrchového napätia (mastnoty), ktoré súvisí s čistotou povrchu čo ovplyvňuje priľnavosť napr. náteru na podklade.

Prečo merať povrchové napätie (Arcotest)

Povrchové napätie je jedno z rozhodujúcich kritérií pre adhéziu (priľnavosť) tlačiarenskej farby, lepidiel, lakov, náterov atď. na akomkoľvek plastovom alebo kovovom povrchu.
Povrchové napätie je merané v mN/m (milinewton na meter - aktuálna platná merná jednotka) alebo v dyn/cm (dyn na centimeter – stará jednotka). viac

Meranie povrchového napätia (mastnoty), ktoré súvisia s čistotou povrchu čo ovplyvňuje priľnavosť napr. náteru na podklade< /p>

Prečo merať povrchové napätie (Fixy a Atramenty Arcotest)

 • Povrchové napätie je jedno z rozhodujúcich kritérií pre adhéziu (priľnavosť) tlačiarenskej farby, lepidiel, lakov, náterov atď. na akomkoľvek plastovom alebo kovovom povrchu.
 • Povrchové napätie je merané v mN/m (milinewton na meter - aktuálna platná merná jednotka) alebo v dyn/cm (dyn na centimeter – stará jednotka).
 • Nezávisle od niektorých výnimiek sú hlavnými pravidlami:

Čím vyššie je povrchové napätie materiálu, tým lepšia je priľnavosť čohokoľvek vyššie spomínaného pri fixácii na povrch.

Na jednej strane dôvod pre nízke napätie môže byť tiež daný špecifikáciou materiálu. Napríklad veľmi veľa plastov vykazuje veľmi nízke povrchové napätie a preto potrebujú chemické alebo fyzické ošetrenie na dosiahnutie lepšej priľnavosti.

Na druhej strane znečistenia povrchu (tuk, olej, odtlačky prstov) môžu byť dôvodom nízkemu povrchovému napätiu, čo je väčšinou v prípade kovov.

Ako všeobecný limit je často uvádzaná hodnota 38mN/m. Ak je povrchové napätie pod túto hodnotu priľnavosť bude zlá, nad túto hodnotu by mala byť priľnavosť dobrá alebo uspokojivá. Každopádne je vždy odporúčané kontrolovať povrchové napätie, ktoré je dôležité pre dobrú priľnavosť pre každú aplikáciu.

Testovacie fixy Arcotest sú ako prostriedok na testovanie povrchového napätia veľmi presné a jednoduché na použitie. Slúži buď ako vyhľadávač nutných ošetrení alebo čistenie povrchov pre plánovanú výrobu alebo na testovanie kvality na už zavedenej výrobnej linke.

Aplikácia

Pre začiatok akéhokoľvek testovania je najlepšie najprv použiť testovaciu fixku so strednou hodnotou napr.38mN/m. Ak linka atramentu zostane na povrchu materiálu nezmenená po dobu dvoch sekúnd tzn. nezmení (nezleje) sa na kvapky, povrchové napätie je rovnaké alebo vyššie ako povrchové napätie roztoku (fixu). V tomto prípade použijeme testovaciu fixku s vyššou hodnotou napr. 4OmN/m. Tento postup vykonávame kým sa čiara vykonaná fixkou (atrament) nezleje do malých oddelených kvapôčok.

Ak už na začiatku merania (pri hodnote fixky 38mN/m) sa z čiary vykonanej fixkou vytvoria kvapky, skúška pokračuje tak, že použijeme fixky s nižšou hodnotou. V tomto prípade môže byť napätie materiálu stanovené medzi dvoma hodnotami napr. medzi 36 a 38mN/m.

Táto testovacia metóda je vhodná pre prevádzkových pracovníkov na akejkoľvek výrobnej úrovni ako rutinné testovanie, ktorého výsledok môže byť okamžite znázornený a ohodnotený a dáva veľmi jasný obraz o stupni ošetrenia a čistote povrchu.

Vzhľadom na to, že testovacie roztoky sú zložené z dvoch roztokov, ktoré sa vyparujú rôznou rýchlosťou a ktoré tiež prijímajú vlhkosť, fixy musia byť vždy dobre zatvorené pokiaľ sa nepoužívajú.

Testovacie atramenty ružové a testovacie fixy ružové

Dostupné hodnoty 28 až 60 mN/m

Ružovo zafarbený testovací atrament je špeciálna skúšobná kvapalina definovaného povrchového napätia. Atrament bol vyvinutý na získanie „netoxického“ skúšobného atramentu. Tieto ružové skúšobné atramenty sú určené na nahradenie modrého testovacieho atramentu, ktorý bol vyhlásený za toxický podľa DIN 53364/ ISO 8296.

Tento ružový testovací atrament je dostupný vo fľaštičkách (so štetcom alebo bez), alebo testovacích fixách.

arcotest fixy ružovéTestovacie atramenty ružové

 • Hodnoty 28 až 60 mN/m v krokoch po 2 hodnotách (28,30,32…)
 • S presnosťou +/- 0,5mN/m
 • Čas vyhodnotenia pri hodnotách 28 až 60mN/m sú 4 sekundy
 • Dobrá čitateľnosť aj na drsných a tmavých podkladoch
 • Ak na aplikáciu použijete pipetu alebo vatovú tyčinku, nehrozí ku kontaminácii atramentu vo fľaštičke
 • Fľaštičky je možné objednať vo veľkosti 10 alebo 100 alebo 250ml
 • Atrament je tiež možný objednať v sade 7ks fľaštičiek 10ml

Testovacie fixky ružové

 • Hodnoty 28 až 60 mN/m v krokoch po 2 hodnotách (28,30,32…)
 • S presnosťou +/- 1,0mN/m
 • Jednoduché použitie
 • Nerozlieva sa
 • Minimálna spotreba testovacieho roztoku
 • Dlhodobé skladovacie podmienky ak je viečko fixky dobre uzavreté
 • Možnosť zakúpenia fixiek v sadách po 4,6 a 8 kusoch za výhodnejšiu cenu, alebo jednotlivo.

fixy arcotest ružovéTestovacie fixy ružové JUMBO

 • Hodnoty 30 - 44 mN/m 
 • presnosť +/- 1,0 mN/m
 • čas odpočtu 28 až 44 mN/m: 4 s.
 • Väčšia šírka čiary 15 mm
 • Optimálne pre kontrolu veľkých plôch
 • Jednoduchá manipulácia
 • K dispozícii v balení v sadách po 4, 6 a 8 kusoch alebo ako jednotlivé fixky, náplň 17 ml</ b>Testovacie atramenty modrej a testovacie fixky modrej

Dostupné hodnoty 18,4 až 105 mN/m

Modro zafarbený testovací atrament je špeciálna testovacia kvapalina v rozmedzí definovaného povrchového napätia (podľa normy ISO8296/ ASTM 2578/ DIN 53364). Povrchové napätie sa kontroluje jednoducho nanesením testovacieho atramentu na povrch. Modré testovacie atramenty sú k dostaniu v hodnotách 18,4 až 105 MN/m. testovacie fixy sú plnené modrým atramentom v hodnotách 28 až 70 mN/m. Modrý testovací atrament je toxický v hodnotách od 24 do 56 mN/m povrchového napätia.

arcotest fixy modréTestovacie atramenty modré

 • Hodnoty 18,4 až 105 mN/m 
 • Hodnoty 18, 4, 76, 84, 90 a 105 sú bezfarebné kvapaliny!
 • S presnosťou +/- 0,5 mN/m
 • Čas vyhodnotenia je 2 sekundy
 • Dobrá čitateľnosť aj na drsných a tmavých podkladoch
 • Ak na aplikáciu použijete pipetu alebo vatovú tyčinku, nehrozí ku kontaminácii atramentu vo fľaštičke
 • Fľaštičky je možné objednať vo veľkosti 10 alebo 100 alebo 250ml
 • Atrament je tiež možný objednať v sade 7ks fľaštičiek 10ml

Testovacie fixky modré

 • Hodnoty 28 až 60 mN/m v krokoch po 1 hodnote mN/m
 • Hodnoty 62 až 70 mN/m v krokoch po 2 hodnotách mN/m
 • S presnosťou +/- 1 mN/m
 • Čas vyhodnotenia je 2 sekundy
 • Jednoduché použitie
 • Nerozlieva sa
 • Minimálna spotreba testovacieho roztoku
 • Dlhodobé skladovacie podmienky ak je viečko fixky dobre uzavreté

Testovacie fixy Quickest 38®

(červený obal, červená tekutina)

Pomocou QUICKTESTu 38® je možné zistiť, či sa prejavil efekt prípravy polyolefíny (polypropylén, polyetylén, polybutylén). Tekutina obsiahnutá vo fixke zanecháva pri hodnote povrchového napätia asi 38mN/m alebo viac súvislú čiaru, pod touto hodnotou sa tvoria kvapky. Čiara nanesená fixkou QUICKTEST 38® okamžite zasychá a nemožno ju utrieť.

Objadnacie číslo tejto fixky je: 40.55100.0

 • Jednoduchá aplikácia
 • Ideálne pre rýchle testy
 • Nemusí sa utierať
 • Trvalé zobrazenie výsledku
 • Archivácia výsledku testu

!!! Upozornenie: Testovací roztok fixiek Quicktest38 obsahuje rozpúšťadlá. To môže vyvolať zlé výsledky namateriáloch alebo povrchoch, ktoré nie sú odolné voči rozpúšťadlám.

Testovacie fixky Quickest 38® JUMBO

 • Lepšia farebná čitateľnosť
 • Veľká linka (15mm)
 • Veľmi jednoduchá použiteľnosť
 • Ideálne pre rýchlu kontrolu polyolefínov
 • Nie je nutné zotretie, trvalé zobrazenie výsledku
 • Možná archivácia obrazu

TEST INKS ORGANIC / Zelené netoxické atramenty

Zelené organický testovací atrament je špeciálna skúšobná kvapalina definovaného povrchového napätia – v zelenej farbe. Atrament bol vyvinutý na získanie netoxického atramentu, ktorý nevyžaduje špeciálne značenie.


Aplikácia a manipulácia s netoxickým organickým atramentom je v súlade s DIN 53364 a ISO 8296. Testovacie atramenty ORGANIC sú k dispozícii ako fixky a atramenty od 31 do 46 mN Dyn / cm).

TESTOVACIE FIXY ORGANIC

 • Hodnoty 31 až 46 mN/m
 • S presnosťou +/- 1,0mN/m
 • Jednoduché použitie
 • Nerozlieva sa
 • Čas vyhodnotenia je 2s
 • 15mm šírka linky 
 • Možnosť zakúpenia fixiek v súpravách po 4,6 a 8 kusochch za výhodnejšiu cenu, alebo jednotlivé fixky 5ml

TESTOVACIE ATRAMENTY ORGANIC

 • Hodnoty 31 až 46 mN/m 
 • Presnosť +/- 0,5 mN/m
 • Čas vyhodnotenia 2s
 • Fľaštičky je možné objednať ako 10/100 alebo 250ml
 • Ďalej možný objednať v sade 7ks fľaštičiek 10ml

TESTOVACIE FIXY ORGANIC Jumbo

 • Hodnoty 31 až 46 mN/m (krok 2)
 • S presnosťou +/- 1,0mN/m
 • Jednoduché použitie
 • Nerozlieva sa
 • Čas vyhodnotenia je 2s
 • 15mm šírka linky
 • Optimálne na meranie veľkých plôch 
 • Možnosť zakúpenia fixiek v sadách po 4,6 a 8 kusoch za výhodnejšiu cenu, alebo jednotlivé fixky 17ml.

Testovacie fixky Rapidtest 38® (zelený obal, zelená tekutina) 

Rapidtest 38 slúži na overenie, či spracovanie polyolefínov (polypropylén, polyetylén, polybutylén) vykazuje vplyv na materiál. Tekutina aplikovaná na povrch sa v priebehu niekoľkých sekúnd vysuší, nemusí sa už utrieť.

 • Veľmi ľahko použiteľné
 • Ideálne pre rýchlu kontrolu polyolefínov
 • Nie je nutné po testovaní stierať, trvalé zobrazenie výsledku
 • Je možná archivácia obrazu výsledku
 • Nie je toxický pre vodné organizmy
 • Nespôsobuje poškodenie očí
 • Atrament nie je zdraviu škodlivý

Testovacie fixky Rapidtest 38® JUMBO

 • Lepšia farebná čitateľnosť
 • Veľká linka (15mm)
 • Veľmi jednoduchá použiteľnosť
 • Ideálne pre rýchlu kontrolu polyolefínov
 • Nie je nutné zotretie, trvalé zobrazenie výsledku
 • Možná archivácia obrazu

Rozdiel medzi fixkou Quicktest s hodnotou okolo 38mN/m a ružovou fixkou hodnoty 38mN/m

Fix Quicktest (červený vršok) je vhodný iba pre všeobecnú kontrolu či bol polyolefín ošetrený. Testovacia fixka má hodnotu okolo 38 mN/m. Pokiaľ fix zanechá na povrchu malej kvapôčky užívateľ tak vie, že povrch nebol dostatočne ošetrený. Testovacia fixka 38mN/m (biely vršok) obsahuje tekutinu s definovaným povrchovým napätím (38mN/m ±1). Je nevyhnutné mať detailné informácie o povrchovom napätí, pokiaľ ich nemáme je lepšie použiť fis s bielym vrškom.

Testovanie povrchov kovov testovacími atramentmi Arcotest

Testovanie povrchov pevných materiálov je možné pokiaľ je atrament podľa DIN 53364 alebo tiež ďalších kompozícií. Rovnako môže byť určovaný stupeň aktivácie polymérnych plastov pokiaľ je to požadované napr. tlačiarenské alebo natieračské aplikácie. Na kovoch môže byť tiež určená čistota, keď napr. znečistený povrch po frézovaní ukazuje povrchové napätie medzi 30 a 32 mN/m. Na očistenom povrchu bude povrchové napätie od 35 do 40 mN/m.

Kovové pásy očistené žíhaním môžu vykazovať výrazne vyššie povrchové napätie.

Čím väčšia hodnota fixky sa na povrchu nezlieva, tým čistejší je povrch. Hodnota povrchového napätia indikuje tá hodnota fixky či atramentu ktorý po dobu 2 sekúnd zostane v čiare dlhej cca 20mm a táto čiara nevytvára bubliny ani sa nezlieva. Atramenty sa používajú od najvyššej hodnoty po najnižšiu.

Ak atramenty – obsahujúce rozpúšťadlá – rozpustia znečistenie napr. vrstvu olejového filmu, potom je povrchová hodnota ukazovaná ako v realite. Potom by atrament by mal byť použitý s výhradami.

Ak na testovanie používate atrament vo fľaštičkách sa odporúča použiť pohárik na jednotlivé použitie. Použitím štetca a jeho vrátením do fľaštičky je možná kontaminácia roztoku a je možná veľká zmena hodnoty atramentu. Rovnako sa odporúča vykonávať test povrchu, ktorý má teplotu okolitého prostredia.

Ak je používaná fixka je tam nebezpečenstvo abrázie filcovej špičky fixky kontaminovanými časticami povrchu. Preto by fixy nemali byť používané iba pri porovnaní s atramentmi vo fľaštičkách kde je možnosť kontaminácie nižšia.

Kovové povrchy môžu byť očistené plameňom alebo ošetrením „Dodona“. Tu je nutné sa rozhodnúť či povrch očistíme najskôr vodou alebo systémami na báze rozpúšťadiel alebo kefovaním. Potom môže byť obdržaná hodnota nad znášanlivosť vody (72mN/m). Ak je požadované napriek tomu časom rozpad povrchového napätia môže byť overené.

Skladovacie podmienky Fixov Arcotest

Pri správnom zaobchádzaní garantujeme skladovaciu životnosť fixiek a atramentov 6 mesiacov. Toto platí pre atramenty v rozsahu 28 – 105 mN/m.

Pre atramenty 18,4 až 26 mN/m garantujeme skladovaciu životnosť 3 mesiace. Životnosť skladovania je ovplyvnená podľa použitia fixiek a atramentov a spôsobu ich skladovania.

Správne skladovanie fixiek ARCOTEST a atramentov znamená:

 • Skladovať v konštantnej izbovej teplote od 20 do 25°C
 • Zabrániť vystavenie priamemu slnečnému žiareniu
 • Uchovávať obal dobre uzavretý
 • Zabrániť kontaminácii počas používania (prach a špina)

Nezrovnalosti +/- 1mN/m sú štandardné. Testovací atrament je náplňou testovacích fixiek alebo je dodávaný vo fľaštičkách s obsahom 10ml, 100ml, 250ml a 1000ml.

Testovacie atramenty sú všeobecne používané na demonštráciu zmáčanlivosti, ktorá má za následok odhadnutie priľnavosti povrchu. Tento vzťah zmáčavosti a priľnavosti však môže byť niekedy považovaný za neistý viď. rôzne druhy materiálov.

V následujícím příkladu aplikace se k testování použil testovací inkoust PINK z lahvičky o objemu 10 ml s vatovou tyčinkou. Pro každé použití použijte novou vatovou tyčinku.

Testovanie polyolefínového filmu na 38 mN/m

Pomocou RAPIDTEST 38® je možné zistiť, či sa prejavil efekt prípravy polyolefíny (polypropylén, polyetylén, polybutylén). Tekutina obsiahnutá vo fixke zanecháva pri hodnote povrchového napätia asi 38mN/m alebo viac súvislú čiaru, pod touto hodnotou sa tvoria kvapky. Čiara nanesená fixkou RAPIDTEST 38® okamžite zasychá a nemožno ju utrieť.

Parametre

Norma ISO 8296, DIN 53364.
Materiál Hliník, Kovy, Plasty a polyméry, Oceľ