Adhézne pásky na vykonanie testu priľnavosti, merania prachových častíc, drsnosti a teplotných testov (CurveX)

Cena
0 Kč

Kód produktu
P00032

Tieto rôzne pásky TQC sú vhodné na vykonávanie rôznych testov, ako je skúška priľnavosti (mriežkový test), skúška prachových častíc na povrchu pred lakovaním, skúška drsnosti povrchu pomocou takzvaných Testexových pások, alebo pásky na pripevnenie sond pri meraní teploty procesom vypaľovania. viac

Tieto rôzne pásky TQC sú vhodné na vykonávanie rôznych testov, ako je skúška priľnavosti (mriežkový test), </span >skúška prachových častíc na povrchu pred lakovaním, skúška drsnosti povrchu pomocou takzvaných< span> Testexových pások, alebo pásky na pripevnenie sond pri meraní teploty procesom vypaľovania.

Rôzne pásky sú špecifikované podľa príslušných noriem. Materiál pásky sa mení testu, k akému sa páska používa.

Páska podľa normy EN ISO 2409: 2003:
Pásky sú predávané v jednej úlohe, alebo na objednávku v 3ks sadách.

Páska podľa EN ISO 2409: 1999:
Skelnú pásku je možné objednať v rolke dĺžke 10 metrov alebo roli 50 metrov.

Páska na testovanie prachových častíc: 

Páska podľa normy BS EN ISO 8502-3. Páska na testovanie prachových častíc sa dodáva v sade TQC SP3200, alebo sa objednáva samostatne.

Testexová páska na testovanie drsnosti povrchov ASTM D4541:
Štandardná skúšobná metóda pre odolnosť proti vytiahnutiu povlakov pomocou prenosných adhéznych testerov je možné pásky Testex objednať v typoch x - hrubé a hrubé.</strong p>

Páska pre drôtové teplotné sondy používané v systéme TQC CurveX:
pre záznam a monitoring teplôt v procese vypaľovania v peci. CX2200 je páska 19 mm široká, v dĺžke 33 metrov a je vhodná na teploty do cca 265 °C.

Parametre

Norma ISO 8502-3
Materiál Farby a nátery