Mechanické a hydraulické odtrhomery Elcometer 106, Elcometer 108, Comtest na meranie priľnavosti podkladu.Defelsko Positest AT

Odtrhová skúška (pull-off test)

Väčšina produktov má ochrannú alebo estetickú povrchovú úpravu. Predčasné porušenie tejto úpravy môže viesť k nákladom na opravu alebo iným problémom. Z diagnostických alebo kontrolných dôvodov môže byť u mnohých materiálov požadované zistenie povrchovej ťahovej pevnosti. Odtrhová (pull-off) skúška poskytuje ideálne riešenie problému. Odtrhová skúška vypovedá o skutočnej priľnavosti – o dokonalosti spojenia dvoch alebo viacerých vrstiev. A skúša aj kvalitu podkladu, na ktorý sa má naniesť povrchová vrstva (povrchová úprava).

Postup odtrhovej skúšky sa dá zhrnúť do štyroch bodov:

  1. Povrchová úprava sa prereže až do základného materiálu korunkovým vrtákom (ručnou frézkou) potrebného normalizovaného priemeru. Tým je zaistená (definovaná) presná meraná plocha.
  2. Vhodným lepidlom sa prilepí na merané miesto skúšobný terč.
  3. Po vytvrdnutí lepidla sa pripojí k skúšobnému terču odtrhový prístroj COMTEST®OP. Otáčaním zaťažovacieho ramena (vratidla) alebo otáčaním kľučky ručnej prevodovky resp. elektromotorom (v prípade automatického vykonania odtrhovej skúšky) sa skúšobný terč zaťažuje.
  4. Terč sa zaťažuje až do odtrhnutia. Na displeji elektronickej meracej jednotky sa odpočíta maximálna dosiahnutá sila resp. napätie. Pri prístrojoch COMTEST®OP2 a až COMTEST®OP4 je zaznamenávaný aj grafický priebeh skúšky a všetky údaje o skúške (, číslo skúšky, dátum a čas jej vykonania, priemer skúšobného terča, požadovaný nárast sily či napätia a výslednej dosiahnutej hodnoty).
Rýchle info Meranie priľnavosti Meranie povlakov
Dolly Drill For Adhesion Test

Dolly Drill For Adhesion Test

Norma ASTM D4541
Vrták TQC Dolly pre skúšku adhézie Vrták TQC Dolly Drill je dokonalým nástrojom na odstránenie prebytočného lepidla a prerezanie povlaku…