Prístroje na testovanie odolnosti proti poškriabaniu, rezný test Taber. Simulátor loviacej linky.