Meranie kvality materiálu, ultrazvukové tvrdomery, hrúbkomery, durometry Shore, Rockwell, Brinell, Vickers

Rýchle info Meranie hrúbky
Ultrazvukové hrúbkomery materiálov TQCUltrazvukové hrúbkomery materiálov TQC

Ultrazvukové hrúbkomery materiálov TQC

Materiál Hliník, Sklo, Kovy, Plasty a polyméry
Přístroj se vyrábí ve dvou variantách, BASIC a PRO. Model PRO umožňuje ukládat naměřená data a uložit rychlost zvuku materiálu o známé…