Kompaktné, ľahké systémy na vyhľadávanie kovových prvkov v betóne, ktoré ponúkajú silnú nedeštruktívnu pulzno-indukčnú technológiu na detekciu a analýzu pozície kovových častí a hrúbku betónu v betónových stavbách. Mikroskopy a pravítka na testovanie trhlín betónu pomocou akustického lomu.

Rýchle info
Proceq GPR LiveProceq GPR Live

Proceq GPR Live

Tento prístroj prináša nové možnosti v oblasti NDT. Bezprecedentná patentovaná technológia GPR ultra-širokopásmové technológie v…
Meranie kvality betónu, meranie tvrdosti betónu a meranie hrúbky betónu

Meranie kvality betónu, meranie tvrdosti betónu a meranie hrúbky betónu

Starí Rimania, ktorí využívali cementovú maltu pre jej vysokú pevnosť v tlaku, zisťovali jej vlastnosti škrabnutím oceľovým klincom po povrchu. Betonári 50-rokov nášho storočia posudzovali pevnosť betónu poklepaním ľahkým strúhadlom na stavebný dielec. Potrebné informácie o požadovanej pevnosti im poskytoval zvuk, ktorý pritom vznikal a ďalej predovšetkým intenzita odrazu „meraná“ v zápästí. Skúsený praktík bol dokonca schopný určiť na základe svojich pozorovanípevnosť v betóne, či stupeň jeho zatvrdnutia (vek). Málokto však má absolútny sluch a takú prax, aby mohol zodpovedne posudzovať kvalitu betónu len podľa zvuku.