Leskomery na meranie lesku povrchu, možnosť merania ako pre klasické uhly 20°, 60° tak špeciálny leskomer pre 75° 85°.

Hodnotiť kvalitu povrchu nemožno iba povrchne. Existuje mnoho spôsobov merania = hodnotenie kvality povrchových úprav, ktorými sa dozvieme, ako kvalitne bola povrchová úprava vykonaná. Pokiaľ ako ďalší parameter do vášho procesu hodnotenia zahrniete meranie lesku, budete hodnotiť povrch aplikácie, ale určite nie už povrchne.

Prečo merať lesk pomocou leskomerov?

Meranie lesku je jedným zo základných parametrov pri zisťovaní kvality vykonaných povrchových úprav a vypovedá o kvalite výrobku. Zákazníci pri hodnotení kvality povrchových úprav sú čoraz viac náročnejší a preto je stále väčší význam prikladaný výslednému vzhľadu, v našom prípade lesku.

V niektorých odboroch by sa laikovi mohol zdať pri kontrole kvality povrchových úprav kontrola a meranie lesku ako úplne zbytočné. Prečo by sa mali „nejako“ lesknúť zárubne dverí či kapota traktora, ktorý aj tak vyjde na pole a lesk je ten tam? Pretože to jednoducho zákazník „chce“!?

Rada by som sa Vás pokúsila vyviesť z omylu. Je to tak, že meraním lesku nezisťujeme len základný parameter ako je lesklosť povrchu, ale stupňom lesku zistíme napr. odchýlku, ku ktorej došlo použitím iného technologického postupu či materiálu. Táto zistená odchýlka lesku môže súvisieť napr. so stratou iných povrchových vlastností materiálu. Ako príklad by som uviedla meranie lesku pri vypálených práškových farbách, kedy odchýlka = väčšia matnosť povrchu, môže znamenať, že prášok bol „prepálený“ a týmto je spôsobené, že je krehkejší a týmto menej odolný proti mechanickým vplyvom.

Rýchle info Posúdenie vzhľadu, optické skúšky
Leskoměr PosiTector GLSLeskoměr PosiTector GLS

Leskoměr PosiTector GLS

Norma ISO 2813, ASTM C584/D523/D4039
Materiál Farby a nátery
Přenosné měření lesku pro všechny povrchové úpravy Větší 2,8" barevný dotykový displej odolný proti nárazu s přepracovanou klávesnicí pro…
LESK - Meranie lesku pomocou leskomerov

LESK - Meranie lesku pomocou leskomerov

Hodnotit kvalitu povrchu nelze pouze povrchně. Existuje mnoho způsobů měření = hodnocení kvality povrchových úprav, kterými se dozvíme, jak kvalitně byla povrchová úprava provedena. Pokud jako další parametr do vašeho procesu hodnocení zahrnete měření lesku, budete hodnotit povrch aplikace, ale jistě ne již povrchně.