Meranie kvality betónu - Schmidtovo kladivko, Vlhkomery betónu, odtrhomery betónu, hrúbka betónu a hľadanie výstuží v betóne

Rýchle info Meranie priľnavosti
Odtrhomer Defelsko PosiTest-ATOdtrhomer Defelsko PosiTest-AT

Odtrhomer Defelsko PosiTest-AT

0 Kč
Norma ASTM D4541, ASTM D7234, ISO 16276-1, ISO 4624
na meranie priľnavosti náteru na kovoch, dreve, betóne a ďalších podkladoch s revolučnou metódou automatického zarovnania Automatický…
Rýchle info Meranie priľnavosti
Odtrhomer Comtest OP1 PMA PLUSOdtrhomer Comtest OP1 PMA PLUS

Odtrhomer Comtest OP1 PMA PLUS

Prístroje sú určené na meranie sily potrebnej na vytiahnutie plastovej alebo kovovej stavebnej kotvy. Ťahová sila pôsobí kolmo k povrchu.…
Rýchle info Meranie priľnavosti
Odtrhomer Comtest OP1 SOdtrhomer Comtest OP1 S

Odtrhomer Comtest OP1 S

Prístroje sú určené na meranie ťahovej pevnosti kolmo k povrchu. Používajú sa na kontrolu kvality podkladu (stanovenie kohéznej pevnosti) a…
Meranie kvality betónu, meranie tvrdosti betónu a meranie hrúbky betónu

Meranie kvality betónu, meranie tvrdosti betónu a meranie hrúbky betónu

Starí Rimania, ktorí využívali cementovú maltu pre jej vysokú pevnosť v tlaku, zisťovali jej vlastnosti škrabnutím oceľovým klincom po povrchu. Betonári 50-rokov nášho storočia posudzovali pevnosť betónu poklepaním ľahkým strúhadlom na stavebný dielec. Potrebné informácie o požadovanej pevnosti im poskytoval zvuk, ktorý pritom vznikal a ďalej predovšetkým intenzita odrazu „meraná“ v zápästí. Skúsený praktík bol dokonca schopný určiť na základe svojich pozorovanípevnosť v betóne, či stupeň jeho zatvrdnutia (vek). Málokto však má absolútny sluch a takú prax, aby mohol zodpovedne posudzovať kvalitu betónu len podľa zvuku.