Grindometre sú zariadenia určené na ustanovenie veľkosti pevných častíc (neprchavých) zložiek náterových hmôt, atramentov, lepidiel a živíc či dokonca čokolády všeobecne známych ako sušina. Ide o substrát pigmentovej a výplňovej povahy, ktorý nám napr. určuje minimálnu hrúbku náterového filmu.

Rýchle info Meranie oteru, abrázia Skúška hladkosti, profilu
Test opotrebenia padajúcim pieskom: Taber model 820Test opotrebenia padajúcim pieskom: Taber model 820

Test opotrebenia padajúcim pieskom: Taber model 820

Norma ASTM D968
Test je popísaný v norme ASTM D 968 a ďalších medzinárodne uznaných noriem. Štandardizovaný piesok umiestnený v zásobníku je uvoľňovaný…