Grindometre sú zariadenia určené na ustanovenie veľkosti pevných častíc (neprchavých) zložiek náterových hmôt, atramentov, lepidiel a živíc či dokonca čokolády všeobecne známych ako sušina. Ide o substrát pigmentovej a výplňovej povahy, ktorý nám napr. určuje minimálnu hrúbku náterového filmu.

Rýchle info Meranie hrúbky Meranie viskozity
GrindometryGrindometry

Grindometry

Norma ASTM D1084 , ASTM D1210 , ASTM D1316 , DIN 53203 , DIN EN ISO NF21524 , FTMS 141 a , GOST 6592 , ISO 1524 , M.4411.1 , NF T 30-046
Meradlá z nerezovej ocele na určenie veľkosti častíc či jemnosti rozdrvenia častíc v rôznych materiáloch ako je farba, pigment, plnidlá,…
Rýchle info
Automatický grindometer TIDASAutomatický grindometer TIDAS

Automatický grindometer TIDAS

Norma ASTM D1084 , ASTM D1210 , ASTM D1316 , DIN 53203 , DIN EN ISO NF21524 , FTMS 141 a , GOST 6589 , ISO 1524 , M.4411.1 , NF T 30-046
Systém TIDAS automaticky analyzuje vzorky pomocou meracej technológie „Hegman“. Jemnosť zrna je automaticky vyhodnotená prístrojom, bez…
Rýchle info Meranie oteru, abrázia Skúška hladkosti, profilu
Test opotrebenia padajúcim pieskom: Taber model 820Test opotrebenia padajúcim pieskom: Taber model 820

Test opotrebenia padajúcim pieskom: Taber model 820

Norma ASTM D968
Test je popísaný v norme ASTM D 968 a ďalších medzinárodne uznaných noriem. Štandardizovaný piesok umiestnený v zásobníku je uvoľňovaný…