Tvrdost podle Shore

  1. - pro měření tvrdosti nekovových materiálů
  2. - patří mezi dynamicko-elastické zkoušky. Jedná se o zkoušku odrazem zkušebního tělesa, kdy se zjišťuje výška jeho odskoku od měřené plochy.

Zkouška odrazem podle Shorea - touto metodou zjišťujeme tvrdost z velikosti odskoku závaží (kulička, diamantový hrot) spuštěného z určité výše od zkoušeného materiálu. Působením závaží dojde k plastické deformaci zkoušeného materiálu a ke spotřebování části energie závaží. To se pak neodrazí do původní výšky.

Shoreův skleroskop je přístroj pro stanovení tvrdosti podle Shorea [HSh]. Tohoto způsobu zjišťování tvrdosti se používá velmi málo, většinou jen pro měření tvrdosti velkých výrobků, konstrukcí apod.

Empiricky sestavená stupnice skleroskopu udává přímo hodnotu tvrdosti. Tato metoda je oproti jiným způsobům zjišťování tvrdosti značně nespolehlivá.

shore-diagram2Stupnice Shore HSC

  • hmotnost pádového tělesa: 2,5 g
  • pádová výška: 254 mm

HSC = (104 × h) / (65 × H)

  • H - pádová výška [mm]
  • h - výška odskoku [mm]

Stupnice Shore HSD

  • hmotnost pádového tělesa: 36,2 g
  • pádová výška: 19 mm

HSD = (140 × h) / H

  • H - pádová výška [mm]
  • h - výška odskoku [mm]

Normy: ASTM D2240 - Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.

Rýchle info Akcia Skúšky tvrdosti, rázu
Durometria Shore A, Shore D LD0550Durometria Shore A, Shore D LD0550

Durometria Shore A, Shore D LD0550

Norma ASTM D2240, DIN 53505, ISO 868, ASTM D2240 , DIN 53505 , ISO 868
Spoľahlivý nástroj na meranie tvrdosti mäkkých materiálov ako sú náterové hmoty, plastov a gumy. Ukazovateľ, ktorý si pamätá najvyššie…
Rýchle info Skúšky tvrdosti, rázu
Digitálny tvrdomer Shore A, typ HT6510A

Digitálny tvrdomer Shore A, typ HT6510A

Norma ASTM D2240, ISO 868
Tento vreckový prístroj sa používa na testovanie tvrdosti najrôznejších materiálov ako je: guma, guma, rôzne živice, drevo, koža, umakart a…

Konverzná tabuľka pre tvrdomery Shore

Přibližná převodní tabulka pro Durometry Shore