Prístroj na určenie doby zasychania (schnutia) náterových hmôt.