Väčšina produktov má ochrannú aleboestetickú povrchovú úpravu. Predčasné porušenie tejto úpravy môže viesť k nákladom na opravu alebo iným problémom. Z diagnostických alebo kontrolných dôvodov môže byť u mnohých materiálov požadované zistenie povrchovej ťahovej pevnosti. Odtrhová (pull-off) skúška poskytuje ideálne riešenie problému. Odtrhová skúška vypovedá o skutočnej priľnavosti – o dokonalosti spojenia dvoch alebo viacerých vrstiev. A skúša aj kvalitu podkladu, na ktorý sa má naniesť povrchová vrstva (povrchová úprava).

Kompletný sprievodca na odtrhové skúšky  - ASTM D4541

Skúška priľnavosti po odtrhnutí je spôsob, ktorý vám pomôže zistiť, aké odolné a trvanlivé budú vaše nátery, akonáhle sa váš výrobok dostane do reálneho sveta. Preto je nevyhnutnou súčasťou spoľahlivého procesu zaistenia kvality, o ktorom sa oplatí sa niečo dozvedieť. Ste pripravení dozvedieť sa viac o tom, ako funguje testovanie priľnavosti pri odtrhnutí a ako môže byť v súlade s priemyselnou normou ASTM D4541? Ponorte sa do toho.

Úplný sprievodca skúškou adhézie pri vyťahovaní - ASTM D4541
Skúška priľnavosti po odtrhnutí je spôsob, ktorý vám pomôže zistiť, aké odolné a trvanlivé budú vaše nátery, akonáhle sa váš výrobok dostane do reálneho sveta. Preto je nevyhnutnou súčasťou spoľahlivého procesu zaistenia kvality, o ktorom sa oplatí sa niečo dozvedieť. Ste pripravení dozvedieť sa viac o tom, ako funguje testovanie priľnavosti pri odtrhnutí a ako môže byť v súlade s priemyselnou normou ASTM D4541? Ponorte sa do toho.

Čo je testovanie adhézie po odtrhnutí?
Skúška adhézie pri odtrhnutí je metóda merania odolnosti povlaku proti oddeleniu od podkladu pri pôsobení kolmej ťahovej sily. Existuje množstvo podkladových materiálov, na ktorých sa testovanie obvykle vykonáva, vrátane kovov, plastov, betónu, dreva a skla.

Aké povlaky je možné testovať?
Existuje obrovská škála náterov, povrchových úprav a obložení, ktoré možno testovať, vrátane náterových filmov a práškových náterov, UV vytvrdených, keramiky, epoxidov, bitúmenov ( dechtový smalt, asfaltové tmely), termoplastických živíc (polyetylén, vinyl a plastisoly), laminátov, lakov, lazúr, špeciálnych živíc (uretány, fluoruhlíky, fenoly a polyestery), elastomérov a anorganických látok, ako je a anorganických látok, ako je. p>

Ako prebieha skúška priľnavosti pri odtrhnutí?
Skúška priľnavosti pri odtrhnutí funguje tak, že na náter a podklad pôsobí kolmá ťahová sila. Zvyčajne sa skúška vykonáva na digitálnom alebo ručnom stroji na skúšanie adhézie pull-off s vozíkom. Pred zahájením skúšky je treba očistiť vozík aj povlak. Potom sa pripraví lepidlo a pridá sa do bábiky, ktorá sa následne priloží k povlakovanému povrchu. Lepidlo sa nechá vytvrdnúť.

Potom sa na bábiku umiestni pohon stroja a vyvíja sa tlak až do okamihu, keď adhézia zlyhá. Tlak je možné dosiahnuť pomocou hydraulického čerpadla.

Ste pripravení nájsť riešenie pre testovanie a kontrolu vo vašom laboratóriu alebo dielni? Pozrite sa na naše skvelé riešenia na testovanie adhézie.

Prečo testovať adhéziu?
Potrebujete vedieť, ako dobre priľne náter k podkladu, platí pre obrovskú škálu aplikácií a priemyselných odvetví? Od istoty, že ochranná fólia zostane na pružnom obale, až po istotu, že vonkajší lak vozidla zostane neporušený pri vystavení poveternostným vplyvom - s tým všetkým vám môže pomôcť testovanie adhézie.

Nie je to len kozmetický problém, ale môže mať aj významné bezpečnostné dôsledky. Napríklad v stavebníctve a pri údržbe vyžadujú epoxidové nátery používané na ochranu ocele pevné spoje, aby sa zabránilo opotrebovaniu a korózii. Ak priľnavosť zlyhá a epoxidová živica sa odlúpne, môže oceľ skorodovať a spôsobiť veľmi nákladné škody, ktoré by v konečnom dôsledku mohli ovplyvniť bezpečnosť.

Aké priemyselné normy existujú na testovanie priľnavosti pri odtrhnutí?
Na rozdiel od mnohých iných skúšok existuje len veľmi málo priemyselných alebo aplikačných noriem na posúdenie, či určitý náter a podklad vyhovie alebo nevyhovie skúške priľnavosti pri odtrhnutí. Pri vykonávaní skúšok a rozhodovaní o tom, či vzorka spĺňa vaše požiadavky, je zvyčajne na vás, aby ste určili požadovanú úroveň priľnavosti.

Odchýlky, na ktoré treba dávať pozor
Pokiaľ ide o priľnavosť, existujú určité odchýlky, ktoré môžu mať veľký vplyv na väzbu medzi náterom a podkladom - a to aj v prípade, že sa zaoberáte veľmi dobre zavedenými procesmi nanášania náteru . Medzi tieto odchýlky, ktoré sa môžu zdať veľmi malé, ale ktoré môžu mať veľký vplyv, patria:

  • hrúbka nanášaného povlaku
  • klimatické podmienky počas lakovania
  • doba a teplota vytvrdzovania
  • vlhkosť podkladu a náteru
  • nevhodné metódy prípravy povrchu
  • Znečistenie povrchu
  • Hustota podkladu
  • Zloženie náteru
  • Parametre prípravy a miešania

Tieto faktory len podčiarkujú, aké dôležité je vykonávať dôkladné skúšky priľnavosti, ktoré zohľadňujú druh podkladu, náteru a prípadné použitie výrobku, a to zakaždým, keď sa niektorý z týchto faktorov zmení.

Aby sa znížili rozdiely medzi výsledkami, je dôležité používať testery priľnavosti, ktoré minimalizujú šmykové sily (sily pôsobiace rovnobežne na rozdiel od síl pôsobiacich kolmo na náter), ako sú napríklad testery rady The PosiTest AT. Tie sú vybavené samovyrovnávacími hliníkovými panáčikmi, ktoré umožňujú presné merania na hladkých aj nerovných povrchoch a zaisťujú minimalizáciu odchýlok.

Stroje na testovanie adhézie pri vyťahovaní v spoločnosti Industrial Physics
Ponúkame množstvo spoľahlivých strojov na testovanie adhézie, ako napr:

PosiTest ATM a ATA.

Naše stroje PosiTest sú vybavené hydraulickými čerpadlami a spĺňajú množstvo medzinárodných noriem, vrátane ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1, AS/NZS 1580.408.5 a ďalších. Tlakový systém každého adhezívneho stroja PosiTest je kalibrovaný a certifikovaný s presnosťou ±1 % s použitím záťažového celku sledovateľného NIST.

Tester priľnavosti Pull Off Model Pat GM01 GM04

Skúška adhézie pri odtrhnutí je metóda merania odolnosti povlaku proti oddeleniu od podkladu pri pôsobení kolmej ťahovej sily. Existuje množstvo podkladových materiálov, na ktorých sa testovanie obvykle vykonáva, vrátane kovov, plastov, betónu, dreva a skla.

Tento robustný hydraulický odtrhomer spĺňa požiadavky normy ISO 4624. Dodáva sa s ručným čerpadlom vybaveným presným manometrom a vlastnou skúšobnou hlavicou na skúšanie adhézie. K dispozícii sú rôzne skúšobné hlavice.

Hľadáte ďalšiu inšpiráciu? Prezrite si celú našu ponuku riešení pre testovanie adhézie.

Pomoc pre všetky vaše požiadavky na testovanie adhézie
Dúfate, že k svojej existujúcej zostave pridáte nový stroj na testovanie adhézie pull off? Práve začínate s testovaním povlakov a potrebujete pomôcť s určením toho, čo potrebujete? Naši odborníci sú tu, aby vám pomohli.