Ako merať hrúbku náteru pomocou hrúbkomeru

Ako merať hrúbku náteru pomocou hrúbkomeru

Hrúbka náteru má veľký vplyv na výkon, vzhľad a aplikáciu. Môže byť tiež kľúčovou súčasťou zaistenia toho, aby náter spĺňal priemyselné normy, takže je nevyhnutné, aby ste testovali a kontrolovali a presne vedeli, s čím máte čo do činenia.


Konverzná tabuľka pre rôzne stupnice tvrdosti

Porovnávať hodnoty tvrdosti je možné len pri použití rovnakej metódy a rovnakého skúšobného zaťaženia. Prevody hodnôt tvrdosti podľa rôznych metód sú iba orientačné. Takéto prevody tvrdosti sú možné len na základe vykonaných porovnávacích skúšok.


Konverzná tabuľka pre tvrdomery Shore

Přibližná převodní tabulka pro Durometry Shore


Úspora energie a peňazí pre našich zákazníkov

Úspora energie a peňazí pre našich zákazníkov

Hľadanie rovnováhy medzi potrebou udržateľnej budúcnosti a zachovaním integrity vašej značky a produktu je téma, ktorá nás mimoriadne zaujíma. Tak veľmi, že sme na túto tému uskutočnili výskumný projekt - oslovili sme 255 pracovníkov s rozhodovacou právomocou v mnohých odvetviach, aby sme zistili, ako udržateľné materiály ovplyvňujú potrebu kontroly kvality.


Meranie porozity - Ako lokalizovať diery / prázdne miesta v ochranných náteroch

Meranie porozity - Ako lokalizovať diery / prázdne miesta v ochranných náteroch

Ako lokalizovať diery / prázdne miesta v ochranných náteroch

Prázdne miesta – dierka, kaz, dutina, prasklina – je diskontinuita v náterovom systéme, kde malá plocha tenkého alebo chýbajúceho náteru vystavuje podklad okolitému prostrediu.

V dôsledku rôznych potenciálnych chýb pri aplikácii nového ochranného náteru sa môžu tvoriť chyby – alebo prázdniny. Môžu byť neviditeľné voľným okom a je takmer nemožné ich detekovať bez riadneho vybavenia.