Mriežková skúška priľnavosti

Princípom skúšky je vyrezať do náteru mriežku, ktorá sa skladá spravouhlých rezov. Jednotlivé rezy musia prejsť náterom až k povrchu. Potom sa namiesto rezu očistí kefkou a priloží sa adhezívna páska, ktorá sa následne odtrhne. Kvalita náteru sa hodnotí podľa stupňa poškodenia vzniknutého odtrhnutím adhezívnej pásky


Nože na mriežkovú skúšku sú určené na meranie priľnavosti a krehkosti už vytvrdených lakov alebo náterov. Pomocou nožov sa vyrežú štvorcové (podľa ISO) alebo kosoštvorcové políčka mriežky, ktoré sa následne očistí tvrdou kefou. Mriežka vykonaná nožom musí byť vyrezaná až na podklad! Následne porovnáme zvyšné políčka podľa tabuľky uvedenej v norme.

Niektoré prípady vyžadujú okrem očistenia kefou ešte odtrhnutie zvyšných políčok pomocou adhéznej pásky. Páska sa priloží na povrch v smere jedných zrezov a odtrhne sa. Kvalita náteru sa hodnotí podľa stupňa poškodenia vzniknutého odtrhnutím adhéznej pásky.

Nože pre mriežkovú skúšku sú určené na meranie priľnavosti a krehkosti už vytvrdených lakov alebo náterov. Pomocou nožov sa vyrežú štvorcové (podľa ISO) alebo kosoštvorcové políčka mriežky, ktoré sa následne očistí tvrdou kefou. Mriežka vykonaná nožom musí byť vyrezaná až na podklad! Následne porovnáme zvyšné políčka podľa tabuľky uvedenej v norme.

Niektoré prípady vyžadujú okrem očistenia kefou ešte odtrhnutie zvyšných políčok pomocou adhéznej pásky. Páska sa priloží na povrch v smere jedných z rezov a odtrhne sa. Kvalita náteru sa hodnotí podľa stupňa poškodenia vzniknutého odtrhnutím adhéznej pásky.

Jednotlivé normy ďalej popisujú počet a odstup jednotlivých rezákov noža vzhľadom k hrúbke náteru a tvrdosti podkladu:

Výber noža podľa ISO/DIN 2409

Hrúbka náteru Typ podkladu Rozteč rezákov Počet rezákov
0 až 60 mm tvrdý 1 mm 6
0 až 60 mm mäkký 2 mm 6
61 až 120 mm mäkký/tvrdý 2 mm 6
121 až 250 mm Mäkký/tvrdý 3 mm 6

Výber noža podľa ASTM 3359

Hrúbka náteru Typ podkladu Rozteč rezákov Počet rezákov
0 až 50 µm mäkký/tvrdý 1 mm 11
51 až 125 µm mäkký/tvrdý 2 mm 11
> 125 µm Použije sa jednobritý nástroj 1

Hrúbka povlaku Typ podkladu Rozteč rezákov Počet rezákov Testovacia metóda
0 až 60µm Stredne tvrdý 1.5mm 11 - - -
121 až 250µm Tvrdý a mäkký 3mm 6 Iba rýchla kontr.