Kategorie

Kategorie

Čistota povrchu, profil a drsnosť

Partneři


Povrchová úpravaOdborný server


Tvrdoměry materiálů, stolní, přenosnéTvrdoměry


Arcotest - Fixky a atramenty

Arcotest

Fixky a atramenty (Arcotest) pre testovanie zamastenia povrchu pred aplikáciou povrchovej ochrany. Meranie povrchového napätia (mastnoty), ktoré súvisí s čistotou povrchu čo ovplyvňuje priľnavosť napr. Náteru na podklade.

Prečo merať povrchové napätie (Arcotest)

 • Povrchové napätie je jedno z rozhodujúcich kritérií pre adhéziu (priľnavosť) tlačiarenskej farby, lepidiel, lakov, náterov atď. Na akomkoľvek plastovom alebo kovovom povrchu.
 • Povrchové napätie je merané v mN / m (milinewton na meter - aktuálne platná merná jednotka) alebo v dyn / cm (dyn na centimeter - stará jednotka).

More details

Měření povrchového napětí (mastnoty), které souvisí s čistotou povrchu což ovlivňuje přilnavost např. nátěru na podkladu

Proč měřit povrchové napětí (Fixy a Inkousty Arcotest)

 • Povrchové napětí je jedno z rozhodujících kritérií pro adhesi (přilnavost) tiskařské barvy, lepidel, laků, nátěrů atd. na jakémkoli plastovém nebo kovovém povrchu.
 • Povrchové napětí je měřeno v mN/m (milinewton na metr - aktuální platná měrná jednotka) nebo v dyn/cm (dyn na centimetr – stará jednotka).
 • Nezávisle na některých výjimkách hlavními pravidly jsou:

Čím vyšší je povrchové napětí materiálu, tím lepší je přilnavost čehokoli výše zmíněného při fixaci na povrch.

Na jedné straně důvod pro nízké napětí může být také dán specifikací materiálu. Například velmi mnoho plastů vykazuje velmi nízké povrchové napětí a proto potřebují chemické nebo fyzické ošetření k dosáhnutí lepší přilnavosti.

Na druhé straně znečištění povrchu (tuk, olej, otisky prstů) mohou být důvodem nízkému povrchovému napětí , což je většinou v případě kovů.

Jako obecný limit je často uváděna hodnota 38mN/m. Jestliže je povrchové napětí pod tuto hodnotu přilnavost bude špatná, nad tuto hodnotu by měla být přilnavost dobrá nebo uspokojivá. Každopádně je vždy doporučováno kontrolovat povrchové napětí, které je důležité pro dobrou přilnavost pro každou aplikaci.

Testovací fixy Arcotest jsou jako prostředek pro testování povrchového napětí velice přesné a jednoduché k použití. Slouží buď jako vyhledávač nutných ošetření nebo čištění povrchů pro plánovanou výrobu a nebo k testování kvality na již zavedené výrobní lince.

Fixy a inkousty Arcotest - aplikaceAplikace

Pro začátek jakéhokoli testování je nejlepší nejprve použít testovací fix se střední hodnotou např.38mN/m. Jestliže linka inkoustu zůstane na povrchu materiálu nezměněna po dobu dvou sekund tzn. nezmění (neslije) se v kapky, povrchové napětí je stejné nebo vyšší než povrchové napětí roztoku (fixu).V tomto případě použijeme testovací fix s vyšší hodnotou např. 4OmN/m. Tento postup provádíme dokud se čára provedená fixem (inkoust) neslije do malých oddělených kapiček.

Jestliže již na začátku měření (při hodnotě fixu 38mN/m) se z čáry provedené fixem vytvoří kapky, zkouška pokračuje tak, že použijeme fixy s nižší hodnotou. V tomto případě může být napětí materiálu stanoveno mezi dvěmi hodnotami např. mezi 36 a 38mN/m.

Tato testovací metoda je vhodná pro provozní pracovníky na jakékoli výrobní úrovni jako rutinní testování, jehož výsledek může být okamžitě znázorněn a ohodnocen a dává velmi jasný obraz o stupni ošetření a čistotě povrchu.

Vzhledem k tomu, že testovací roztoky jsou složeny ze dvou roztoků, které se vypařují různou rychlostí, a které rovněž přijímají vlhkost, fixy musí být vždy dobře zavřeny pokud se nepoužívají.

Arcotest - Testovací inkousty k určení povrchového napětí

Fixy a inkousty Arcotest - balení

Testovací inkousty jsou roztoky o definovaném povrchovém napětí, které jsou dostupné v lahvičkách 10, 100, 250 nebo 1000ml. Povrchová energie se zjišťuje jednoduše pomocí aplikace testovacího inkoustu na povrch. Přesnost měření je ±1%mN/m.Testovací inkousty jsou dostupné v rozsahu id 18,4 do 105 mN/m, téměř ve všech hodnotách. Ve standardním rozsahu mezi 28 a 56 MN/m nabízíme různé sady, obsahující 7 lahviček po 10ml Lahvičky obsahují štěteček, který je přidělán ve víčku.

 • Možnost rychlého testování s vysokou přesností
 • Dobrá čitelnost rovněž na drsných a tmavých podkladech
 • Pokud pro aplikaci použijete pipetu nebo vatovou tyčinku nehrozí zašpinění
 • Široký rozsah různých i speciálních povrchových napětí jsou dodány na požádání

Arcotest - Testovací fixy k určení povrchového napětí

Fixy a inkousty Arcotest

Testovací fixy obsahují inkoust, který definuje povrchové napětí. Povrchové napětí materiálu, který je testován je určeno velice jednoduše pomocí aplikace fixu a to tahem plstěnou špičkou po podkladu. Přesnost měření je ±1%mN/m.

Testovací fixy jsou k dostání v sadě 8 fixů v hodnotě od 30 do 44mN/m.

Na požádání rovněž s vyšší či nižší hodnotou.

 • Možnost rychlého testování s vysokou přesností
 • Nelze rozlít
 • Extrémně jednoduché použití
 • Minimální spotřeba testovacího roztoku
 • Dlouhodobé skladovací podmínky jestliže je víčko fixu dobře uzavřeno

Arcotest - testovací fixy Quickest 38 (červený obal) 

Quicktest 38 se používají jestliže chceme pouze určit zda má povrch napětí 38mN/m, nebo ne. Pokud uděláme fixem čáru a zůstane plná linka je povrchové napětí 38mN/m nebo více. Jestliže je povrchové napětí pod 38mN/m bude se čára provedená fixem slévat do malých kapiček. Roztok aplikovaný na povrch se usuší během několika sekund, takže není třeba ho nikdy utírat.

 • Extrémně jednoduché použití
 • Perfektní pro použití k testování polyolefinů
 • Netřeba stírat hadříkem, trvalé znázornění výsledku
 • Dobrá čitelnost díky markantnímu červenému zabarvení

!!! Upozornění: Testovací roztok fixů Quicktest38 obsahuje rozpouštědla. To může vyvolat špatné výsledky na materiálech nebo površích které nejsou odolné vůči rozpouštědlům.

Rozdíl mezi modrým (toxickým) a růžovým (netoxickým) inkoustem  (Arcotest)

Celkové povrchové napětí (SFT) se skládá ze dvou částí: polární část a disperzní část.

Každá tekutina má tyto dvě části polární a disperzní a rovněž i povrchové napětí má tyto dvě uvedené části. Testovací inkousty s napětím např. 36 mN/m mohou být smíchány z různých roztoků, např. methanol s vodou nebo ethylen glykol s formamidem. Každý inkoust má svou vlastní polární a disperzní část a ukazuje tak různé chování na plastových materiálech.

Tak je možné, že můžete mít rozdílné výsledky s rozdílnými inkousty (modrý, růžový) stejných hodnot na tom stejném povrchu.

Toxické (modré) inkousty jsou standardizovány v normě ISO, ale někteří lidé si chtějí raději objednat naše netoxické (růžové) inkousty, které rovněž nabízíme. Ale pak je právě možné, že můžete mít trochu rozdílný výsledek zejména na plastech.

Můžeme Vám zaslat seznam s hodnotami inkoustů pro správnou přilnavost pro různé povrchy, ale závisí to taky na drsnosti podkladu, vlastnostech materiálu a mnoha dalších faktorech. Pokud nám napíšete jaký druh materiálu chcete testovat můžeme Vám trochu pomoci dle námi získaných zkušeností.

Informace o růžovém inkoustu

– který je dostupný v hodnotách 30 - 60mN/m

 • Růžové inkousty jsme začali vyvíjet na základě požadavků zákazníků na netoxické inkousty: V hodnotách 45 až 60mN/m s přesností ±0,5mN/m
 • Testovací inkoust 30 – 44mN/m je jasnější (pozorovací čas je zde 4sekundy) Testovací inkoust 45 – 50mN/m je tmavší(/ pozorovací čas je zde 2 sekundy) Rozdíly jsou rovněž jasně viditelné na barvě natištěné na štítku
 • Inkoust 30 – 44mN/m je označen jako Xi/Xn – dle bezpečnostního listu
  Inkoust 45 – 50mN/m není označen – dle bezpečnostního listu
 • Tyto testovací inkousty mohou být rovněž použity jako náhrada modrých inkoustů, pokud je požadované netoxických inkoustů. Tyto inkousty ale neodpovídají žádné normě DIN/ISO jako inkousty toxické.

I když mohou bát používaný na stejné aplikace jako je uvedeno v normách DIN 53364 a ISO 8296. Ale je pravdou, že záleží na povrchu, který je testován. Dle tohoto povrchu můžou být v testování malé odchylky oproti toxickým fixům dle DIN 53364 a ISO 8296. Je to díky faktu, že proporce polárních a disperzních komponentů jsou odlišné od těch kterými korespondují modré toxické inkousty a proto výsledek záleží na interakci testovaného plastu.

Rozdíl mezi fixem Quicktest s hodnotou okolo 38mN/m a růžovým fixem hodnoty 38mN/m

Fix Quicktest (červený vršek) je vhodný pouze pro všeobecnou kontrolu zda byl polyolefin ošetřen. Testovací fix má hodnotu okolo 38 mN/m. Pokud fix zanechá na povrchu malé kapičky uživatel tak ví, že povrch nebyl dostatečně ošetřen. Testovací fix 38mN/m (bílý vršek) obsahuje tekutinu o definovaném povrchovém napětí (38mN/m ±1). Je nezbytné mít detailní informace o povrchovém napětí, pokud je nemáme je lepší použít fis s bílým vrškem.

Testování povrchů kovů testovacími inkousty Arcotest

Testování povrchů pevných materiálů je možné pokud je inkoust dle DIN 53364 nebo rovněž dalších kompozicí. Rovněž může být určován stupen aktivace polymerních plastů pokud je to požadováno např. tiskařské nebo natěračské aplikace. Na kovech může být rovněž určena čistota, když např. znečištěný povrch po frézování ukazuje povrchové napětí mezi 30 a 32 mN/m. Na očištěném povrchu bude povrchové napětí od 35 do 40 mN/m.

Kovové pásy očištěné žíháním mohou vykazovat výrazně vyšší povrchové napětí.

Čím větší hodnota fixu se na povrchu neslévá, tím čistější je povrch. Hodnota povrchového napětí indikuje ta hodnota fixu či inkoustu který po dobu 2 sekund zůstane v čáře dlouhé cca 20mm a tato čára nevytváří bubliny ani se neslévá. Inkousty se používají od nejvyšší hodnoty po nejnižší.

Pokud inkousty – obsahující rozpouštědla – rozpustí znečištění např. vrstvu olejového filmu, potom je povrchová hodnota ukazována jako v realitě. Potom by inkoust by měl být použit s výhradami.

Pokud k testování používáte inkoust v lahvičkách je doporučeno použít pohárek pro jednotlivé použití. Použitím štětečku a jeho vrácením do lahvičky je možná kontaminace roztoku a je možná velká změna hodnoty inkoustu. Rovněž je doporučeno provádět test povrchu, který má teplotu okolního prostředí.

Pokud je používán fix je tam nebezpečí abraze filcové špičky fixu kontaminovanými částicemi povrchu. Proto by fixy neměly být používány pouze při srovnáním s inkousty v lahvičkách kde je možnost kontaminace nižší.

Kovové povrchy mohou být očištěny plamenem nebo ošetřením „Dodona“. Zde je nutnop se rozhodnout zda povrch očistíme nejprve vodou nebo systémy na bázi rozpouštědel nebo kartáčováním. Pak může být obdržena hodnota nad snášivost vody (72mN/m). Jestli je požadováno přesto časem rozpad povrchového napětí může být ověřeno.

Skladovací podmínky Fixů Arcotest

Při správném zacházení garantujeme skladovací životnost fixů a inkoustů 6 měsíců. Toto platí pro inkousty v rozsahu 28 – 105 mN/m.

Pro inkousty 18,4 až 26 mN/m garantujeme skladovací životnost 3 měsíce. Životnost skladování je ovlivněná dle použití fixů a inkoustů a způsobu jejich skladování.

Správné skladování fixů ARCOTEST a inkoustů znamená:

 • Skladovat v konstantní pokojové teplotě od 20 do 25°C
 • Zabránit vystavení přímému slunečnímu záření
 • Uchovávat obal dobře uzavřený
 • Zamezit kontaminaci během používání (prach a špína)

Nesrovnalosti +/- 1mN/m jsou standardní. Testovací inkoust je náplní testovacích fixů nebo je dodáván v lahvičkách o obsahu 10ml, 100ml, 250ml a 1000ml.

Testovací inkousty jsou obecně používané pro demonstraci smáčenlivosti, která má za následek odhadnutí přilnavosti povrchu. Tento vztah smáčivosti a přilnavosti však může být někdy považován za nejistý viz. různé druhy materiálů.

30 dalších produktů ve stejné kategorii:

Odeslat zprávu

Arcotest - Fixky a atramenty

Arcotest - Fixky a atramenty

Popíšte nám prosím meraný materiál, rozsah meranie, alebo akýkoľvek iný problém apod.

* Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, však nevyhnutné pre odoslanie dotazu a jeho následného spracovania.

Product successfully added to the product comparison!