Kategorie

Kategorie

Rosný bod

Katalóg

Použité filtre:

Partneři


Povrchová úpravaOdborný server


Tvrdoměry materiálů, stolní, přenosnéTvrdoměry


Rosný bod

Měření rosného bodu

  • Každý náter je nutné nanášať za priaznivých klimatických podmienok. Príliš vysoká teplota môže spôsobiť zlé utváranie filmu alebo retenciu rozpúšťadiel, príliš nízka teplota zase lepivosť, nedostatočné vytvrdnutí alebo stekaniu náteru. Rovnako vysoká vlhkosť alebo kondenzácia môžu spôsobiť nenávratné poškodenie celého náterového systému.

  • Defelsko PosiTector DPM – Dew Point Meter - pro měření a záznam klimatických podmínek Relativní vlhkost, teplota vzduchu, teplotu povrchu, teplotu rosného bodu a rozdíl mezi teplotou povrchu a rosnéh. Měří: RH – relativní vlhkost, Ta – teplotu vzduchu, Ts – teplotu povrchuPočítá: Td – teplota rosného bodu, Ts-Td rozdíl mezi teplotou povrchu a rosného...

  • Analyzující software Ideal Finish vyvinutý holandskou společností TQC umožňuje stahování dat z přístroje pro měření klimatických podmínek Dewcheck 4, z přístroje Curve X 3, NANO, BASIC pro hodnocení vypalovací křivky v peci a rovněž tloušťkoměru nátěru Positector 6000.

  • USB datalogger pre záznam teploty a relativnej vlhkosti prostredia. USB datalogger má internú pamäť na 32 000 hodnôt (16000 pre záznamovú teplotu a 16000 pre záznam relatívnej vlhkosti) a denný bod s užívateľsky voliteľným alarmom.

Product successfully added to the product comparison!