Kategorie

Kategorie

Doba schnutia náteru

Partneři


Povrchová úpravaOdborný server


Tvrdoměry materiálů, stolní, přenosnéTvrdoměry


Lineárny prístroj pre posúdenie doby zaschnutí náterových hmôt

VF8000, VF8005, VF8010

Prístroj BK 3 pre určenie času a štádia zaschnutí náterových a iných hmôt je používaný po celom svete. Prístroj má 6 rovnobežných dráh, ktoré umožňujú až 6 simultánnych meraní v jednom časovom úseku.

Hroty osadené polkruhovú koncovkou sú umiestnené v unášačmi, ktorý je posúva z jedného konca testovacích dráh na druhý. Testovacie dĺžka jedného políčka je 305 a šírka 25mm. Hroty sú v priamom kontakte s testovanými vzorkami.

More details

Přístroj BK 3 pro určení času a stádia zaschnutí nátěrových a jiných hmot je používán po celém světě. Přístroj má 6 rovnoběžných drah, které umožňují až 6 simultánních měření v jednom časovém úseku. Hroty osazené půlkruhovou koncovkou jsou umístěné v unášeči, který je posunuje z jednoho konce testovacích drah na druhý. Testovací délka jednoho políčka je 305 a šířka 25mm. Hroty jsou v přímém kontaktu s testovanými vzorky.

Doba zaschnutí se vypočítá pomocí dráhy, kterou testovací hroty urazily od počátku měření a proměnlivému stavu nátěru, který byl vystaven tlakovým silám hrotu v závislosti na čase. Hroty jsou v přímém kontaktu s testovanými vzorky. Doba zaschnutí se vypočítá pomocí dráhy, kterou testovací hroty urazily od počátku měření a proměnlivému stavu nátěru, který byl vystaven tlakovým silám hrotu v závislosti na čase.

Přístroj je osazen stupnicí vzdálenosti a času. Přístroj má možnosti nastavení třech časů pro testování a to 6, 12 nebo 24 hodin. Jiné rychlosti jsou možné na objednávku.

Typ přístroje BK 6 a BK10 má na sobě nezávisle pracující unášeče, takže v různých drahách může být nastaven různý start času. Pár unášečů pracuje stejnou rychlostí a je možné nastavit velký rozsah času posunu. Standardní testovací časy jsou 6, 12, 24 nebo 48 hodin. Na přední straně přístroje naleznete stupnice pro každý z testovacích časů. Pár každých unášečů má svoje vlastní individuální operační tlačítko.

 Přístroj definuje stupně v zasychacím procesu, jako jsou:

 1. Stupeň - Otisk hruškovitého tvaru odpovídající času odpařování roztoku
 2. Stupeň - Kontinuální řez dráhy odpovídající přechodu koloidního roztoku
 3. Stupeň - Přerušovaná dráha odpovídající vysoušecímu času povrchu
 4. Stupeň - Hrot už více nevstupuje do povrchu to odpovídá finálnímu vysušení povrchu
 • Po provedeném testu přístroj automaticky ukončí svojí činnost.
 • Standardní zatížení kuličkových hrotů je 5g, toto zatížení je však možné zvýšit dle aplikace
 • Aplikaci testovaného vzorku v závislosti na jeho tloušťce je možné provést vhodnými aplikátory.

Objednací číslo a název

VF8000Lineární přístroj BK-3 Drying Time Recorder, pro určení doby zaschnutí nátěrových hmot, 6-ti kanálový, standardně 3 rychlosti 6, 12 nebo 24 hodin
VF8005 Lineární přístroj BK-6, pro určení doby zaschnutí nátěrových hmot,6-ti kanálový, různé nastavení jednotlivých drah, různé časy nastavení
VF8010 Lineární přístroj BK-10, pro určení doby zaschnutí nátěrových hmot,6-ti kanálový, různé nastavení jednotlivých drah, různé časy nastavení

Standardní časy přístroje BK-3. 3-6-12 hodin nebo 12-24-48 hodin.

Další speciální časy: ½-1-2hodiny, 1-2-4 hodiny, 2-4-8hodin, 24-48-96hodin

Standardní časy BK-6 a BK-10: 6-24-48hodin

Další speciální časy: ½ až 96 hodin

Volitelné příslušenství:

 • VF8105 Sada 12-ti standardních jehel
 • VF8106 Sada 12-ti nerezových jehel
 • VF8107 Sada 12-ti jehel s teflonovým povlakem
 • VF8108 Sada 6-ti jehel se špičkou PTFE – jehly s 5mm kuličkovým koncem pro speciální aplikace
 • VF8104 Sada 12-ti skleněných destiček
 • VF8101 Aplikátor nátěru barvy s rezervoárem 38 až 76um
 • VF8103 Sada 6-ti závaží 5g

3 dalších produktů ve stejné kategorii:

Odeslat zprávu

Lineárny prístroj pre posúdenie doby zaschnutí náterových hmôt

Lineárny prístroj pre posúdenie doby zaschnutí náterových hmôt

Popíšte nám prosím meraný materiál, rozsah meranie, alebo akýkoľvek iný problém apod.

* Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, však nevyhnutné pre odoslanie dotazu a jeho následného spracovania.

Product successfully added to the product comparison!