Přenosné tvrdoměry materiálů, měření stupnice Brinell, Rockwell, Shore, Ultrazvukové tvrdoměry

Konverzní tabulka pro různé stupnice tvrdosti

Srovnávat hodnoty tvrdosti lze jen při použití stejné metody a stejného zkušebního zatížení. Převody hodnot tvrdosti podle různých metod jsou pouze orientační.Takové převody tvrdosti jsou možné jen na základě provedených porovnávacích zkoušek.