Cena
0 Kč

Výrobce
Taber Abraser

Kód produktu
TABER820

Test je popsán v normě ASTM D 968 a dalších mezinárodně uznaných norem.

Standardizovaný písek umístěný v zásobníku je uvolňován a veden trubicí na testovaný vzorek, umístěný pod úhlem 45°a ve vzdálenosti 25mm od spodního otvoru trubice. Více

Testování odolnosti nátěru, laku a jiných organických povlaků proti otěru

Princip měření

Test je popsán v normě ASTM D 968 a dalších mezinárodně uznaných norem.

Standardizovaný písek umístěný v zásobníku je uvolňován a veden trubicí na testovaný vzorek, umístěný pod úhlem 45°a ve vzdálenosti 25mm od spodního otvoru trubice.

Množství písku potřebného k získání celkové eroze nátěrové hmoty známé tloušťky v oblasti o průměru 4mm určuje odolnost vůči otěru. Robustní stojan se základnou drží přístroj ve správné vertikální poloze.

Abrasiva:

Přestože se používá spousta druhů abrazivních částic, stále se jako neoblíbenější používá standardní křemičitý písek, aby byla zaručena reprodukovatelnost výsledků, je nutné abraziva rozdělit podle velikosti zrna.

Poznámka: Křemičitý písek je typicky charakterizován kulatostí zrna, která vytváří pomalejší opotřebení (oděr) na organických povlacích.

Bylo naměřeno, že pro tloušťku suchého filmu 76µm, by většina starších povlaků vyžadovala až 20-200 litrů křemičitého písku k dosažení opotřebení.

Dnešní odolnější nátěry mohou vyžadovat až 600 litrů písku k dosažení stejného efektu opotřebení. Pro extrémně trvanlivý nátěr (povlak) je preferován rotační Taber Abrase, neboť tato metoda padajícího písku (Falling Sand) je v porovnání časově velmi náročná.

Objednací číslo a popis

980820 Testování nátěru proti oděru – test padajícím pískem
980820-1 Testování nátěru proti oděru – test padajícím pískem + sada pro mezinárodní přepravu

Volitelné příslušenství

133670 Ottawa ASTM standardní písek, 23kg
134281 Křemičitý písek 23kg

Standard Features :

  • 8” diameter sand reservoir with 60° funnel
  • 36” guide tube
  • Specimen receptacle with removable viewing window
  • 45° angled specimen holder
  • Specimen receptacle collar with built in “pivot / stop”
  • 1” brass set-up gauge
  • Rigid base and vertical support system

Parametry

Norma ASTM D968
Materiál Barvy a nátěry, Kovy, Plasty a polymery