Cena
0 Kč

Kód produktu
BGD566

T-Bend Tester je navržen tak, aby vyhodnotil flexibilitu a přilnavost organického povlaku na kovovém podkladu pozorováním praskání nebo ztráty přilnavosti při ohýbání potaženého testovacího panelu. Více

T-Bend Tester je navržen tak, aby vyhodnotil flexibilitu a přilnavost organického povlaku na kovovém podkladu pozorováním praskání nebo ztráty přilnavosti při ohýbání potaženého testovacího panelu. Tuto metodu lze použít k potvrzení, zda barvy, laky nebo příbuzné produkty splnit daný zkušební požadavek ve zkoušce vyhověl/nevyhověl nebo určit minimální průměr ohybu, při kterém nedochází k praskání.

Potažené panely se ohýbají zpět na sebe na 180°, s potaženým povrchem na vnější straně ohybu, při postupně méně závažných poloměrech zakřivení, přičemž poloměry zakřivení jsou definovány rozpěrkami nebo trny. Po ohnutí je každý panel zkoumán lupou na praskání povlaku a testem odtrhávání pásky na ztrátu adheze povlaku. Minimální průměr, na který lze zkušební panel ohnout bez praskání nebo ztráty přilnavosti, tj. když dojde k delším poruchám, se bere jako hodnocení ohybu T.

Dle Norem: DIN EN ISO 17132, ASTM D4145, EN 13523-7 Barvy a laky - T-ohybová zkouška Metoda skládání

Technické specifikace ohybová zkoušky – T-Bend Test BGD566:

BGD 566 T-Bend Test

 

Max. šířka testovaného panelu:           ≤100mm 

Max. tloušťka panelů:                            ≤1mm ocel,  ≤2mm hliníkový

Váha přístroje:                                         50kg

Rozměry přístroje:                                  350 x 300 x 190

Parametry

Norma DIN EN ISO 17132, ASTM D4145, EN 13523-7
Materiál Barvy a nátěry