Cena
0 Kč

Kód produktu
P00033

DataLoggery pro záznam teploty – loggery jsou určeny k záznamu teplot. Jednokanálové až čtyřkanálové teploměry. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé paměti.Kapacita 32 000 zaznamenaných teplot. Údaje lze přenést do PC pomocí RS232 či USB rozhraní.

Více

Dataloggery S0110, S0111, S0121, S0122, S0141, S0841, R0110, R011E, R0121

 • přeprava potravin
 • sklady
 • technologické provozy
 • muzea a galerie

Dataloggery jsou zurčeny k záznamu teplot, případně v kombinaci se záznamem stavu kontaktu (otevření/ zavření dveří). Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní RS232. USB, Ethernet nebo GSM modem pomocí příslušného adaptéru.

Přednosti Dataloggerů

 • kalibrační list je součástí dodávky
 • variabilita připojení k PC přes RS232, USB, Etherner nebo GSM modem
 • rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32.000 údajů za 30s
 • možnost trvalého připojení k PC, data lze stahovat i během záznamu
 • velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný
 • volitelně lze zobrazovat i minimální n a maximální naměřené hodnoty (nulování min/max hodnot z PC nebo magnetem)
 • každému kanálu lze nastavit alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou
 • lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován na displeji trvale až do vynulování
 • robustní vodotěsné pouzdro s krytím IP67, snadná montáž s možností uzamčení
 • nízký odběr, životnost baterie až 7 let
 • indikace zbývající životnosti baterie, snadná vyměnitelnost baterie
 • standardní čidlo teploty Pt1000, lze přepnout na Ni1000/6180ppm v rozsahu -50 až + 150°C
 • měření teploty lze kombinovat se záznamem stavu kontaktu (např. otevření/zavření dveří) – typ S0841
 • záznamník lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem, typ S0841 změnou stavu na vstupech
 • automatický start záznamníku lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
 • lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li některá z naměřených veličin mimo nastavené meze svého alarmu
 • každý záznamník lze označit textem s popisem – maximálně 32 znaků, každý kanál lze popsat textem – max. 16 znaků
 • ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení záznamníku

Technické údaje dataloggerů:

Rozsah provozních teplot teploměrů R0xxx bez displeje -30 až +80°C, -40 až +80°C logger R0110
Rozsah provozních teplot teploměrů S0xxx s displejem -30 až +70°C
Přesnost měření teploty vnitřním čidlem ±0.4°C (neplatí pro ekonomický logger R0110E)
Přesnost vstupu teploty Pt1000/3850ppm (bez sond) ±0.2°C od -50 do +100°C 
±0.2% změřené hodnoty od +100 do +260°C 
±0.4% změřené hodnoty od -90 do -50°C
Rozlišení údaje o teplotě 0.1°C
Hodiny reálného času rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
Interval záznamu nastavitelný od 10s do 24hod
Obnovení displeje a stavu alarmů každých 10 s
Celková kapacita paměti 32000 hodnot teploty (v necyklickém záznamu)
Volby typu záznamu necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví 
cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými
Rozměry bez konektorů loggery s displejem 93x64x29mm loggery bez displeje 93x64x26mm
Napájení Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
Typická životnost baterie při provozu v teplotách -5 až +35°C: 
(při častém provozu mimo tento rozsah je životnost až o 25% nižší)
7 let R01xx 
6 let S01xx 
5 let S0141 a S0841
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 1 minuta: snížena o 1/3 oproti výše uvedeným hodnotám
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 10 sekund: 1 rok
Krytí IP67 - chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody
Záruka 2 roky

Dataloggery s displejem

Obj. č. Popis Rozsah měření Měřené signály
S0110 jednokanálový teploměr s vnitřním čidlem -30 až +70°C 1xT Teploměr Logger S0110
S0111 jednokanálový teploměr pro záznam teploty z jedné externí sondy -90 až +260°C 1xT Teploměr Logger S0111
S0121 dvoukanálový teploměr pro záznam teplot ze dvou externích sond, včetně rozdílu teplot mezi kanály -90 až +260°C 2xT Teploměr Logger S0121
S0122 dvoukanálový teploměr pro záznam teplot z vnitřního čidla a externí sondy včetně rozdílu teplot mezi kanály vnitřní -30 až +70°C 
externí -90 až +260°C
2xT Teploměr Logger S0122
S0141 čtyřkanálový teploměr pro záznam teplot ze čtyř externích sond, včetně alarmů. 
Teploměr má certifikát schválení typu dle ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování chlazených a zmrazených potravin.
-90 až +260°C 4xT Teploměr Logger S0141
S0841 dvoukanálový teploměr pro záznam teplot ze dvou externích sond, vč.rozdílu teplot mezi kanály. Navíc vstupy pro připojení dalších dvou binárních signálů z kontaktu -90 až +260°C 2xT + 2xbinár. Teploměr Logger S0841

Dataloggery bez displeje

Obj. č. Popis Rozsah měření Měřené signály
R0110 jednokanálový teploměr s vnitřním čidlem. 
Teploměr má certifikát schválení typu dle ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování chlazených a zmrazených potravin.
-40 až +80°C 1xT Teploměr Logger bez displaye R0110
R0110E ekonomický teploměr s vnitřním čidlem, s přesností měření: ±0.6°C od -30 do +30°C a ±0.8°C od +30 do +70°C. 
Teploměr má certifikát schválení typu dle ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování chlazených a zmrazených potravin.
-30 až +70°C 1xT Teploměr Logger bez displaye R0110E

Rozsah dodávky

Záznamníky jsou dodávány bez příslušenství. Příslušenství je nutno objednat. Pro základní použití je nutno dokoupit minimálně COM nebo USB adaptér pro komunikaci s PC, případně start/stop magnet. Pro model S3541 je rovněž nutno objednat konektor připojení signálu 0-5V. V dodávce je zahrnut pouze kalibrační certifikát, baterie a software. Software umožňuje ovládání všech funkcí přístroje a prohlížení a tisk záznamu ve formě tabulek a grafů. Naměřené hodnoty lze exportovat do formátu dbf nebo txt pro další zpracování.

Volitelné příslušenství za příplatek viz technický list...

SWR001 rozšířený Windows software pro vlhkoměr - barevný tisk, volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce
SW100 CD s volně šířitelným programem pro osobní počítač
LP002 COM adaptér pro komunikaci s osobním počítačem po sériové lince RS232
LP003 USB adaptér pro komunikaci s osobním počítačem přes USB port
LP005 LAN adaptér - převodník pro komunikaci s osobním počítačem přes Ethernet, včetně napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 350mA. 
Možnost posílání alarmové zprávy o překročení nastavených hodnot pomocí e-mailu nebo trapu.
LP004 start/stop magnet
MD036 samolepicí Dual Lock (průmyslový suchý zip pro snadnou instalaci)
F9000 držák na stěnu se zámkem proti neoprávněnému odejmutí
A4203 náhradní Lithiová baterie 3,6V, velikost AA, bez vývodů
K1321 náhradní zásuvka pro připojení vnější teplotní sondy k loggeru S3631, krytí zásuvky IP67
sondy sondy teploty se senzorem Pt1000 s vodotěsnou zásuvkou K1321 - za označením sondy je znak /E. Doporučujeme např. univerzální hermetickou sondu Pt1000TG8/E pevně spojenou s kabelem. Nutno uvést požadovanou délku přívodního kabelu (1, 2, 5 nebo 10m).
LP006 GSM adaptér pro komunikaci přes GSM modem WaveCom Fastrack
MP009 GSM modem WaveCom Fastrack M1306B, bez příslušenství
MP009/1 anténa pro GSM modem WaveCom Fastrack, lomená
MP009/2 datový kabel pro nastavení GSM modemu Fastrack
MP009/3 síťový adaptér 230V/12V pro napájení GSM modemu Fastrack
MP009/4 aplikace pro GSM modem WaveCom Fastrack M1306B pro GPRS
SLU001 kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře