Čistota povrchu dle ISO 8501-1 (čistota oceli)

Cena
0 Kč

Výrobce
TQC Sheen

Kód produktu
8501-1

Originální švédská norma ISO 8501-1
Obsah: obchodní informace, referenční materiály a ISO standardy

Popis:Norma vizuálně hodnotí míru zrezivění a čistoty nenatřené oceli. Norma je rovněž známá jako Švédska norma stupňů tryskání s hodnotami čistoty v Sa. Norma obsahuje fotografie vysoké kvality pro ohodnocení stupně zrezavění a čistoty po manuálním a strojním čištění nebo čistoty po tryskání.

Cílová skupina:Pro společnost, které provádějí nátěry a tryskání nebo jejich zákazníky, techniky, kontrolní instituce a všechny oblasti týkající se provádění nátěrů a předpravy povrchu. Více

Originální švédská norma ISO 8501-1

Obsah: obchodní informace, referenční materiály a ISO standardy

Popis:Norma vizuálně hodnotí míru zrezivění a čistoty nenatřené oceli. Norma je rovněž známá jako Švédska norma stupňů tryskání s hodnotami čistoty v Sa. Norma obsahuje fotografie vysoké kvality pro ohodnocení stupně zrezavění a čistoty po manuálním a strojním čištění nebo čistoty po tryskání.

Cílová skupina:Pro společnost, které provádějí nátěry a tryskání nebo jejich zákazníky, techniky, kontrolní instituce a všechny oblasti týkající se provádění nátěrů a předpravy povrchu.

Objednací číslo:LD3020

Originální švédská norma ISO 8501-1 - dodatek

Dodatek k normě ISO 8501-1 . Poskytuje informace o různých nářadích pro tryskání s odkazem na ISO 8501-1

Objednací číslo:LD3026

Originální švédská norma ISO 8501-2

Hodnotí stupeň čistoty natřené oceli ze které jsou místy odstraněny zvětralé vrstvy nátěru. Toto je nezbytné při opravných nátěrech barvami určenými na korozi a při konzervaci nebo např. po svařování spojů konstrukcí.

Objednací číslo:LD3027

Čistota povrchu dle ČSN EN ISO 8501-1

Název normy:

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

Objednací číslo: CS-1

Předmět normy:

Tato část ISO specifikuje stupně zarezavění a stupně přípravy povrchu oceli (viz kapitolu 3, respektive 4). Různé stupně jsou definovány slovním popisem spolu s fotografickými vyobrazeními, které jsou reprezentativními příklady v rozmezí tolerance pro každý stupeň, jak je slovně popsáno. Je využitelná pro za tepla válcovaný ocelový povrch, připravený pro natírání metodami jako je otryskávání, ruční nebo mechanizované čištění a čištění plamenem, i když tyto postupy dávají jen zřídka srovnatelné výsledky. V zásadě jsou tyto metody zaměřeny na za tepla válcovanou ocel, ale jsou využitelné i pro ocel válcovanou za studena při její dostatečné tloušťce, aby byla vyloučena jakákoliv deformace, zapříčiněná dopadem abraziva nebo vlivem mechanizovaného čištění.

Tato část ISO 8501 je využitelná také pro ocelové podklady, které vykazují zbytky pevně ulpívajících nátěrů nebo jiných cizích materiálů (viz poznámka 2 k 4.1) v návaznosti na zbytkové okuje.

POZNÁMKA - Stupeň přípravy dříve natřeného ocelového povrchu po pouze místním odstranění nátěrů je předmětem ISO 8501-2. Podle tohoto dílu ISO 8501 se posuzuje čistota povrchu pouze podle jeho vzhledu. V řadě případů je toto postačující, ale u povlakových systémů určených pro expozici do agresivních atmosfér, ponor do vody, podmínek trvalé kondenzace vlhkosti, se doporučuje provést hodnocení čistoty povrchu na přítomnost rozpustných soli a jiných prostým okem neviditelných nečistot (vizuálně nepostižitelných), pomocí postupů, které jsou předmětem jednotlivých dílů ISO 8502. Charakteristiky drsnosti povrchu jsou předmětem ISO 8503.

Čistota povrchu dle ČSN EN ISO 8501-2

Název normy: Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků

Objednací číslo: CS-2

Předmět normy:

Tato druhá část normy (ČSN) ISO 8501 specifikuje stupně přípravy oceli po místním odstranění stávajících nátěrů. Jednotlivé stupně přípravy povrchu jsou definovány (viz kapitolu 4) slovním popisem vzhledu povrchu po operaci čištění a reprezentativními fotografickými příklady z (ČSN) ISO 8501-1. V příloze této normy jsou fotografické příklady pro stupně přípravy povrchu P Sa 2- a P Ma. Tato druhá část (ČSN) ISO 8501 je použitelná pro ocelové povrchy, u kterých byly pouze části ploch otryskány nebo čištěny pomocí ručních mechanizovaných kartáčů a brusek. Podle této části (ČSN) ISO 8501 se čistota povrchu posuzuje podle jeho vzhledu. V řadě případů je toto postačující, ale u povlakových systémů určených pro expozici do agresivních atmosfér, ponor do vody, podmínky trvalé kondenzace vlhkosti, se doporučuje provést hodnocení čistoty povrchu na přítomnost rozpustných solí a jiných, pouhým okem neviditelných nečistot. Fyzikální a chemické způsoby pro tato hodnocení jsou předmětem různých částí ISO 8502. Pokud je nutné hodnotit drsnost povrchu, postupuje se podle ISO 8503. Tato část normy se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Výchozí stav natřeného povrchu před čištěním, kapitola 4 - Stupně přípravy povrchu, kapitola 5 - Fotografické příklady. ČSN ISO 8501-2 (03 8221) byla vydána v červnu 1998.

  • Korozní, materiálové a kontrolní inženýry
  • Pro odborné a vysoké školy, školení

Parametry

Norma ISO 8501-1
Materiál Hliník, Kovy, Ocel, Cínové plechy