Cena
0 Kč

Výrobce
Arcotest

Kód produktu
P00039

Fixy a inkousty (Arcotest) pro testování zamaštění povrchu před aplikací povrchové ochrany. Měření povrchového napětí (mastnoty), které souvisí s čistotou povrchu což ovlivňuje přilnavost např. nátěru na podkladu.

Proč měřit povrchové napětí (Arcotest)

Povrchové napětí je jedno z rozhodujících kritérií pro adhesi (přilnavost) tiskařské barvy, lepidel, laků, nátěrů atd. na jakémkoli plastovém nebo kovovém povrchu.
Povrchové napětí je měřeno v mN/m (milinewton na metr - aktuální platná měrná jednotka) nebo v dyn/cm (dyn na centimetr – stará jednotka). Více

Měření povrchového napětí (mastnoty), které souvisí s čistotou povrchu což ovlivňuje přilnavost např. nátěru na podkladu

Proč měřit povrchové napětí (Fixy a Inkousty Arcotest)

 • Povrchové napětí je jedno z rozhodujících kritérií pro adhesi (přilnavost) tiskařské barvy, lepidel, laků, nátěrů atd. na jakémkoli plastovém nebo kovovém povrchu.
 • Povrchové napětí je měřeno v mN/m (milinewton na metr - aktuální platná měrná jednotka) nebo v dyn/cm (dyn na centimetr – stará jednotka).
 • Nezávisle na některých výjimkách hlavními pravidly jsou:

Čím vyšší je povrchové napětí materiálu, tím lepší je přilnavost čehokoli výše zmíněného při fixaci na povrch.

Na jedné straně důvod pro nízké napětí může být také dán specifikací materiálu. Například velmi mnoho plastů vykazuje velmi nízké povrchové napětí a proto potřebují chemické nebo fyzické ošetření k dosáhnutí lepší přilnavosti.

Na druhé straně znečištění povrchu (tuk, olej, otisky prstů) mohou být důvodem nízkému povrchovému napětí , což je většinou v případě kovů.

Jako obecný limit je často uváděna hodnota 38mN/m. Jestliže je povrchové napětí pod tuto hodnotu přilnavost bude špatná, nad tuto hodnotu by měla být přilnavost dobrá nebo uspokojivá. Každopádně je vždy doporučováno kontrolovat povrchové napětí, které je důležité pro dobrou přilnavost pro každou aplikaci.

Testovací fixy Arcotest jsou jako prostředek pro testování povrchového napětí velice přesné a jednoduché k použití. Slouží buď jako vyhledávač nutných ošetření nebo čištění povrchů pro plánovanou výrobu a nebo k testování kvality na již zavedené výrobní lince.

Aplikace

Pro začátek jakéhokoli testování je nejlepší nejprve použít testovací fix se střední hodnotou např.38mN/m. Jestliže linka inkoustu zůstane na povrchu materiálu nezměněna po dobu dvou sekund tzn. nezmění (neslije) se v kapky, povrchové napětí je stejné nebo vyšší než povrchové napětí roztoku (fixu).V tomto případě použijeme testovací fix s vyšší hodnotou např. 4OmN/m. Tento postup provádíme dokud se čára provedená fixem (inkoust) neslije do malých oddělených kapiček.

Jestliže již na začátku měření (při hodnotě fixu 38mN/m) se z čáry provedené fixem vytvoří kapky, zkouška pokračuje tak, že použijeme fixy s nižší hodnotou. V tomto případě může být napětí materiálu stanoveno mezi dvěmi hodnotami např. mezi 36 a 38mN/m.

Tato testovací metoda je vhodná pro provozní pracovníky na jakékoli výrobní úrovni jako rutinní testování, jehož výsledek může být okamžitě znázorněn a ohodnocen a dává velmi jasný obraz o stupni ošetření a čistotě povrchu.

Vzhledem k tomu, že testovací roztoky jsou složeny ze dvou roztoků, které se vypařují různou rychlostí, a které rovněž přijímají vlhkost, fixy musí být vždy dobře zavřeny pokud se nepoužívají.

Testovací inkousty růžové a testovací fixy růžové

Dostupné hodnoty 28 až 60 mN/m

Růžově zabarvený testovací inkoust je speciální zkušební kapalina definovaného povrchového napětí. Inkoust byl vyvinut pro získání „netoxického“ zkušebního inkoustu. Tyto růžové zkušební inkousty jsou určeny k nahrazení modrého testovacího inkoustu, který byl prohlášen za toxický dle DIN 53364/ ISO 8296.

Tento růžový testovací inkoust je dostupný v lahvičkách (se štětečkem nebo bez), nebo testovacích fixech.

arcotest fixy růžovéTestovací inkousty růžové

 • Hodnoty 28 až 60 mN/m v krocích po 2 hodnotách (28,30,32…)
 • S přesností +/- 0,5mN/m
 • Čas vyhodnocení při hodnotách 28 až 60mN/m jsou 4 sekundy
 • Dobrá čitelnost rovněž na drsných a tmavých podkladech
 • Pokud pro aplikaci použijete pipetu nebo vatovou tyčinku, nehrozí ke kontaminaci inkoustu v lahvičce
 • Lahvičky je možno objednat ve velikosti 10 nebo 100 nebo 250ml
 • Inkoust je rovněž možný objednat v sadě 7ks lahviček 10ml

Testovací fixy růžové

 • Hodnoty 28 až 60 mN/m v krocích po 2 hodnotách (28,30,32…)
 • S přesností +/- 1,0mN/m
 • Jednoduché použití
 • Nerozlívá se
 • Minimální spotřeba testovacího roztoku
 • Dlouhodobé skladovací podmínky jestliže je víčko fixu dobře uzavřeno
 • Možnost zakoupení fixů v sadách po 4,6 a 8 kusech za výhodnější cenu, nebo jednotlivě.

fixy arcotest růžovéTestovací fixy růžové JUMBO

 • Hodnoty 30 - 44 mN/m 
 • přesnost +/- 1,0 mN/m
 • čas odečtu 28 až 44 mN/m: 4 s.
 • Větší šířka čáry 15 mm
 • Optimální pro kontrolu velkých ploch
 • Jednoduchá manipulace
 • K dostání v balení v sadách po 4, 6 a 8 kusech nebo jako jednotlivé fixy, náplň 17 ml

Testovací inkousty modré a testovací fixy modré

Dostupné hodnoty 18,4 až 105 mN/m

Modře zabarvený testovací inkoust je speciální testovací kapalina v rozmezí definovaného povrchového napětí (dle normy ISO8296/ ASTM 2578/ DIN 53364). Povrchové napětí se kontroluje jednoduše nanesením testovacího inkoustu na povrch. Modré testovací inkousty jsou k dostání v hodnotách 18,4 až 105 MN/m. testovací fixy jsou plněny modrým inkoustem v hodnotách 28 až 70 mN/m. Modrý testovací inkoust je toxický v hodnotách od 24 do 56 mN/m povrchového napětí. 

arcotest fixy modréTestovací inkousty modré

 • Hodnoty 18,4 až 105 mN/m 
 • Hodnoty 18,4, 76, 84, 90 a 105 jsou bezbarvé kapaliny!
 • S přesností +/- 0,5 mN/m
 • Čas vyhodnocení je 2 sekundy
 • Dobrá čitelnost rovněž na drsných a tmavých podkladech
 • Pokud pro aplikaci použijete pipetu nebo vatovou tyčinku, nehrozí ke kontaminaci inkoustu v lahvičce
 • Lahvičky je možno objednat ve velikosti 10 nebo 100 nebo 250ml
 • Inkoust je rovněž možný objednat v sadě 7ks lahviček 10ml

Testovací fixy modré

 • Hodnoty 28 až 60 mN/m v krocích po 1 hodnotě mN/m
 • Hodnoty 62 až 70 mN/m v krocích po 2 hodnotách mN/m
 • S přesností +/- 1 mN/m
 • Čas vyhodnocení je 2 sekundy
 • Jednoduché použití
 • Nerozlívá se
 • Minimální spotřeba testovacího roztoku
 • Dlouhodobé skladovací podmínky jestliže je víčko fixu dobře uzavřeno

Testovací fixy Quickest 38®

(červený obal, červená tekutina)

Pomocí QUICKTESTu 38® lze zjistit, jestli se projevil efekt přípravy polyolefiny (polypropylen, polyethylen, polybutylen). Tekutina obsažená ve fixe zanechává při hodnotě povrchového napětí asi 38mN/m nebo více souvislou čáru, pod touto hodnotou se tvoří kapky. Čára nanesená fixou QUICKTEST 38® okamžitě zasychá a nelze ji otřít.

Obejdnací číslo tohoto fixu je: 40.55100.0

 • Snadná aplikace
 • Ideální pro rychlé testy
 • Nemusí se utírat
 • Trvalé zobrazení výsledku
 • Archivace výsledku testu

!!! Upozornění: Testovací roztok fixů Quicktest38 obsahuje rozpouštědla. To může vyvolat špatné výsledky na materiálech nebo površích, které nejsou odolné vůči rozpouštědlům.

Testovací fixy Quickest 38® JUMBO

 • Lepší barevná čitelnost
 • Velká linka (15mm)
 • Velmi snadná použitelnost
 • Ideální pro rychlou kontrolu polyolefinů
 • Není nutné setření, trvalé zobrazení výsledku
 • Možná archivace obrazu

TEST INKS ORGANIC / Zelené netoxické inkousty

Zelené organický testovací inkoust je speciální zkušební kapalina definovaného povrchového napětí – v zelené barvě. Inkoust byl vyvinut pro získání netoxického inkoustu, který nevyžaduje speciální značení. 


Aplikace a manipulace s netoxickým organickým inkoustem je v souladu s DIN 53364 a ISO 8296. 

Testovací inkousty ORGANIC jsou k dispozici jako fixy a inkousty od 31 do 46 mN / m (Dyn / cm).

TESTOVACÍ FIXY ORGANIC

 • Hodnoty 31 až 46 mN/m
 • S přesností +/- 1,0mN/m
 • Jednoduché použití
 • Nerozlívá se
 • Čas vyhodnocení je 2s
 • 15mm šířka linky 
 • Možnost zakoupení fixů v sadách po 4,6 a 8 kusech za výhodnější cenu, nebo jednotlivé fixy 5ml

TESTOVACÍ INKOUSTY ORGANIC

 • Hodnoty 31 až 46 mN/m 
 • Přesnost +/- 0,5 mN/m
 • Čas vyhodnocení 2s
 • Lahvičky je možno objednat jako 10 /100 nebo 250ml
 • Dále možný objednat v sadě 7ks lahviček 10ml

TESTOVACÍ FIXY ORGANIC Jumbo

 • Hodnoty 31 až 46 mN/m (krok 2)
 • S přesností +/- 1,0mN/m
 • Jednoduché použití
 • Nerozlívá se
 • Čas vyhodnocení je 2s
 • 15mm šířka linky
 • Optimální pro měření velkých ploch 
 • Možnost zakoupení fixů v sadách po 4,6 a 8 kusech za výhodnější cenu, nebo jednotlivé fixy 17ml.

Testovací fixy Rapidtest 38® (zelený obal, zelená tekutina) 

Rapidtest 38 slouží k ověření, zda zpracování polyolefinů (polypropylen, polyetylén, polybutylén) vykazuje vliv na materiál. Tekutina aplikovaná na povrch se během několika sekund vysuší, nemusí se už otřít.

 • Velmi snadno použitelné
 • Ideální pro rychlou kontrolu polyolefinů
 • Není nutné po testování stírat, trvalé zobrazení výsledku
 • Je možná archivace obrazu výsledku
 • Není toxický pro vodní organizmy
 • Nezpůsobuje poškození očí
 • Inkoust není zdraví škodlivý

Testovací fixy Rapidtest 38® JUMBO

 • Lepší barevná čitelnost
 • Velká linka (15mm)
 • Velmi snadná použitelnost
 • Ideální pro rychlou kontrolu polyolefinů
 • Není nutné setření, trvalé zobrazení výsledku
 • Možná archivace obrazu

Rozdíl mezi fixem Quicktest s hodnotou okolo 38mN/m a růžovým fixem hodnoty 38mN/m

Fix Quicktest (červený vršek) je vhodný pouze pro všeobecnou kontrolu zda byl polyolefin ošetřen. Testovací fix má hodnotu okolo 38 mN/m. Pokud fix zanechá na povrchu malé kapičky uživatel tak ví, že povrch nebyl dostatečně ošetřen. Testovací fix 38mN/m (bílý vršek) obsahuje tekutinu o definovaném povrchovém napětí (38mN/m ±1). Je nezbytné mít detailní informace o povrchovém napětí, pokud je nemáme je lepší použít fis s bílým vrškem.

Testování povrchů kovů testovacími inkousty Arcotest

Testování povrchů pevných materiálů je možné pokud je inkoust dle DIN 53364 nebo rovněž dalších kompozicí. Rovněž může být určován stupen aktivace polymerních plastů pokud je to požadováno např. tiskařské nebo natěračské aplikace. Na kovech může být rovněž určena čistota, když např. znečištěný povrch po frézování ukazuje povrchové napětí mezi 30 a 32 mN/m. Na očištěném povrchu bude povrchové napětí od 35 do 40 mN/m.

Kovové pásy očištěné žíháním mohou vykazovat výrazně vyšší povrchové napětí.

Čím větší hodnota fixu se na povrchu neslévá, tím čistější je povrch. Hodnota povrchového napětí indikuje ta hodnota fixu či inkoustu který po dobu 2 sekund zůstane v čáře dlouhé cca 20mm a tato čára nevytváří bubliny ani se neslévá. Inkousty se používají od nejvyšší hodnoty po nejnižší.

Pokud inkousty – obsahující rozpouštědla – rozpustí znečištění např. vrstvu olejového filmu, potom je povrchová hodnota ukazována jako v realitě. Potom by inkoust by měl být použit s výhradami.

Pokud k testování používáte inkoust v lahvičkách je doporučeno použít pohárek pro jednotlivé použití. Použitím štětečku a jeho vrácením do lahvičky je možná kontaminace roztoku a je možná velká změna hodnoty inkoustu. Rovněž je doporučeno provádět test povrchu, který má teplotu okolního prostředí.

Pokud je používán fix je tam nebezpečí abraze filcové špičky fixu kontaminovanými částicemi povrchu. Proto by fixy neměly být používány pouze při srovnáním s inkousty v lahvičkách kde je možnost kontaminace nižší.

Kovové povrchy mohou být očištěny plamenem nebo ošetřením „Dodona“. Zde je nutnop se rozhodnout zda povrch očistíme nejprve vodou nebo systémy na bázi rozpouštědel nebo kartáčováním. Pak může být obdržena hodnota nad snášivost vody (72mN/m). Jestli je požadováno přesto časem rozpad povrchového napětí může být ověřeno.

Skladovací podmínky Fixů Arcotest

Při správném zacházení garantujeme skladovací životnost fixů a inkoustů 6 měsíců. Toto platí pro inkousty v rozsahu 28 – 105 mN/m.

Pro inkousty 18,4 až 26 mN/m garantujeme skladovací životnost 3 měsíce. Životnost skladování je ovlivněná dle použití fixů a inkoustů a způsobu jejich skladování.

Správné skladování fixů ARCOTEST a inkoustů znamená:

 • Skladovat v konstantní pokojové teplotě od 20 do 25°C
 • Zabránit vystavení přímému slunečnímu záření
 • Uchovávat obal dobře uzavřený
 • Zamezit kontaminaci během používání (prach a špína)

Nesrovnalosti +/- 1mN/m jsou standardní. Testovací inkoust je náplní testovacích fixů nebo je dodáván v lahvičkách o obsahu 10ml, 100ml, 250ml a 1000ml.

Testovací inkousty jsou obecně používané pro demonstraci smáčenlivosti, která má za následek odhadnutí přilnavosti povrchu. Tento vztah smáčivosti a přilnavosti však může být někdy považován za nejistý viz. různé druhy materiálů.

Zkontrolujte čistotu kovových povrchů

V následujícím příkladu aplikace se k testování použil testovací inkoust PINK z lahvičky o objemu 10 ml s vatovou tyčinkou. Pro každé použití použijte novou vatovou tyčinku.

Testování polyolefinového filmu na 38 mN/m

Pomocí RAPIDTEST 38® lze zjistit, jestli se projevil efekt přípravy polyolefiny (polypropylen, polyethylen, polybutylen). Tekutina obsažená ve fixe zanechává při hodnotě povrchového napětí asi 38mN/m nebo více souvislou čáru, pod touto hodnotou se tvoří kapky. Čára nanesená fixou RAPIDTEST 38® okamžitě zasychá a nelze ji otřít.

Parametry

Norma ISO 8296, DIN 53364.
Materiál Hliník, Kovy, Plasty a polymery, Ocel