Měření kvality materiálu, ultrazvukové tvrdoměry, tloušťkoměry, durometry Shore, Rockwell, Brinell, Vickers