Grindometry jsou zařízení určené ke stanovení velikosti pevných částic (netěkavých) složek nátěrových hmot, inkoustů, lepidel a pryskyřic či dokonce čokolády obecně známých jako sušina. Jedná se o substrát pigmentové a výplňové povahy, který nám např. určuje minimální tloušťku nátěrového filmu.

Rychlé info Měření tloušťky Měření viskozity
GrindometryGrindometry

Grindometry

Norma ASTM D1084 , ASTM D1210 , ASTM D1316 , DIN 53203 , DIN EN ISO NF21524 , FTMS 141 a , GOST 6592 , ISO 1524 , M.4411.1 , NF T 30-046
Materiál Barvy a nátěry
Měřidla z nerezové oceli pro určení velikosti částic či jemnosti rozdrcení částic v různých materiálech jako je v barva, pigment, plnidla,…
Rychlé info
Automatický grindometr TIDASAutomatický grindometr TIDAS

Automatický grindometr TIDAS

Norma ASTM D1084 , ASTM D1210 , ASTM D1316 , DIN 53203 , DIN EN ISO NF21524 , FTMS 141 a , GOST 6589 , ISO 1524 , M.4411.1 , NF T 30-046
Materiál Barvy a nátěry
Systém TIDAS automaticky analyzuje vzorky pomocí měřící technologie „Hegman“. Jemnost zrna je automaticky vyhodnocena přístrojem, bez vlivu…
Rychlé info
Magnetické míchací zařízeníMagnetické míchací zařízení

Magnetické míchací zařízení

Magnetická míchadla různých rozměrů, s volitelným ohřevem nebo bez něj, s nastavitelnou rychlostí otáčení a digitálními ukazateli rychlosti…
Rychlé info Měření otěru, abraze Zkouška hladkosti, profilu
Test opotřebení padajícím pískem: Taber model 820Test opotřebení padajícím pískem: Taber model 820

Test opotřebení padajícím pískem: Taber model 820

Norma ASTM D968
Materiál Barvy a nátěry, Kovy, Plasty a polymery
Test je popsán v normě ASTM D 968 a dalších mezinárodně uznaných norem. Standardizovaný písek umístěný v zásobníku je uvolňován a veden…