Tvrdost podle Shore

  1. - pro měření tvrdosti nekovových materiálů
  2. - patří mezi dynamicko-elastické zkoušky. Jedná se o zkoušku odrazem zkušebního tělesa, kdy se zjišťuje výška jeho odskoku od měřené plochy.

Zkouška odrazem podle Shorea - touto metodou zjišťujeme tvrdost z velikosti odskoku závaží (kulička, diamantový hrot) spuštěného z určité výše od zkoušeného materiálu. Působením závaží dojde k plastické deformaci zkoušeného materiálu a ke spotřebování části energie závaží. To se pak neodrazí do původní výšky.

Shoreův skleroskop je přístroj pro stanovení tvrdosti podle Shorea [HSh]. Tohoto způsobu zjišťování tvrdosti se používá velmi málo, většinou jen pro měření tvrdosti velkých výrobků, konstrukcí apod.

Empiricky sestavená stupnice skleroskopu udává přímo hodnotu tvrdosti. Tato metoda je oproti jiným způsobům zjišťování tvrdosti značně nespolehlivá.

shore-diagram2Stupnice Shore HSC

  • hmotnost pádového tělesa: 2,5 g
  • pádová výška: 254 mm

HSC = (104 × h) / (65 × H)

  • H - pádová výška [mm]
  • h - výška odskoku [mm]

Stupnice Shore HSD

  • hmotnost pádového tělesa: 36,2 g
  • pádová výška: 19 mm

HSD = (140 × h) / H

  • H - pádová výška [mm]
  • h - výška odskoku [mm]

Normy: ASTM D2240 - Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.

Rychlé info Akce Zkoušky tvrdosti, rázu
Durometry Shore A, Shore D LD0550Durometry Shore A, Shore D LD0550

Durometry Shore A, Shore D LD0550

Norma ASTM D2240, DIN 53505, ISO 868, ASTM D2240 , DIN 53505 , ISO 868
Spolehlivý nástroj pro měření tvrdosti měkkých materiálů jako jsou nátěrové hmoty, plastů a pryže. Ukazatel, který si pamatuje nejvyšší…