Tvrdost podle Shore

  1. - pro měření tvrdosti nekovových materiálů
  2. - patří mezi dynamicko-elastické zkoušky. Jedná se o zkoušku odrazem zkušebního tělesa, kdy se zjišťuje výška jeho odskoku od měřené plochy.

Zkouška odrazem podle Shorea - touto metodou zjišťujeme tvrdost z velikosti odskoku závaží (kulička, diamantový hrot) spuštěného z určité výše od zkoušeného materiálu. Působením závaží dojde k plastické deformaci zkoušeného materiálu a ke spotřebování části energie závaží. To se pak neodrazí do původní výšky.

Shoreův skleroskop je přístroj pro stanovení tvrdosti podle Shorea [HSh]. Tohoto způsobu zjišťování tvrdosti se používá velmi málo, většinou jen pro měření tvrdosti velkých výrobků, konstrukcí apod.

Empiricky sestavená stupnice skleroskopu udává přímo hodnotu tvrdosti. Tato metoda je oproti jiným způsobům zjišťování tvrdosti značně nespolehlivá.

shore-diagram2Stupnice Shore HSC

  • hmotnost pádového tělesa: 2,5 g
  • pádová výška: 254 mm

HSC = (104 × h) / (65 × H)

  • H - pádová výška [mm]
  • h - výška odskoku [mm]

Stupnice Shore HSD

  • hmotnost pádového tělesa: 36,2 g
  • pádová výška: 19 mm

HSD = (140 × h) / H

  • H - pádová výška [mm]
  • h - výška odskoku [mm]

Normy: ASTM D2240 - Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.