Kategorie

Základní kontrolní technika při aplikaci mokrých nátěrových hmot

Základní kontrolní technika při aplikaci mokrých nátěrových hmot

Každý, kdo v dnešní době pracuje v technické profesi ví, že bez odpovídajících pomůcek a nástrojů se nelze obejít. I v naší profesi je nutné pro přesné výsledky a kvalitní zpracování používat nejen dobrou techniku aplikační, ale taktéž měřící a kontrolní. Trochu nás znevýhodňuje používání materiálů ve dvou skupenstvích a to kapalném a pevném, proto jsou tyto pomůcky odlišné.

Z teoretického pohledu jsou tato měřidla velmi dobrým vodítkem pro vytvoření kvalitního povlaku, avšak v praxi se setkáváme, a to především u malých firem, s absencí těchto pomůcek. V takovém případě se stává povrchová úprava jakýmsi lovením duchů s nejistým výsledkem a čekání na technika kontroly s měřicím přístrojem dostává stresující podobu.

Inspekční pomůcky 

Plastové měrky mokré vrstvy TQCTěmto stavům lze celkem snadno předejít pořízením malých pomocníků jako je např. měrka na mokré nátěrové hmoty (viz obr. 1). Při jejím použití a přepočtu podílu pevných částí v natřené nebo nastříkané nátěrové hmotě (sušiny) dostaneme jednoduchým výpočtem předpokládanou tloušťku suchého povlaku (DFT).

Těchto měrek existuje široká škála od plastových (většinou reklamních) s nevelkou přesností na několik málo použití, až po hliníkové a nerezové, kde je zaručena poměrně přijatelná přesnost. Reálná měřitelnost je od 20μm do několika mm mokrého povlaku v závislosti na typu a dělení měrky. Ceny jsou, začínají na úrovni od cca 200,-Kč

Měření mokré vrstvy nátěru tloušťkoměrem

Pro měření již zaschlé nebo vytvrzené nátěrové hmoty existuje několik typů měřidel, které se liší nejen způsobem měření, ale i způsobem či možností záznamu. Nedestruktivní měření probíhá na principu odtržení magnetu u levnějších modelů, či na principu elektromagnetické indukce pro magnetické podklady a vířivých proudů pro nemagnetické podklady.

Rovněž je možné použít destruktivní metodu s proříznutím povlaku k podkladovému materiálu a vestavěným mikroskopem lze odečíst tloušťku tohoto povlaku a zároveň zkontrolovat přípravu podkladu, zdali bylo například provedeno abrazivní tryskání. K nejjednodušším patří na začátku zmíněné mechanické magnetické tloušťkoměry (viz obr. 2). Pro základní přehled jsou plně dostačující, neboť maximální odchylka je 5μm nebo 5%. Jejich předností je možnost použití i ve výbušném prostředí a kalibrace při jeho výrobě, kterou již není nutné nadále provádět. K vyšší kategorii náleží digitální tloušťkoměry (viz obr. 3), vyznačující se vysokou přesností např. 1-3%.

Tloušťkoměry
TLOUŠŤKOMĚRY

Vyšší modelové řady disponují statistikou nebo statistikou se záznamem a přenosem do PC s tiskem protokolů a jejich archivací. Pro feromagnetické podklady, které jsou běžnější, se používají přístroje s F sondou, pro nemagnetické podklady jsou pak přístroje s N sondou a jsou k dispozici i sondy kombinované FNF, které lze použít na oba typy podkladů. U těchto digitálních přístrojů je možné volit i typ sondy, zdali má být vestavěná do přístroje, nebo oddělená na kabelu. Rovněž lze vybrat z velkého výběru sond pro různé aplikace. Tito pomocníci již poskytují velmi dobrou vypovídací schopnost a při pravidelné kalibraci a údržbě mohou spolehlivě sloužit řadu let.

Měření tloušťky laku tloušťkoměrem 

Odbočím-li, od měření tloušťek k přilnavosti naaplikovaného povlaku k základnímu materiálu, i zde se nám naskýtá několik možností. Tyto kontroly, či chceme-li to nazvat zkouškami, můžeme provést jednoduchým testem nazývajícím se mřížková zkouška (viz obr. 4), dle ČSN ISO 2409. Řezy se dají provést dle jednoduché šablony vysouvacím nožem, nebo je možné použít vícebřitý nůž s kontrolními krajovými noži.

Každý z těchto způsobů je vhodný na různá použití, ale u vícebřitého nože je předpoklad rovného nezakřiveného podkladu o dostatečné ploše cca 40 x 40 mm. Výhodou je provedení všech řezů v jednom směru jedním krokem. Obdobnou možností je provedení tzv. zkoušky odtrhem, kdy mechanický přístroj utrhne přilepenou panenku (váleček) od naaplikovaného podkladu. Na stupnici či displeji je možné odečíst přesnou hodnotu adheze v MPa. Zkouška se provádí dle ČSN ISO 4624. Tyto přístroje však patří do vyšší cenové kategorie a pro běžné aplikační firmy nejsou nezbytné.

Viskozitní pohárky a viskozimetry

Viskozitní pohárky
VISKOZITNÍ POHÁRKY

Další z nepostradatelných pomůcek je průtokový (viskozitní) pohárek (viz obr. 5). Tento pohárek slouží ke zjištění výtokové doby různých kapalin, v našem případě nátěrových hmot. Je-li výtoková doba z pohárku po úpravě barvy naředěním stejná jako u předchozí, měla by být zajištěna stejná kvalita aplikace ať nátěrem nebo stříkáním, tzn. při stejném nástřiku bude stejná tloušťka naaplikovaného filmu. Starší generace si ředili barvu podle toho, jak ztékala z klacku na míchání, avšak při velmi častém používání moderních dvoukomponentních nátěrových hmot a při používání různých stříkacích zařízení, především vysokotlakých je nezbytnost mít takový pohárek ve výbavě.

Někdy je nutné zjistit, jak jsou upraveny dutiny a špatně přístupná místa a to nejlépe zrcátkem. Pokud si ho vypůjčíte doma od manželky či přítelkyně, vystavujete se tím nebezpečí naškrobených límečku, v lepším případě studené kuchyně. Trh nabízí řešení: teleskopické držátko s kloubem ukončené malým zrcátkem (viz obr. 6), Velmi praktické řešení pro uvedená místa za přijatelnou cenu. Některé již dokonce mají k dispozici i integrované osvětlení.

Technické normy a dokumentace: 

Poslední kategorie sice není možné nazvat technikou, nicméně je velmi důležitá pro povrchové úpravy obecně. Touto kategorií jsou alespoň základní normy a dokumentace (viz obr. 6), nátěrových hmot. Mezi tyto náleží Norma pro přípravu ocelových výrobků před nanesením nátěrových hmot (ČSN ISO 8501 – 1,2), Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy (ČSN EN ISO 12944 části 1 – 8), Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěrů (ČSN EN ISO 2808), Mřížová zkouška (ČSN ISO 2409).

Pro nátěrové hmoty je bezpodmínečně nutná technická dokumentace (technický list a bezpečnostní list). Bez těchto materiálů není možné s nátěrovými hmotami pracovat, aniž by byl zaručen alespoň kvalitní povlak. Mohu-li to k něčemu přirovnat, tak možná ke koupi nového přehrávače DVD bez návodu. Metody pokus – omyl skutečně nejsou vhodnými prostředky pro získání kvalitní povrchové úpravy.

Závěrem bych chtěla podotknout, že i přesto, že se v mnohých firmách najdou prostředky, o kterých je zde psáno, není zaručeno jejich správné používání nebo funkčnost. Především jejich údržba, včasná výměna opotřebitelných součástí a případná kalibrace jsou důležitou součástí jejich používání.

Bc. Jana Sadílková

štítky tloušťkoměry

70Komentář

  • Avatar
   G Suite Review
   Apr 05, 2020

   I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. G Suite Review

  • Avatar
   Jokes for Kids
   Apr 05, 2020

   I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place Jokes for Kids

  • Avatar
   Funny Pick-up Lines
   Apr 05, 2020

   This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! Funny Pick-up Lines

  • Avatar
   Conversation Starters
   Apr 05, 2020

   so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. Conversation Starters

  • Avatar
   Traffic Secrets
   Apr 05, 2020

   This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog.. Traffic Secrets

  • Avatar
   Clickfunnels Review
   Apr 05, 2020

   I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! Clickfunnels Review

  • Avatar
   Resurge
   Apr 05, 2020

   I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Resurge

  • Avatar
   Leptitox
   Apr 05, 2020

   This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck Leptitox

  • Avatar
   The Underdog Advantage
   Apr 05, 2020

   Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you! The Underdog Advantage

  • Avatar
   Commission Hero
   Apr 05, 2020

   I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. Commission Hero

  • Avatar
   The Knowledge Broker Blueprint
   Apr 05, 2020

   I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation. Wishing you the best of luck for all your blogging efforts. The Knowledge Broker Blueprint

  • Avatar
   The Knowledge Broker Blueprint
   Apr 05, 2020

   I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! The Knowledge Broker Blueprint

  • Avatar
   The Knowledge Broker Blueprint
   Apr 05, 2020

   I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. The Knowledge Broker Blueprint

  • Avatar
   Leptitox
   Apr 05, 2020

   This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck Leptitox

  • Avatar
   Hero Instinct
   Apr 14, 2020

   Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. Hero Instinct

  • Avatar
   Secrets Masterclass
   Apr 14, 2020

   Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Secrets Masterclass

  • Avatar
   Chimney Cleaner
   Apr 15, 2020

   Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Chimney Cleaner

  • Avatar
   Quinceanera Photography
   Apr 15, 2020

   Very nice article. I enjoyed reading your post. very nice share. I want to twit this to my followers. Thanks !. Quinceanera Photography

  • Avatar
   Housekeeping Chicago
   Apr 15, 2020

   Hi there, I found your blog via Google while searching for such kinda informative post and your post looks very interesting for me Housekeeping Chicago

  • Avatar
   www.1stgenerationlife.com
   Apr 15, 2020

   Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return. www.1stgenerationlife.com

  • Avatar
   Reading Head Start Review
   Apr 16, 2020

   After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. Reading Head Start Review

  • Avatar
   Reading Head Start
   Apr 16, 2020

   I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! Reading Head Start

  • Avatar
   Secrets Masterclass Review
   Apr 16, 2020

   I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Secrets Masterclass Review

  • Avatar
   Web development services
   Apr 16, 2020

   Hi there, I found your blog via Google while searching for such kinda informative post and your post looks very interesting for me Web development services

  • Avatar
   Make Him Worship You
   Apr 17, 2020

   I have a mission that I’m just now working on, and I have been at the look out for such information Make Him Worship You

  • Avatar
   Make Him Worship You
   Apr 17, 2020

   This is really very nice post you shared, i like the post, thanks for sharing.. Make Him Worship You

  • Avatar
   Offers
   Apr 17, 2020

   CouponCodeGroups provides the branded stores Online Coupons, Promo Codes and Deals on clothing, Food and Drinks, Home Accessories, Health, Automotive, Travel, Computer and Electronics store and more. Your ultimate savings destination. Offers

  • Avatar
   Make Him Worship You
   Apr 18, 2020

   I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. Make Him Worship You

  • Avatar
   Kartra Review
   Apr 18, 2020

   I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place Kartra Review

  • Avatar
   Resurge Review
   Apr 18, 2020

   This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog.. Resurge Review

  • Avatar
   Manifestation Magic
   Apr 19, 2020

   wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. Manifestation Magic

  • Avatar
   Manifestation Magic
   Apr 19, 2020

   Much thanks for composing such an intriguing article on this point. This has truly made me think and I plan to peruse more Manifestation Magic

  • Avatar
   Text Chemistry
   Apr 19, 2020

   This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it, Text Chemistry

  • Avatar
   Text Triggers
   Apr 20, 2020

   Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. Text Triggers

  • Avatar
   Text Chemistry Review
   Apr 20, 2020

   Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Text Chemistry Review

  • Avatar
   Resurge
   Apr 21, 2020

   This is really very nice post you shared, i like the post, thanks for sharing.. Resurge

  • Avatar
   Resurge Supplement
   Apr 21, 2020

   Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. Resurge Supplement

  • Avatar
   Leptitox Supplement
   Apr 21, 2020

   Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Leptitox Supplement

  • Avatar
   Resurge Reviews
   Apr 22, 2020

   I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place Resurge Reviews

  • Avatar
   Resurge
   Apr 22, 2020

   I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. Resurge

  • Avatar
   Leptitox Review
   Apr 22, 2020

   I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. Leptitox Review

  • Avatar
   nicholas
   Apr 22, 2020

   This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. Buy Soundcloud Plays

  • Avatar
   Resurge Supplement
   Apr 23, 2020

   I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. Resurge Supplement

  • Avatar
   Hero Instinct
   Apr 23, 2020

   After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. Hero Instinct

  • Avatar
   Erase Herpes
   Apr 23, 2020

   Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Erase Herpes

  • Avatar
   Custom Keto Diet
   Apr 24, 2020

   Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also. Custom Keto Diet

  • Avatar
   www.patriotschronicle.com
   Apr 24, 2020

   I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. www.patriotschronicle.com

  • Avatar
   www.sheepdogmarine.com
   Apr 24, 2020

   This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck. www.sheepdogmarine.com

  • Avatar
   www.moonprism.net
   Apr 24, 2020

   Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. www.moonprism.net

  • Avatar
   www.hilltownfolk.com
   Apr 24, 2020

   Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. www.hilltownfolk.com

  • Avatar
   robfindlay.org
   Apr 25, 2020

   Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive. robfindlay.org

  • Avatar
   www.dozier-winery.com
   Apr 25, 2020

   I have checked this link this is really important for the people to get benefit from. www.dozier-winery.com

  • Avatar
   www.navarrogear.com
   Apr 25, 2020

   Thanks for such a great post and the review, I am totally impressed! Keep stuff like this coming. www.navarrogear.com

  • Avatar
   www.orderjuiceitup.com
   Apr 25, 2020

   I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. www.orderjuiceitup.com

  • Avatar
   www.pentacle-consulting.com
   Apr 25, 2020

   Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. www.pentacle-consulting.com

  • Avatar
   www.oxfordtheatres.com
   Apr 25, 2020

   Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me. www.oxfordtheatres.com

  • Avatar
   naperville disinfection
   Apr 26, 2020

   Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. naperville disinfection

  • Avatar
   Reading Head Start Review
   May 03, 2020

   Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Reading Head Start Review

  • Avatar
   Nagelstudio
   May 05, 2020

   Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. Nagelstudio

  • Avatar
   Online shop eröffen
   May 17, 2020

   A debt of gratitude is in order for sharing the information, keep doing awesome... I truly delighted in investigating your site. great asset... Online shop eröffen

  • Avatar
   lavender scented soy candles
   May 23, 2020

   The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. lavender scented soy candles

Leave your reply

*
**nebude publikováno
*www adresa http://
*
Product successfully added to the product comparison!