Kategorie

Měření povrchového napětí - Arcotest

Měření povrchového napětí - Arcotest

Měření povrchového napětí (mastnoty), které souvisí s čistotou povrchu což ovlivňuje přilnavost např. nátěru na podkladu

Proč měřit povrchové napětí (Fixy a Inkousty Arcotest)

 • Povrchové napětí je jedno z rozhodujících kritérií pro adhesi (přilnavost) tiskařské barvy, lepidel, laků, nátěrů atd. na jakémkoli plastovém nebo kovovém povrchu.
 • Povrchové napětí je měřeno v mN/m (milinewton na metr - aktuální platná měrná jednotka) nebo v dyn/cm (dyn na centimetr – stará jednotka).
 • Nezávisle na některých výjimkách hlavními pravidly jsou:

Čím vyšší je povrchové napětí materiálu, tím lepší je přilnavost čehokoli výše zmíněného při fixaci na povrch.

Na jedné straně důvod pro nízké napětí může být také dán specifikací materiálu. Například velmi mnoho plastů vykazuje velmi nízké povrchové napětí a proto potřebují chemické nebo fyzické ošetření k dosáhnutí lepší přilnavosti.

Na druhé straně znečištění povrchu (tuk, olej, otisky prstů) mohou být důvodem nízkému povrchovému napětí , což je většinou v případě kovů.

Jako obecný limit je často uváděna hodnota 38mN/m. Jestliže je povrchové napětí pod tuto hodnotu přilnavost bude špatná, nad tuto hodnotu by měla být přilnavost dobrá nebo uspokojivá. Každopádně je vždy doporučováno kontrolovat povrchové napětí, které je důležité pro dobrou přilnavost pro každou aplikaci.

Testovací fixy Arcotest jsou jako prostředek pro testování povrchového napětí velice přesné a jednoduché k použití. Slouží buď jako vyhledávač nutných ošetření nebo čištění povrchů pro plánovanou výrobu a nebo k testování kvality na již zavedené výrobní lince.

Fixy a inkousty Arcotest - aplikaceAplikace

Pro začátek jakéhokoli testování je nejlepší nejprve použít testovací fix se střední hodnotou např.38mN/m. Jestliže linka inkoustu zůstane na povrchu materiálu nezměněna po dobu dvou sekund tzn. nezmění (neslije) se v kapky, povrchové napětí je stejné nebo vyšší než povrchové napětí roztoku (fixu).V tomto případě použijeme testovací fix s vyšší hodnotou např. 4OmN/m. Tento postup provádíme dokud se čára provedená fixem (inkoust) neslije do malých oddělených kapiček.

Jestliže již na začátku měření (při hodnotě fixu 38mN/m) se z čáry provedené fixem vytvoří kapky, zkouška pokračuje tak, že použijeme fixy s nižší hodnotou. V tomto případě může být napětí materiálu stanoveno mezi dvěmi hodnotami např. mezi 36 a 38mN/m.

Tato testovací metoda je vhodná pro provozní pracovníky na jakékoli výrobní úrovni jako rutinní testování, jehož výsledek může být okamžitě znázorněn a ohodnocen a dává velmi jasný obraz o stupni ošetření a čistotě povrchu.

Vzhledem k tomu, že testovací roztoky jsou složeny ze dvou roztoků, které se vypařují různou rychlostí, a které rovněž přijímají vlhkost, fixy musí být vždy dobře zavřeny pokud se nepoužívají.

Arcotest - Testovací inkousty k určení povrchového napětí

Fixy a inkousty Arcotest - balení

Testovací inkousty jsou roztoky o definovaném povrchovém napětí, které jsou dostupné v lahvičkách 10, 100, 250 nebo 1000ml. Povrchová energie se zjišťuje jednoduše pomocí aplikace testovacího inkoustu na povrch. Přesnost měření je ±1%mN/m.Testovací inkousty jsou dostupné v rozsahu id 18,4 do 105 mN/m, téměř ve všech hodnotách. Ve standardním rozsahu mezi 28 a 56 MN/m nabízíme různé sady, obsahující 7 lahviček po 10ml Lahvičky obsahují štěteček, který je přidělán ve víčku.

 • Možnost rychlého testování s vysokou přesností
 • Dobrá čitelnost rovněž na drsných a tmavých podkladech
 • Pokud pro aplikaci použijete pipetu nebo vatovou tyčinku nehrozí zašpinění
 • Široký rozsah různých i speciálních povrchových napětí jsou dodány na požádání

Arcotest - Testovací fixy k určení povrchového napětí

Fixy a inkousty Arcotest

Testovací fixy obsahují inkoust, který definuje povrchové napětí. Povrchové napětí materiálu, který je testován je určeno velice jednoduše pomocí aplikace fixu a to tahem plstěnou špičkou po podkladu. Přesnost měření je ±1%mN/m.

Testovací fixy jsou k dostání v sadě 8 fixů v hodnotě od 30 do 44mN/m.

Na požádání rovněž s vyšší či nižší hodnotou.

 • Možnost rychlého testování s vysokou přesností
 • Nelze rozlít
 • Extrémně jednoduché použití
 • Minimální spotřeba testovacího roztoku
 • Dlouhodobé skladovací podmínky jestliže je víčko fixu dobře uzavřeno

Arcotest - testovací fixy Quickest 38 (červený obal) 

Quicktest 38 se používají jestliže chceme pouze určit zda má povrch napětí 38mN/m, nebo ne. Pokud uděláme fixem čáru a zůstane plná linka je povrchové napětí 38mN/m nebo více. Jestliže je povrchové napětí pod 38mN/m bude se čára provedená fixem slévat do malých kapiček. Roztok aplikovaný na povrch se usuší během několika sekund, takže není třeba ho nikdy utírat.

 • Extrémně jednoduché použití
 • Perfektní pro použití k testování polyolefinů
 • Netřeba stírat hadříkem, trvalé znázornění výsledku
 • Dobrá čitelnost díky markantnímu červenému zabarvení

!!! Upozornění: Testovací roztok fixů Quicktest38 obsahuje rozpouštědla. To může vyvolat špatné výsledky na materiálech nebo površích které nejsou odolné vůči rozpouštědlům.

Rozdíl mezi modrým (toxickým) a růžovým (netoxickým) inkoustem  (Arcotest)

Celkové povrchové napětí (SFT) se skládá ze dvou částí: polární část a disperzní část.

Každá tekutina má tyto dvě části polární a disperzní a rovněž i povrchové napětí má tyto dvě uvedené části. Testovací inkousty s napětím např. 36 mN/m mohou být smíchány z různých roztoků, např. methanol s vodou nebo ethylen glykol s formamidem. Každý inkoust má svou vlastní polární a disperzní část a ukazuje tak různé chování na plastových materiálech.

Tak je možné, že můžete mít rozdílné výsledky s rozdílnými inkousty (modrý, růžový) stejných hodnot na tom stejném povrchu.

Toxické (modré) inkousty jsou standardizovány v normě ISO, ale někteří lidé si chtějí raději objednat naše netoxické (růžové) inkousty, které rovněž nabízíme. Ale pak je právě možné, že můžete mít trochu rozdílný výsledek zejména na plastech.

Můžeme Vám zaslat seznam s hodnotami inkoustů pro správnou přilnavost pro různé povrchy, ale závisí to taky na drsnosti podkladu, vlastnostech materiálu a mnoha dalších faktorech. Pokud nám napíšete jaký druh materiálu chcete testovat můžeme Vám trochu pomoci dle námi získaných zkušeností.

Informace o růžovém inkoustu

– který je dostupný v hodnotách 30 - 60mN/m

 • Růžové inkousty jsme začali vyvíjet na základě požadavků zákazníků na netoxické inkousty: V hodnotách 45 až 60mN/m s přesností ±0,5mN/m
 • Testovací inkoust 30 – 44mN/m je jasnější (pozorovací čas je zde 4sekundy) Testovací inkoust 45 – 50mN/m je tmavší(/ pozorovací čas je zde 2 sekundy) Rozdíly jsou rovněž jasně viditelné na barvě natištěné na štítku
 • Inkoust 30 – 44mN/m je označen jako Xi/Xn – dle bezpečnostního listu 
  Inkoust 45 – 50mN/m není označen – dle bezpečnostního listu
 • Tyto testovací inkousty mohou být rovněž použity jako náhrada modrých inkoustů, pokud je požadované netoxických inkoustů. Tyto inkousty ale neodpovídají žádné normě DIN/ISO jako inkousty toxické.

I když mohou bát používaný na stejné aplikace jako je uvedeno v normách DIN 53364 a ISO 8296. Ale je pravdou, že záleží na povrchu, který je testován. Dle tohoto povrchu můžou být v testování malé odchylky oproti toxickým fixům dle DIN 53364 a ISO 8296. Je to díky faktu, že proporce polárních a disperzních komponentů jsou odlišné od těch kterými korespondují modré toxické inkousty a proto výsledek záleží na interakci testovaného plastu.

Rozdíl mezi fixem Quicktest s hodnotou okolo 38mN/m a růžovým fixem hodnoty 38mN/m

Fix Quicktest (červený vršek) je vhodný pouze pro všeobecnou kontrolu zda byl polyolefin ošetřen. Testovací fix má hodnotu okolo 38 mN/m. Pokud fix zanechá na povrchu malé kapičky uživatel tak ví, že povrch nebyl dostatečně ošetřen. Testovací fix 38mN/m (bílý vršek) obsahuje tekutinu o definovaném povrchovém napětí (38mN/m ±1). Je nezbytné mít detailní informace o povrchovém napětí, pokud je nemáme je lepší použít fis s bílým vrškem.

Testování povrchů kovů testovacími inkousty Arcotest

Testování povrchů pevných materiálů je možné pokud je inkoust dle DIN 53364 nebo rovněž dalších kompozicí. Rovněž může být určován stupen aktivace polymerních plastů pokud je to požadováno např. tiskařské nebo natěračské aplikace. Na kovech může být rovněž určena čistota, když např. znečištěný povrch po frézování ukazuje povrchové napětí mezi 30 a 32 mN/m. Na očištěném povrchu bude povrchové napětí od 35 do 40 mN/m.

Kovové pásy očištěné žíháním mohou vykazovat výrazně vyšší povrchové napětí.

Čím větší hodnota fixu se na povrchu neslévá, tím čistější je povrch. Hodnota povrchového napětí indikuje ta hodnota fixu či inkoustu který po dobu 2 sekund zůstane v čáře dlouhé cca 20mm a tato čára nevytváří bubliny ani se neslévá. Inkousty se používají od nejvyšší hodnoty po nejnižší.

Pokud inkousty – obsahující rozpouštědla – rozpustí znečištění např. vrstvu olejového filmu, potom je povrchová hodnota ukazována jako v realitě. Potom by inkoust by měl být použit s výhradami.

Pokud k testování používáte inkoust v lahvičkách je doporučeno použít pohárek pro jednotlivé použití. Použitím štětečku a jeho vrácením do lahvičky je možná kontaminace roztoku a je možná velká změna hodnoty inkoustu. Rovněž je doporučeno provádět test povrchu, který má teplotu okolního prostředí.

Pokud je používán fix je tam nebezpečí abraze filcové špičky fixu kontaminovanými částicemi povrchu. Proto by fixy neměly být používány pouze při srovnáním s inkousty v lahvičkách kde je možnost kontaminace nižší.

Kovové povrchy mohou být očištěny plamenem nebo ošetřením „Dodona“. Zde je nutnop se rozhodnout zda povrch očistíme nejprve vodou nebo systémy na bázi rozpouštědel nebo kartáčováním. Pak může být obdržena hodnota nad snášivost vody (72mN/m). Jestli je požadováno přesto časem rozpad povrchového napětí může být ověřeno.

Skladovací podmínky Fixů Arcotest

Při správném zacházení garantujeme skladovací životnost fixů a inkoustů 6 měsíců. Toto platí pro inkousty v rozsahu 28 – 105 mN/m.

Pro inkousty 18,4 až 26 mN/m garantujeme skladovací životnost 3 měsíce. Životnost skladování je ovlivněná dle použití fixů a inkoustů a způsobu jejich skladování.

Správné skladování fixů ARCOTEST a inkoustů znamená:

 • Skladovat v konstantní pokojové teplotě od 20 do 25°C
 • Zabránit vystavení přímému slunečnímu záření
 • Uchovávat obal dobře uzavřený
 • Zamezit kontaminaci během používání (prach a špína)

Nesrovnalosti +/- 1mN/m jsou standardní. Testovací inkoust je náplní testovacích fixů nebo je dodáván v lahvičkách o obsahu 10ml, 100ml, 250ml a 1000ml.

Testovací inkousty jsou obecně používané pro demonstraci smáčenlivosti, která má za následek odhadnutí přilnavosti povrchu. Tento vztah smáčivosti a přilnavosti však může být někdy považován za nejistý viz. různé druhy materiálů.

Hodnoty povrchového napětí pevných látek

Zde najdete seznam vybraných látek a jejich hodnot povrchového napětí.
Pro podrobnější zjištění informací o jakou konkrétní látku se jedná, využijte prosím online vyhledávač a zadejte jeho CAS hodnotu uvedenou v tabulce:

Adresa databáze: http://webbook.nist.gov/chemistry/cas-ser.html

LátkaPovrchové napětí(mN/m)CAS
ABS 41,90 -
alumina (aluminium-oxide Al2O3) 31,00  1344-28-1
alumina (aluminium-oxide AI2O3) 38,66 1344-28-1
alumina (aluminium-oxide AI2O3) 40,09 1344-28-1
alumina (aluminium-oxide AI2O3) 48,19 1344-28-1
alumina (aluminium-oxide AI2O3) 50,50 1344-28-1
Hliník 33,00 7429-90-5
Hliník 35,00 7429-90-5
bariumsulfate (barytes) BaSO4 26,70 7727-43-7
bariumsulfate (barytes) BaSO4 43,40 7727-43-7
beta-copperphthalocyanin 33,00 147-14-8
calciumcarbonate CaCO3 25,10 471-34-1
calciumcarbonate CaCO3 33,10 471-34-1
carbon 34,80 7440-44-0
carbon-black 37,00 133-86-4
carbon-black 40,00 133-86-4
chromium-nitride (CrN) 38,00 12053-27-9
clay 31,30 1318-74-7
clay 45,67 1318-74-7
clay 51,71 1318-74-7
clay 55,50 1318-74-7
clay 60,60 1318-74-7
clay 60,70 1318-74-7
clay 62,00 1318-74-7
clay 65,80 1318-74-7
clay 66,00 1318-74-7
FEP (flourinated ethylene propylene copolymer) 18,70 25067-11-2
FEP (flourinated ethylene propylene copolymer) 19,00 25067-11-2
germanium 55,00 7440-56-4
Sklo 43,10 n.a.
Sklo 65,00 n.a.
Sklo 66,50 n.a.
Sklo 68,00 n.a.
Sklo 69,50 n.a.
Sklo 70,30 n.a.
Sklo 73,00 n.a.
Sklo 73,30 n.a.
Sklo 112,90 n.a.
hafnium-carbide (HfC) 36,00 11129-37-6
hafnium-carbide (HfC) 39,00 11129-37-6
hafnium-nitride (HfN) 39,00 25817-87-2
hexatriacontan 21,00 630-06-8
HPMC (hydroxypropylmethylcellulose) 41,60 9004-65-3
HPMC (hydroxypropylmethylcellulose) 45,70 9004-65-3
HPMC (hydroxypropylmethylcellulose) 58,40 9004-65-3
iron-oxide 28,00 1309-37-1
iron-oxide 32,90 1309-37-1
lactose 55,30 5965-66-2
lactose 57,20 5965-66-2
lactose 69,40 5965-66-2
magnesium oxide 46,98 1309-48-4
magnesium oxide 46,99 1309-48-4
magnesium oxide 47,01 1309-48-4
magnesium oxide 47,04 1309-48-4
mica 36,10 12001-26-2
mica 45,70 12001-26-2
mica 67,10 12001-26-2
mica 120,00 12001-26-2
monoazo-red 47,00 5280-66-0
monoazo-yellow 37,00 6528-34-3
n-hexatriacontane 18,74 762-42-5
n-octadecyl-amine 23,01 124-30-1
NR (natural rubber) 18,00 9003-31-0
omega-monohydro-perflouro-undecanoic-acid 18,73 1765-48-6
PA 6 (polycaprolactam) 38,00 25038-54-4
paraffin 19,00 8002-74-2
paraffin 23,66 8002-74-2
paraffin 25,09 8002-74-2
paraffin 25,10 8002-74-2
paraffin 25,50 8002-74-2
PBT (polybutylene terephthalate) 45,00 25971-63-5
PC (polycarbonate) 29,00 25971-63-5
PC (polycarbonate) 32,60 25971-63-5
PC (polycarbonate) 38,80 25971-63-5
PDMS (polydimethylsiloxane) 22,10 63148-62-9
PE (polyethylene) 27,00 9002-88-4
PE (polyethylene) 31,80 9002-88-4
PE (polyethylene) 32,10 9002-88-4
PE (polyethylene) 32,39 9002-88-4
PE (polyethylene) 32,82 9002-88-4
PE (polyethylene) 33,00 9002-88-4
PE (polyethylene) 33,10 9002-88-4
PE (polyethylene) 33,20 9002-88-4
PE (polyethylene) 35,00 9002-88-4
PE (polyethylene) 35,10 9002-88-4
PE (polyethylene) 36,00 9002-88-4
PE (polyethylene) 36,30 9002-88-4
pentoxyfilline 56,20 6.5.6493
pentoxyfilline 68,50 6.5.6493
pentoxyfilline 77,10 6.5.6493
PET (polyethyleneterephthalat) 37,40 25038-59-9
PET (polyethyleneterephthalat) 39,48 25038-59-9
PET (polyethyleneterephthalat) 39,50 25038-59-9
PET (polyethyleneterephthalat) 40,90 25038-59-9
PET (polyethyleneterephthalat) 41,30 25038-59-9
PET (polyethyleneterephthalat) 42,20 25038-59-9
PET (polyethyleneterephthalat) 42,35 25038-59-9
PET (polyethyleneterephthalat) 44,00 25038-59-9
PET (polyethyleneterephthalat) 46,50 25938-59-9
PMMA (polyethylmethacrylate) 38,70 9003-42-3
PMMA (polyethylmethacrylate) 39,00 9003-42-3
PMMA (polyethylmethacrylate) 39,70 9003-42-3
PMMA (polyethylmethacrylate) 41,20 9003-42-3
PMMA (polyethylmethycrylate) 41,40 9003-42-3
PMMA (polyethylmethacrylate) 43,80 9003-42-3
PMMA (polyethylmethycrylate) 44,60 9003-42-3
PMMA (polyethylmethacrylate) 44,90 9003-42-3
PMMA (polyethylmethacrylate) 45,80 9003-42-3
polychloroprene 43,50 9010-98-4
polychlorotrifluoroethylene 26,93 9002-83-9
polychlorotrifluoroethylene 29,80 9002-83-9
polychlorotrifluoroethylene 31,00 9002-83-9
polyvinylidene-chloride 40,00 9002-85-1
polyvinylidene-chloride 41,34 9002-85-1
PP (polypropylene) 28,00 9003-07-0
PP (polypropylene) 29,40 9003-07-0
PP (polypropylene) 29,70 9003-07-0
PP (polypropylee) 30,70 9003-07-0
PP (polypropylene) 31,20 9003-07-0
PP (polypropylen) 31,80 9003-07-0
PP (polypropylene) 32,10 9003-07-0
PP (polypropylene) 34,10 9003-07-0
PS (polystyrene) 29,20 9003-53-6
PS (polystyrene) 38,00 9003-53-6
PS (polystyrene) 39,00 9003-53-6
PS (polystyrene) 40,57 9003-53-6
PS (polystyrene) 40,80 9003-53-6
PS (polystyrene) 41,90 9003-53-6
PS (polystyrene) 42,00 9003-53-6
PS (polystyrene) 42,80 9003-53-6
PTFCE (polytrifluorochloroethylene) 28,30 9002-83-9
PTFE (polytetrafluoroethylene) 15,56 9002-84-0
PTFE (polytetrafluoroethylene) 16,60 9002-84-0
PTFE (polytetrafluoroethylene) 18,50 9002-84-0
PTFE (polytetrafluoroethylene) 19,00 9002-84-0
PTFE (polytetrafluoroethylene) 19,10 9002-84-0
PTFE (polytetrafluoroethylene) 20,00 9002-84-0
PTFE (polytetrafluoroethylene) 20,70 9002-84-0
PTFE (polytetrafluoroethylene) 21,77 9002-84-0
PVA (polyvinylalcohol) 37,00 9002-89-5
PVA (polyvinylalcohol) 38,80 9002-89-5
PVAc (polyvinylacetate) 36,50 9003-20-7
PVAc (polyvinylacetate) 41,00 9003-20-7
PVC (polyvinylchloride) 27,00 9002-86-2
PVC (polyvinylchloride) 33,00 9002-86-2
PVC (polyvinylchloride) 33,10 9002-86-2
PVC (polyvinylchloride) 36,70 9002-86-2
PVC (polyvinylchloride) 38,10 9002-86-2
PVC (polyvinylchloride) 39,50 9002-86-2
PVC (polyvinylchloride) 39,62 9002-86-2
PVC (polyvinylchloride) 40,00 9002-86-2
PVC (polyvinylchloride) 41,50 9002-86-2
PVC (polyvinylchloride) 42,90 9002-86-2
PVC (polyvinylchloride) 44,10 9002-86-2
PVDF (polyvinylidenefluoride) 25,00 24937-79-9
PVDF (polyvinylidenefluoride) 32,10 24937-79-9
PVDF (polyvinylidenefluoride) 32,28 24937-79-9
PVDF (polyvinylidenefluoride) 32,70 24937-79-9
PVP (polyvinylpyrrolidone) 44,30 9003-39-8
PVP (polyvinylpyrrolidone) 44,60 9003-39-8
PVP (polyvinylpyrrolidone) 50,40 9003-39-8
stearic acid 21,80 57-11-4
ocel 29,00 7439-89-6
ocel 34,40 7439-89-6
ocel 35,00 7439-89-6
ocel 43,00 7439-89-6
ocel 43,80 7439-89-6
ocel 44,50 7439-89-6
ocel 45,00 7439-89-6
ocel 46,30 7439-89-6
ocel 50,50 7439-89-6
ocel 53,90 7439-89-6
ocel 56,00 7439-89-6
talc 42,90 14807-96-6
talc 48,00 14807-96-6
Cín 41,00 7440-31-5
Cín 67,40 7440-31-5
Titan 46,50 7440-32-6
titanium-dioxide 27,70 13463-67-7
titanium-dioxide 35,60 13463-67-7
titanium-dioxide 35,90 13463-67-7
titanium-dioxide 39,90 13463-67-7
titanium-dioxide 40,70 13463-67-7
titanium-dioxide 41,10 13463-67-7
titanium-dioxide 42,90 13463-67-7
titanium-nitride (TiN) 43,00 25583-20-4
tungsten-carbide (WC) 46,30 12070-12-1
zircona (zirconium-oxide ZrO2) 42,04 1314-23-4
zircona (zirconium-oxide ZrO2) 42,54 1314-23-4
zircona (zirconium-oxide ZrO2) 42,61 1314-23-4
zircona (zirconium-oxide ZrO2) 42,75 1314-23-4
zirconium-carbide (ZrC) 35,00 12070-14-3
zirconium-carbide (ZrC) 37,00 12070-14-3
zirconium-nitride (ZrN) 40,00 25658-42-8

                 
Hodnoty povrchového napětí tekutin

Zde najdete seznam vybraných látek a jejich hodnot povrchového napětí.
Pro podrobnější zjištění informací o jakou konkrétní látku se jedná, využijte prosím online vyhledávač a zadejte jeho CAS hodnotu uvedenou v tabulce: Adresa databáze: http://webbook.nist.gov/chemistry/cas-ser.html

Látka Povrchové napětí(mN/m) Číslo CAS
1,2-dichloroethane 33,30 1300-21-6
1,4-dioxane 33,00 123-91-1
1,5-pentanediol 43,30 111-29-5
1-chloro-butane 23,10 109-69-3
1-decanol 28,50 112-30-1
1-nitro-propane 29,40 108-03-2
1-octanol 27,60 111-87-5
alpha-bromo-naphthalene 44,40 90-11-9
aniline 43,40 62-53-3
anthranilic-acid-ethylester 39,30 87-25-2
benzene 28,40 71-43-2
benzene 28,88 71-43-2
benzyl alcohol 38,90 100-51-6
benzyl alcohol 39,00 100-51-6
benzyl alcohol 40,00 100-51-6
chloroform 27,50 67-66-3
cyclopentanol 32,70 96-41-3
decalin cis-trans-mixture 30,60 91-17-8
decalin cis-trans-mixture 31,50 91-17-8
dichloro-methane 28,60 75-09-2
diiodo-methane 50,00 75-11-6
diiodo-methane 50,80 75-11-6
dimethyl-formamide 36,50 68-12-2
dimethyl-formamide 37,10 68-12-2
dimethyl-siloxane 19,00 n.a.
dimethyl-sulfoxide (DMSO) 42,90 67-67-5
ethanol 22,10 64-17-5
ethylene glycol 47,50 107-21-1
ethylene glycol 47,70 107-21-1
ethylene glycol 48,00 107-21-1
ethylene glycol 48,20 107-21-1
ethylene glycol 64,50 107-21-1
formamide 56,90 75-12-7
formamide 58,00 75-12-7
formamide 58,20 75-12-7
formamide 58,30 75-12-7
formamide 58,40 75-12-7
formamide 59,00 75-12-7
fumaric-acid-diethylester 31,40 n.a.
glycerol 62,70 56-81-5
glycerol 63,30 56-81-5
glycerol 63,40 56-81-5
glycerol 64,00 56-81-5
glycerol 64,50 56-81-5
glycerol 65,20 56-81-5
hexadecane 27,60 544-76-3
melamin resin 58,43 n.a.
mercury 484,00 7439-97-6
methyl-naphtalene 38,60 90-12-0 (1-)
mixture ethylenglycol:water 10:90wt% 69,36 mixture
mixture ethylenglycol:water 20:80wt% 64,27 mixture
mixture ethylenglycol:water 30:70wt% 61,59 mixture
mixture ethylenglycol:water 40:60wt% 60,29 mixture
mixture ethylenglycol:water 50:50wt% 57,89 mixture
mixture ethylenglycol:water 60:40wt% 55,86 mixture
mixture ethylenglycol:water 70:30wt% 53,36 mixture
mixture ethylenglycol:water 80:20wt% 52,18 mixture
mixture ethylenglycol:water 90:10wt% 50,46 mixture
n-decane 23,40 124-18-5
n-decane 23,80 124-18-5
n-decane 23,90 124-18-5
n-dodecane 25,40 112-40-3
n-dodecane 25,80 112-40-3
n-hexadecane 27,10 544-76-3
n-hexadecane 27,60 544-76-3
n-hexane 18,40 110-54-3
nitro-ethane 31,90 79-24-3
nitro-methane 36,80 75-52-5
n-octane 21,30 111-65-9
n-tetradecane 26,60 629-59-4
PA 6.6 (polyamide 6.6 polyhexamethyleneadipamide) 45,90 n.a.
PCP (polychronoprene, poly(2-chloro-1,3-butadiene) 33,20 9010-98-4
PDMS (polydimethylsiloxane) 14,10 63148-62-9
PDMS (polydimethylsiloxane) 19,00 63148-62-9
phthalic-acid-diethylester 37,00 84-66-2
PiBMA (poly-i-butylmethacrylate) 23,70 n.a.
PMMA (polyethylmethacrylate) 32,00 9003-42-3
PnBMA (poly-n-butylmethacrylate) 24,10 9003-63-8
PS (polystyrene) 32,10 9003-53-6
PtBMA (poly-t-butylmethacrylate) 23,30 n.a.
PTHF (polytetrahydrofuran) 24,60 27637-03-2
PVAc (polyvinylacetate) 28,60 9003-20-7
sym-tetrabromo-ethane 49,70 79-27-6
sym-tetrachloro-ethane 36,30 79-34-5
tetrachloro-methane 27,00 56-23-5
thiodiglycol 53,00 111-48-8
toluene 28,40 108-88-3
tribromomethane (bromoform) 41,40 75-25-2
tribromomethane (bromoform) 41,50 75-25-2
trichloro-biphenyl 45,30 25323-68-6
tricresyl-phosphate 40,90 1330-78-5
water 72,10 7732-18-5
water 72,30 7732-18-5
water 72,75 7732-18-5
water 72,80 7732-18-5

33Komentář

  • Avatar
   Lorena
   Aug 23, 2019

   Hi, We need to buy something to do an ink test. The problem is that we are not experts in this kind of tests and we don't know what kind of product we need to buy for the follow requirement (it is specified on the customer drawing) **Check for esidue on the part with ink test 36mN/m** And the type of material is **6,0X0.5 EN10151 1,4310 C1150** (stainless steel) Thanks in advance Lorena

  • Avatar
   Pavel Lemberk
   Nov 13, 2019

   Dobrý den, chtěl bych se Vás dotázat, jakým způsobem je možné testovat povrchové napětí plastu, jejichž povrch není hladký ale drsný. Například po opískování formy. Na drsném povrchu není možno dosáhnout celistvé čáry ( bez přerušování /rozplývání). Testoval jsem zatím jen za pomocí tinktury a "ochošťouru". Doporučil by jste mi pro tento povrch jiný měřidlo - např. fix ? Předem moc děkuji za radu, S pozdravem Pavel Lemberk - specialista kvality, Fa. Grupo Antolin

  • Avatar
   jpg to pdf
   Feb 01, 2020

   I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. jpg to pdf

  • Avatar
   pdf to jpg
   Feb 01, 2020

   The writer is enthusiastic about purchasing wooden furniture on the web and his exploration about best wooden furniture has brought about the arrangement of this article. pdf to jpg

  • Avatar
   png to jpg
   Feb 01, 2020

   Three are usually cheap Ralph Lauren available for sale each and every time you wish to buy. png to jpg

  • Avatar
   converter
   Feb 01, 2020

   I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? converter

  • Avatar
   His Secret Obsession
   Feb 01, 2020

   It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. His Secret Obsession

  • Avatar
   How To Ride A Guy
   Feb 01, 2020

   Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. How To Ride A Guy

  • Avatar
   Questions to ask Boyfriend
   Feb 01, 2020

   Thanks for the best blog. it was very useful for me.keep sharing such ideas in the future as well. Questions to ask Boyfriend

  • Avatar
   Questions to Ask a Guy
   Feb 01, 2020

   Thanks for the best blog. it was very useful for me.keep sharing such ideas in the future as well. Questions to Ask a Guy

  • Avatar
   The Knowledge Broker Blueprint
   Feb 03, 2020

   Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. The Knowledge Broker Blueprint

  • Avatar
   The Knowledge Broker Blueprint Review
   Feb 05, 2020

   With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money, The Knowledge Broker Blueprint Review

  • Avatar
   Custom Keto Diet
   Feb 05, 2020

   This was incredibly an exquisite implementation of your ideas Custom Keto Diet

  • Avatar
   Cinderella Solution
   Feb 05, 2020

   It's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. Cinderella Solution

  • Avatar
   Would You Rather
   Feb 05, 2020

   You completed a number of nice points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog. Would You Rather

  • Avatar
   fine art of photography
   Feb 07, 2020

   Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. fine art of photography

  • Avatar
   Car Rental Larnaca
   Feb 09, 2020

   I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job ! Car Rental Larnaca

  • Avatar
   Memory foam mattress singapore
   Feb 10, 2020

   I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. Memory foam mattress singapore

  • Avatar
   Naee
   Feb 19, 2020

   I added this topic to my daily read list. I inform this post structure to my fans. I love the post and the details they said. To know more on this topic, I have to subscribe this guys for sure. how to cure candida

  • Avatar
   Jea
   Mar 23, 2020

   Viewing this post from my computer makes me happy so I love to connect you from the top zone. This is very useful point from the conversion look. I want to post more on this topic. buy votes

  • Avatar
   Heyve
   Mar 28, 2020

   The special actions are worthy like a good piece of content creation. So we recommend to create more articles on this topic. Save your day with clean work spaces. Thank You. foods that shrink fibroids fast

  • Avatar
   nicholas
   Apr 01, 2020

   Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. voyance gratuite en ligne

  • Avatar
   Yahs
   Apr 13, 2020

   We should connect the landing contents with the new scale market. Do you have a good value to operate the shiny content? I like to follow it in the genuine way. natural remedies for yeast infection

  • Avatar
   Amins
   Apr 27, 2020

   The level of content and the power windows will use the pattern to allow the common level from the top zone. I want to share this post on my wall. cure diabetes naturally

  • Avatar
   Til
   May 30, 2020

   Thank you!

   Marktplatz für gebrauchte Maschinen, Werkzeuge & Zubehör / Gebrauchtmaschinen

   Gebrauchtmaschinen

   Used Machines

  • Avatar
   Rosana Placzek
   Jun 25, 2020

   I visited multiple web pages however the audio quality for audio songs current at this web page is actually wonderful.

Leave your reply

*
**nebude publikováno
*www adresa http://
*
Product successfully added to the product comparison!