Kategorie

Lesk - Měření lesku pomocí leskoměrů

Lesk - Měření lesku pomocí leskoměrů

Spektrofotometr schéma měření

Měření lesku

Hodnotit kvalitu povrchu nelze pouze povrchně. Existuje mnoho způsobů měření = hodnocení kvality povrchových úprav, kterými se dozvíme, jak kvalitně byla povrchová úprava provedena. Pokud jako další parametr do vašeho procesu hodnocení zahrnete měření lesku, budete hodnotit povrch aplikace, ale jistě ne již povrchně.

Proč měřit lesk

Měření lesku je jedním ze základních parametrů při zjišťování kvality provedených povrchových úprav a vypovídá o kvalitě výrobku. Zákazníci při hodnocení kvality povrchových úprav jsou čím dál více náročnější a proto je stále větší význam přikládán výslednému vzhledu, v našem případě lesku.

V některých oborech by se laikovi mohl zdát při kontrole kvality povrchových úprav kontrola a měření lesku jako zcela zbytečné. Proč by se měly „nějak“ lesknout zárubně dveří či kapota traktoru, který stejně vyjede na pole a lesk je ten tam? Protože to prostě zákazník „chce“!?

Ráda bych se Vás pokusila vyvést z omylu. Je to tak, že měřením lesku nezjišťujeme jen základní parametr jako je lesklost povrchu, ale stupněm lesku zjistíme např. odchylku, ke které došlo použitím jiného technologického postupu či materiálu. Tato zjištěná odchylka lesku může souviset např. se ztrátou jiných povrchových vlastností materiálu. Jako příklad bych uvedla měření lesku u vypálených práškových barev, kdy odchylka= větší matnost povrchu, může znamenat, že prášek byl „přepálený“ a tímto je způsobeno, že je křehčí a tímto méně odolný proti mechanickým vlivům.

Co je to lesk

Lesk je vizuální dojem, který máme, pokud výrobek hodnotíme očima. Čím více se světlo od povrchu odrazí, tím více se nám bude zdát povrch lesklejší. Hladké a vysoce leštěné povrchy jsou viditelně lesklejší, nerovné zdrsněné povrchy jsou matnější. Samozřejmě je důležité osvětlení při kterém lesk vizuálně hodnotíme a úhel, pod kterým se na povrch díváme. Jelikož každý z nás má jiné oči a hodnocení lesku jednotlivcem nemůže být bráno objektivně je zapotřebí použít přístroje, který lesk změří objektivně a přesně.

Čím měřit lesk - pomocí leskoměrů

Lesk povrchu měříme pomocí přístroje = leskoměru, který je založen na jednoduchém principu reflexní geometrie = měření hodnoty vyslaného světla, které se odrazí od povrchu. Hodnota povrchu je vyjádřena v jednotkách lesku (GU-gloss units) v rozsahu od 0 do 100 jednotek. Pro vysoce lesklé metalické povrchy ovšem existuje stupnice až do 2000 jednotek.

Povrch je osvícen pod určitým uhlem a čočka ve stejném úhlu na druhé straně změří odraženou hodnotu. Jak jsem řekla, je důležitý úhel pod kterým se na povrch díváme očima, stejně tak je důležité pod jakým úhlem leskoměr povrch osvítí.

Pro různé povrchy tedy rozeznáváme leskoměry s různými měřícími úhly.

Pod jakým úhlem měřit najdeme v normě ČSN ISO 2813. Základním měřícím úhlem je úhel 60°, který je použitelný pro všechny nátěry, avšak pokud je povrch vysoce lesklý, tzn. pod úhlem 60° naměříme hodnotu lesku vyšší, než 70 jednotek je vhodnější použít úhel 20°. Pro matné povrchy se zase doporučuje měřit lesk pod úhlem 85°, zda měřit pod úhlem 85°zjistíme pokud leskoměrem s měřícím úhlem 60°naměříme hodnotu nižší než 10 jednotek.

PovrchPři měření pod úhlem 60°Měřit pod úhlem
Vysoce lesklý Nad 70 jednotek

20°

Středně lesklý 10 až 70 jednotek

60°

Matný Pod 10 jednotek 85°

Tyto tři základní úhly se používají při měření lesku zejména nátěrových hmot. Měření lesků povlaků s obsahem kovových pigmentů ovšem není vhodné měřit touto metodou.

Existují i další úhly, pod kterými se měří lesk a to je úhel 45 pro měření lesku keramických materiálů a úhel 75°, který se používá pro měření lesku papíru.

Jak vybrat správný přístroj (leskoměr)

Díky těmto potřebám měřit povrch pod různými úhly, jsou samozřejmě vyráběny přístroje s různými měřícími úhly a to buď s jedním měřícím úhlem, dvěma či třemi měřícími úhly. Kromě zvoleného měřícího úhlu existují i další kritéria pro zvolení správného přístroje jako jsou:

 • velikost měřícího otvoru leskoměru,
 • rozsah stupnice (0 až 100 či 0 až 2000),
 • rozlišení přístroje (1GU nebo 0,1GU),
 • možnost statistiky naměřených dat (min. a max. hodnota, počet provedených měření, průměrná hodnota, standardní odchylka),
 • možnost uchovávání naměřených hodnot a jejich možnost přenášení do PC
 • a v neposlední řadě je pro některé uživatele důležitá velikost, tvar a váha leskoměru.

V tomto bodě bych se zastavila zejména u požadavku na velikost měřícího otvoru. Důležitost tohoto kritéria by některé laické zákazníky třeba nemusela ani napadnout. Při měření lesku dochází k osvícení povrchu pod určitým úhlem následnému odrazu světla ve stejném úhlu tzn. Do místa kde je instalována měřící čočka. Jakékoli ovlivnění okolního světla, které by se jen nepatrně dostalo do měřící oblasti, by mělo za následek celkové znehodnocení výsledku měření. Proto pokud chceme měřit malé či zaoblené výrobky je zapotřebí zjistit si zda měřící otvor pokryje celou část měřené plochy. V případě, že by tomu tak nebylo, jsou vyráběny leskoměry s mnohem menšími měřícími otvory než kterými disponují běžně používané leskoměry. 

Kalibrace leskoměru

Pro zjištění zda výsledek naměřený leskoměrem je správný slouží tzv. kalibrační destičky nebo-li kalibrační standardy. Pro každý měřící úhel existuje destička s jinou hodnotou vhodnou pro tento úhel.  Tyto kalibrační destičky jsou součástí dodávky leskoměrů. Destička je většinou zhotovena z leštěného křemene či černého skla. Destička slouží ke kalibraci leskoměru a proto ona sama musí být kalibrována a musí k ní být vystaven kalibrační protokol. Destička musí být čistá, nepoškrábaná a před kalibrací zbavena jakýchkoliv nečistot, které by narušily správný průběh kalibrace.  Doporučuje se mít dvě různé tyto kalibrační destičky, přičemž na jedné z nich se kontroluje (kalibruje) leskoměr před „každým“ použitím. Druhá z nich se používá jen jednou či dvakrát do roka pro překontrolování správnosti měření leskoměru a rovněž pokud si nejsme jisti zda leskoměr měří dobře.  

Spektrofotometrem dokážeme velmi přesně změřit optické vlastnosti barev včetně lesku. Spektrofotometr poskytuje velmi přesné měření založené na spektrálním rozlišení. Jeho použití lze definovat jako velmi široké od průmyslových aplikací až po automobilový průmysl s výbornou opakovatelností a přesností ( při 10 měřeních na bílém podkladu odchylka max. 0,01E). Měření lesku je možné provést tříúhlovým leskoměrem pod úhlem 20/60/85°.

Dále je možné měřit opacitu povlaků ( světlost, temnost, průsvitnost apod.) za pomocí optické geometrie kolorimetru. Použití je vhodné pro průmysl prvovýroby kde je nezbytné zjištění kdyvosti nátěrových hmot či řazení odstínů pigmentovaných hliníkem.

Všechna tato měření slouží ke stanovení základních optických vlastností povlaků.

Výběr leskoměrů najdete v odkazech níže:

89Komentář

  • Avatar
   Resurge Supplement
   Apr 29, 2020

   Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle. Resurge Supplement

  • Avatar
   Resurge Supplement
   Apr 29, 2020

   Very awesome!!! When I seek for this I found this website at the top of all blogs in search engine. Resurge Supplement

  • Avatar
   Leptitox Review
   Apr 29, 2020

   Really impressed! Everything is very open and very clear clarification of issues. It contains truly facts. Your website is very valuable. Thanks for sharing. Leptitox Review

  • Avatar
   Leptitox Review
   Apr 29, 2020

   It's late finding this act. At least, it's a thing to be familiar with that there are such events exist. I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act. Leptitox Review

  • Avatar
   Leptitox
   Apr 29, 2020

   Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. Leptitox

  • Avatar
   Leptitox
   Apr 29, 2020

   Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic. Leptitox

  • Avatar
   Obsession Method
   Apr 29, 2020

   This is a fantastic website , thanks for sharing. Obsession Method

  • Avatar
   Obsession Method
   Apr 29, 2020

   Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Obsession Method

  • Avatar
   His Secret Obsession
   Apr 29, 2020

   Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. His Secret Obsession

  • Avatar
   His Secret Obsession
   Apr 29, 2020

   First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. His Secret Obsession

  • Avatar
   Text Chemistry
   Apr 29, 2020

   There is definately a great deal to know about this subject. I like all of the points you've made. Text Chemistry

  • Avatar
   Text Chemistry
   Apr 29, 2020

   This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you. Text Chemistry

  • Avatar
   Resurge
   Apr 30, 2020

   I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Resurge

  • Avatar
   Resurge
   Apr 30, 2020

   I see some amazingly important and kept up to length of your strength searching for in your on the site Resurge

  • Avatar
   Commission Hero
   Apr 30, 2020

   Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle. Commission Hero

  • Avatar
   Erase Herpes
   May 01, 2020

   I think about it is most required for making more on this get engaged Erase Herpes

  • Avatar
   ClickFunnels
   May 01, 2020

   Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging, ClickFunnels

  • Avatar
   nobodysthere.com
   May 02, 2020

   It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! nobodysthere.com

  • Avatar
   startingherbgarden.com
   May 02, 2020

   I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation. Wishing you the best of luck for all your blogging efforts. startingherbgarden.com

  • Avatar
   www.bostonchoiceproperties.com
   May 02, 2020

   I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! www.bostonchoiceproperties.com

  • Avatar
   www.northeastcoatings.net
   May 02, 2020

   I must say, I thought this was a pretty interesting read when it comes to this topic. Liked the material. . . . . www.northeastcoatings.net

  • Avatar
   autographedmemorabilia.org
   May 02, 2020

   Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. autographedmemorabilia.org

  • Avatar
   www.jnii-usa-bharat.com
   May 02, 2020

   Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.. www.jnii-usa-bharat.com

  • Avatar
   realtorbigrapids.com
   May 02, 2020

   Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. realtorbigrapids.com

  • Avatar
   thevineyardbymellon.com
   May 02, 2020

   I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. thevineyardbymellon.com

  • Avatar
   amvets-ca.org
   May 02, 2020

   Well, this got me thinking what other workouts are good for those of us who find ourselves on the road or have limited equipment options. amvets-ca.org

  • Avatar
   www.temenosgolfclub.com
   Jun 23, 2020

   Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you've done it so calmly and with so cool feeling and you've nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best! www.temenosgolfclub.com

  • Avatar
   www.yestosavehomes.com
   Jun 23, 2020

   I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. www.yestosavehomes.com

  • Avatar
   mr seo
   Jun 23, 2020

   Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! www.cook-equipment.com

  • Avatar
   mr seo
   Jun 23, 2020

   Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. www.charmandbeadcollectibles.com

  • Avatar
   mrseo
   Jun 23, 2020

   Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on. www.californiaberry.net

  • Avatar
   mr seo
   Jun 23, 2020

   As a seller of legal steroids, you can buy Crazy Bulk products, explore stacks and finally get the body you’ve always wanted www.therhumblinegreenport.com

  • Avatar
   mr seo
   Jun 23, 2020

   Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. www.nearimpact.com

  • Avatar
   mr seo
   Jun 23, 2020

   Well, this got me thinking what other workouts are good for those of us who find ourselves on the road or have limited equipment options. www.visitredlakeregion.com

  • Avatar
   www.boisechiropractor.co
   Jun 23, 2020

   I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. www.boisechiropractor.co

  • Avatar
   Shane
   Aug 17, 2020

   The blog is good enough I again n again read this. Look At This

  • Avatar
   Mike
   Aug 27, 2020

   They created exactly what we wanted under budget and ahead of schedule Continue

  • Avatar
   sophie
   Nov 17, 2020

   I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website. Please visit instagram story viewer

  • Avatar
   sk
   Jan 23, 2021

   Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic. DOT certification

  • Avatar
   sk
   Jan 25, 2021

   I was surfing the Internet for information and came across your blog. I am impressed by the information you have on this blog. It shows how well you understand this subject. quora

  • Avatar
   Takon Hp
   Jan 26, 2021

   waw this content is very good and very informative, thank you for the content provided, hopefully it will grow. cara update play store

  • Avatar
   sk
   Jan 29, 2021

   You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. 토토사이트

  • Avatar
   sk
   Jan 31, 2021

   I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! online-casino deutschland

  • Avatar
   sk
   Feb 12, 2021

   Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. kitchen appliances

  • Avatar
   sk
   Feb 14, 2021

   Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thanks Primary Care Physician Katy, Tx

  • Avatar
   sk
   Feb 20, 2021

   I was surfing the Internet for information and came across your blog. I am impressed by the information you have on this blog. It shows how well you understand this subject. https://www.soopercooking.com

  • Avatar
   sk
   Feb 21, 2021

   This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future... brutal 4ce reviews

  • Avatar
   sk
   Feb 24, 2021

   I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. 토토사이트

  • Avatar
   Jonas Nilsons
   Mar 03, 2021

   Gօod post. It’s always intеresting to rеad through articles from other authorѕ and use a little something from other ѕites. I want to refer to my blog Download SD Card Formatter it is easy to use. You can visit my blog and share it with your friends.

  • Avatar
   sk
   Mar 04, 2021

   I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. dominoqq online

  • Avatar
   Hibbah
   Mar 06, 2021

   I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... diepio 2

  • Avatar
   Hibbah
   Mar 07, 2021

   Dashiki Store verkoopt witte dashiki-shirts en zwarte dashiki-shirts die geschikt zijn voor dashiki voor mannen en dashiki-vrouwen. dashiki voor mannen

  • Avatar
   Hibbah
   Mar 08, 2021

   Everyone wants to know what the best sex toys for women are and really it's always going to come down to personal choice. But if you have never tried one before and are feeling a little timid about purchasing your first toy, then our guide to female sex toys for beginners is for you. vibrators for women

  • Avatar
   Hibbah
   Mar 11, 2021

   Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us. sa gaming

  • Avatar
   gerva
   Mar 15, 2021

   The fact is that most online sports betting sites are perfectly safe to use. However, there are exceptions. That’s what it’s important to narrow down your choices when betting online, and stick to trusted and reliable options.

  • Avatar
   sk
   Mar 19, 2021

   I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. myprepaidbalance

  • Avatar
   sk
   Mar 20, 2021

   Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work. 먹튀폴리스

  • Avatar
   Hibah
   Mar 20, 2021

   I got too much interesting stuff on your blog. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! Keep up the good work. xenical senza ricetta

  • Avatar
   Jayden Martin
   Mar 23, 2021

   Nice Post. Je vérifiais régulièrement votre poste. Je me sens heureux de se référer, notre blog Telecharger Winrar C’est l’un des moyens prudents de protéger les données informatiques. Avec l’aide de WinRAR, nous pouvons protéger nos fichiers avec des mots de passe avant de les partager par e-mail ou en ligne, ce qui a été très utile à tous.

  • Avatar
   hibbah
   Mar 25, 2021

   Fabulous post, you have denoted out some fantastic points, I likewise think this s a very wonderful website. I will visit again for more quality contents and also, recommend this site to all. Thanks. PK XD Apk Mod

  • Avatar
   Pantip
   Mar 25, 2021

   With the demand for legalizing cricket gambling in India, the market is definitely going to grow even bigger. This would create more opportunities for gamblers in making more money online, from the game they understand best.

  • Avatar
   Mikkis
   Mar 29, 2021

   The when I just read a blog, I’m hoping that this does not disappoint me approximately this one. Get real, Yes, it was my method to read, but When i thought you'd have something interesting to state. All I hear is a number of whining about something that you could fix should you were not too busy trying to find attention. If you are interested in Pakistan Tour, visit Shogran Tour Package 4 days

  • Avatar
   cek ssl tls
   Mar 30, 2021

   Well, this got me thinking what other workouts are good for those of us who find ourselves on the road or have limited equipment options. cek ssl tls

  • Avatar
   mshahid
   Apr 04, 2021

   I have read all the comments and suggestions posted by the visitors for this article are very fine,We will wait for your next article so only.Thanks! textsheet

  • Avatar
   mshahid
   Apr 05, 2021

   Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts. artichoke

  • Avatar
   mshahid
   Apr 05, 2021

   What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up. venice travel tips

  • Avatar
   mshahid
   Apr 06, 2021

   I'm truly enjoying the design and layout of your site. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work! BOOK HOLDER

  • Avatar
   mshahid
   Apr 08, 2021

   Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. luke thill tiny house

  • Avatar
   almond flour pancakes
   Apr 08, 2021

   I value this write-up for the well-researched material as well as superb phrasing. I obtained so interested in this material that I couldn't stop checking out. Your blog is actually excellent. almond flour pancakes

  • Avatar
   mshahid
   Apr 15, 2021

   Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! lyrics to redemption song

Leave your reply

*
**nebude publikováno
*www adresa http://
*
Product successfully added to the product comparison!