Kategorie

Stolní tvrdoměry Rockwell  8 products

Kategorie

Stolní tvrdoměry Rockwell

Filtrovat katalog

Partneři


Povrchová úpravaOdborný server


Tvrdoměry materiálů, stolní, přenosnéTvrdoměryTaber Industries


Stolní tvrdoměry Rockwell

Analogové stolní tvrdoměry Rockwell, motorizované, digitální, Stupnice Rockwell: A,B,C,D,E,F,G,K,L,M,P,R,V, Manuální a plněautomatické tvrdoměry Rockwell

Tvrdost podle Rockwella (ČSN 42 0373)

se zjišťuje na Rockwellově tvrdoměru jako rozdíl hloubky vtisku vnikacího tělesa (ocelová kulička, diamantový kužel) mezi dvěma stupni zatížení (předběžn...

Analogové stolní tvrdoměry Rockwell, motorizované, digitální, Stupnice Rockwell: A,B,C,D,E,F,G,K,L,M,P,R,V, Manuální a plněautomatické tvrdoměry Rockwell

Tvrdost podle Rockwella (ČSN 42 0373)

se zjišťuje na Rockwellově tvrdoměru jako rozdíl hloubky vtisku vnikacího tělesa (ocelová kulička, diamantový kužel) mezi dvěma stupni zatížení (předběžného a celkového). Účelem předběžného zatížení je vyloučit z měřené hloubky nepřesnosti povrchových ploch.

Kužel má vrcholový úhel 120° a poloměr kulové části 0,2 mm (HRA, HRC). Kulička má průměr 1,5875 mm (HRB).

Zkouška tvrdosti podle Rockwella (HRB, HRC)

Diamantový kužel nebo ocelovou kulička, dotýkající se povrchu zkoušeného předmětu, se nejprve předběžně zatíží silou 100 N (výchozí poloha pro měření hloubky vtisku). Potom se pozvolna zvětšuje zatěžovací síla tak, aby se za 3 až 6 sekund dosáhlo zatížení předepsané normou (např. předběžné zatížení silou 100 N + zkušební zatížení silou 1400 N = celkové zatížení silou 1500 N). Pak se zatěžují síla opět zmenšuje až na 100 N a v tomto stavu se zjistí přírůstek h hloubky vtisku, který nastal proti výchozí poloze při 100 N. Zkouška tvrdosti podle Rockwella je rychlá, snadná a vpichy (důlky) jsou velmi malé (max. hloubka 0,2 mm). Je vhodná pro běžnou kontrolu velkých sérií výrobků a tam, kde HB již není použitelná.

rockwell-diagram

Normalizované zkoušky tvrdosti

U nás jsou normalizovány tři zkoušky tvrdosti podle Rockwella. Tvrdost zjištěnou při těchto zkouškách označujeme HRA, HRB, HRC. Volba Rockwellovy stupnice (tj. druhu vnikacího tělíska) zavisí hlavně na předpokládané tvrdosti zkoušeného materiálu.

HRA

 • Tvrdost určená diamantovým kuželem při celkovém zatížení 600 N.
 • Pro slinuté karbidy a tenké povrchové vrstvy.

HRB

 • Tvrdost určená ocelovou kuličkou (B = ball) při celkovém zatížení 1000 N.
 • Pro měkčí kovy (25 - 100 HRB).

HRC

 • Tvrdost určená diamantovým kuželem (C = cone) při celkovém zatížení 1500 N.
 • Doporučuje se používat pro rozsah HRC = 20 - 67.

Zdroj: [16], Pavel Kryštůfek (zkráceno, upraveno)

Normy:

 • ČSN EN ISO 6508-1 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
 • ČSN EN ISO 6508-2 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních zařízení (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
 • ČSN EN ISO 6508-3 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
 • ISO 6508-1 - Metallic materials. Rockwell hardness test - Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
 • ISO 6508-2 - Metallic materials. Rockwell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
 • ISO 6508-3 - Metallic materials. Rockwell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
 • ISO 3738-1:1982 - Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 1: Test method.
 • ISO 3738-2:1982 - Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 2: Preparation and calibration of standard test blocks.
 • ASTM E18 - Standard Test Method for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial Hardness of Metallic Materials.
 • ASTM E1842 - Standard Test Method for Macro-Rockwell Hardness Testing of Metallic Materials.
 • ASTM D785 - Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastic and Electrical Insulating Materials.
Více informací.. »

Podkategorie

 • Ruční stolní tvrdoměr DigiRock HR1 je efektivní ruční testování tvrdosti s perfektní přesností, opakovatelností a robustností. Používá se pro měření v různých pracovištích pro měření  fero/ne-feromagnetickém kovu. Indikátor tvrdosti: Analogový Rozlišení 0,5HR Testovací zatížení 60Kgf(558.4N),100Kgf(980.7N),150Kgf(1471N) Stupnice tvrdosti: HRA, HRB,...

 • Ruční stolní tvrdoměr Rockwell SuperficialDigiRock HS1 je efektivní ruční testování tvrdosti s perfektní přesností, opakovatelností a robustností. Používá se pro měření v různých pracovištích pro měření  fero/ne-feromagnetickém kovu. Indikátor tvrdosti: Analogový Rozlišení 0,5HR Testovací zatížení 15Kgf(147.1N),30Kgf(294.2N),45Kgf(441.3N) Stupnice...

 • Plně automatický stolní tvrdoměr pro testování materiálu dle stupnice Rockwell/Superficial Rockwell Měření tvrdosti jedním tlačítkem, přiblížení kovadliny, zatížení/prodleva/odlehčení či případná konverze a výpočet výsledné hodnoty je vždy plně automatická Ovládání pomocí dotykového 5,2“ LCD (nastavení, zatížení, prodlevy, konverze atd. pomocí dotykové...

 • Digitální stolní tvrdoměr Rockwell R-150DP je určen pro testování tvrdosti plastů, kompozitu a všech druhů měkkých kovů a dalších měkkých nekovových materiálů s perfektní přesností, opakovatelností a robustností. Jedná se o inteligentní, poloautomatický přístroj, kde jediný úkon, který uživatel dělá manuálně, je přiblížení testovacího stolku se vzorkem k...

 • Digitální stolní tvrdoměr Rockwell Superficial DigiRock DR3 je poloautomatický přístroj pro testování tvrdosti s perfektní přesností, opakovatelností a robustností. Obsluha musí pouze přiblížit vzorek na testovací kovadlině k testovanému vzorku a vybrat testovací zatížení (60, 100, 150Kgf), ostatní operace jsou zcela automatické. Dotykové LCD...

 • Digitální stolní tvrdoměr Rockwell Superficial DigiRock DS3 je poloautomatický přístroj pro testování tvrdosti s perfektní přesností, opakovatelností a robustností. Obsluha musí pouze přiblížit vzorek na testovací kovadlině k testovanému vzorku a vybrat testovací zatížení (60, 100, 150Kgf), ostatní operace jsou zcela automatické. Dotykové LCD...

 • Magnetický tvrdoměr je navržen v souladu s principem testování tvrdosti podle Rockwella. Testovací hlavu lze upevnit na železný a ocelový povrch komponentů magnetickou silou. Není tedy potřeba zajistit držení testovaného vzorku, jelikož magnetická síla drží vzorek ve správné pozici až do 350 kg+.

 • Rockwell i Rockwell Superficial         Polo-automatický stolní tvrdoměr pro testování materiálu dle stupnice Rockwell Rozlišení 0,5HR, Doba prodlevy 0-60s Před-zatížení, prodleva a hlavní zatížení je aplikováno elektronickým motorem, aplikace tedy vylučuje chybu způsobenou lidským faktorem Ochranný kryt hrotu (indentoru) DigiRock MR2/MS2 pro...

Product successfully added to the product comparison!