Kategorie

Tvrdost nátěru 9 products

Kategorie

Tvrdost nátěru

Filtrovat katalog

Povolené filtry:

Partneři


Povrchová úpravaOdborný server


Tvrdoměry materiálů, stolní, přenosnéTvrdoměryTaber Industries


Tvrdost nátěru

Sklerometry pro testování tvrdosti, Test Barcol, Tužkový test tvrdosti nátěru a kyvadlový test tvrdosti nátěru.

  • Spolehlivý nástroj pro měření tvrdosti měkkých materiálů jako jsou nátěrové hmoty, plastů a pryže. Ukazatel, který si pamatuje nejvyšší naměřené hodnoty. Durometr typu A pro materiály, jako jsou elastomery, vinyl, guma, kůže, PVC, silikon-pryž, teflon, neopren atd.. Durometr typu D pro materiály jako je polyester, ABS, nylon, polyuretan, kevlar, akryl,...

  • Tužky pro testování tvrdosti nátěru – sada 20-ti tužek tvrdosti 8B až 10H - jednoduchá testovací metoda, která testuje tvrdost nátěru pomocí tužek různých tvrdostí. Test se provádí tak, že špička tužky, která je předem osmirkována na jemném smirkovém papíře, je držena pod úhlem 45°a pod stálým tlakem 7,5N vtlačována do testovaného podkladu a přitom se...

  • TQC tužkový test tvrdosti dle metody Wolff Wilborn je jednoduchá zkouška odolnosti nátěru. Tužky pro tento test jsou v rozsahu tvrdosti 6B až 8H. Test se provádí tak, že špička tužky, která je předem osmirkována na jemném smirkovém papíře, je držena pod úhlem 45°a pod stálým tlakem a vtlačována do testovaného podkladu a přitom se posouvá tahem dopředu.

  • Kapesní přístroj pro testování tvrdosti a opotřebování škrábáním materiálů jako jsou nátěry, laky, plastové nebo podobné produkty. Wolfram-karbidovou špičkou se tlačí na povrch definovaným konstantním tlakem. Tlak na špičku se mění pomocí výměny pružiny. Podle stopy kterou špička zanechá se hodnotí tvrdost a odolnost materiálu proti poškrábání. Během...

  • Kyvadlový test tvrdosti je založený na principu oscilačního průběhu kmitu kyvadla a na amplitudě výchylky, která se mění podle tvrdosti testovaného povrchu na který kyvadlo naráží. U metody Persoz se měří sestupná intenzita amplitudy v rozmezí od 12° do 4°.Metoda Kőnig naproti tomu měří sestupnou amplitudu výchylky v rozmezí od 6° do 3°.

  • Přístroj pro testování odolnosti již zaschlých barev a práškových barev vůči vtlačování. Principem Buchholzova testu je, že se vtlačovací tělísko o specifikované velikosti a tvaru položí po stanovenou dobu na nátěr a po jeho odejmutí se měří poškození nátěru. Přístroj splňuje požadavky norem: ISO 2815, NEN 2815, DIN 53153, WC-VMR-BS 3900, ECCA T-12

  • Přístroj určený pro testování odolnosti barev a práškových barev vůči popraskání a odlupování. Přístroj je vyráběn ve variantách splňujících normu ISO 6271-1, ISO 9272-1 nebo ASTM D2794 případně kombinovaně.

  • Měření tvrdosti nekovových materiálů, k dispozici modely Shore A a Shore D PosiTector SHD Shore Durometr je ruční elektronický přístroj, který měří tvrdost (Shore) nekovových materiálů. Dva modely durometru pro různé tvrdosti s rozdílným rozsahem - Shore A a Shore D.

  • Pro testování plastů, kůže, atd. pomocí metody podle Shore. Skleněná podložka: Zajišťuje vyšší tvrdost podložky a vynikající přesnost Mechanická konstrukce: Robustní provedení pro přesná měření Horizontální seřízení: Pro přesné vyrovnání podložky Nastavitelná podložka umožňující korekci nehomogenních testovaných vzorků

Product successfully added to the product comparison!