Kategorie

Kategorie

Vzhled povrchu

Partneři


Povrchová úpravaOdborný server


Tvrdoměry materiálů, stolní, přenosnéTvrdoměryTaber Industries


Novo-Gloss Goniophotometer

Rhopoint Instruments

Přístroj Novo-Gloss IQ měří vzhledovou kvalitu povrchu. Jednoduchým zmáčknutím tlačítka na přístroje měříme, lesk, Rspec, DOI a háze (zákal) v úhlech 20° nebo 60° Přístroj poskytuje kompletní informace o zrcadlové odrazivosti a vypočítává lesk, vrchol..

More details

„Chytřejší cesta k měření vzhledu povrchu"

Přístroj Novo-Gloss IQ měří vzhledovou kvalitu povrchu

NOVO-GLOSS I.Q. – GONIOPHOTOMETER

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ OBSLUHA:

Jednoduchým zmáčknutím tlačítka na přístroje měříme, lesk, Rspec, DOI a háze (zákal) v úhlech 20° nebo 60

Přístroj poskytuje kompletní informace o zrcadlové  odrazivosti a vypočítává lesk, vrchol spekulární odrazivosti, DOI a reflexe Háze.

POCHOPENÍ KVALITY POVRCHU:

Novo-GLOSS IQ charakterizuje reflexní vlastnosti, způsobem simulace  vnímání lidského pozorovatele,  k pochopení detailní kvality povrchu. Micro-structures on the surface of a high gloss surface can cause a reflected image to bloom and become indistinct, longer wavelength surface ripples known as orange peel can also distort this image. Micro-struktura na povrchu vysoce lesklých povrchů, může způsobit odraz obrazu, který je přepálený a stane se nezřetelný, delší vlnové délky povrchu známé jako pomerančová kůra (orange peel) může také narušit tento obraz.

Novo-Lesk IQ využívá kompletní spekulární data odrazivosti pro výpočet:, lesku, Vrcholky spekulární odrazivosti, Haze (mlha,šero,zákal,závoj) a odlišnosti obrazových hodnot.

měření pomocí novogloss iqměření klasickým leskoměremNOVO-GLOSS IQ vs. GLOSS, HÁZE a DOI:

Tradiční spekulární přístroj používá optickou masku a jednoduché diody pro měření specifické části odraženého obrazu,  Novo-GLOSS IQ poskytuje všechny spekulární odrazivosti, měření na + / - 6 " z spekulárního úhlu s geometrií  20 ° and 60 ° a 60 °geometries..

PŘÍSTROJ SE DVĚMI ÚHLY MĚŘENÍ:

Novo-GLOSS IQ charakterizuje povrch při  geometrii 20 °  a 60 °, poskytuje vynikající rozlišení a pružnost k přesnému měření každého povrchu od matného po zrcadlový. 

 

GONIOFOTOMETRICKÝ PROFIL:GONIOFOTOMETRICKÝ PROFIL:

Pomocí NOVO-SOFT  IQ  a dodávaného USB datového kabelu, může uživatel překrýt a porovnat spekulární odrazivosti křivek podobných materiálů; tyto grafické otisky lze vyzdvihnout  jemné rozdíly v kvalitě povrchu.

IQ měření  -  detailní profil odrazové distribuce světla z úhlu +/- 60.

MĚŘENÍ LESKU OVĚŘENO PODLE PLATNÝCH NOREM.

Novo-GLOSS IQ pracuje v rámci přísných úhlových tolerancí uvedených v mezinárodních normách jako např. ASTM D523 & ISO 2813, proto jsou tyto hodnoty lesku získané z plochých povrchů  k nerozeznání od tradičních přístrojů.

PŘESNĚJŠÍ MĚŘENÍ LESKU:

měření leskuTechnologie řady NOVO-GLOSS IQ umožňuje přesnější a opakovatelnější měření  než klasické leskoměry v celém rozsahu lesku.

Klasický leskoměr musí být umístěn na úplně rovný povrch a i nepatrné odchylky v zakřivení vzorku či nástroje budou mít za následek velké odchylky měření. Novo-Gloss IQ automaticky upraví odchylky plynoucí ze zakřivení nebo polohovací chyb a vypočítá přesné hodnoty lesku.

VRCHOLY SPEKULÁRNÍ ODRAZIVOSTI:

Přístroj vypočítává vrchol spekulární odrazivosti povrchu, což je hodnota, která je nezávislá na vzorku zakřivení, polohování, Háze a DOI efektů.

HÁZE: (mlha, šero, zákal, závoj)

měření Odrazová Háze je definována jako rozprostření  spekulární složky odraženého světla od lesklých povrchů. Povrchová háze je často způsobena mikro-strukturou na horním povrchu lesklého materiálu a je pozorována jako  rozostření  nebo mléčný efekt odrážející obraz.This characteristic is undetectable with a traditional gloss meter but is often associated with a drop in the perceived quality of a sample. Tato vlastnost je nedetekovatelná s klasickým leskoměrem, ale často je spojována s poklesem vnímané kvality vzorků.

ODLIŠNOST OBRAZU (DOI):

DOI materiálu určuje, jak jasně pozorovatel může rozeznat obraz odrážející se ve svém povrchu
Lidské vnímání může určit "vysokou kvalitu" povrchu, prokázat vynikající reflexní vlastnosti, zejména ty, které ukazují na "hluboký", "jasný" a "ostrý" lesk.  Měřením DOI s Novo-Gloss IQ může uživatel objektivně určit reflexní vlastnosti vysoce kvalitních materiálů.

rozptyleny-obraz-hlinikuDOI povrchu je ovlivněn leskem, zamlžením  a povrchovou deformací jako jsou leštěné místa a orange peel ( pomerančová  kúra).

Příznaky - Vysoko frekvenční struktury, rýhy v povrchu a pomerančový povrch ničí odrazivost povrchu.
Příčiny - Problémy při aplikaci  a problémy s viskozitou, tvoření sítí, problémy s podkladem a špatné postupy. 

ÚHLOVÁ A POZIČNÍ VYROVNÁNÍ:

Přístroj obsahuje automatické vyrovnání špatného vzorku a polohy měření. Tím je tento přístroj přesnější než běžné leskoměry při měřicí zakřivených a nerovných povrchů.

PRÚMYSLOVÉ ODVĚTVÍ  A APLIKACE:

 Novo-Gloss IQ je ideální pro použití při  konečné úpravě  kovů, automobilovém průmyslu.  Rovněž může být použit pro jakékoli nalakované, práškem potažené nebo leštěné kovové výrobky, kdy je nutný výrobek s homogenním povrchem vysoké kvality.

výsoký stupen orange pool Náhled obrazovky ukazující výsledky pro automobilový povrch s vysokým stupněm pomerančové kůry. Všimněte si nízké naměřené hodnoty DOI.
Přístroj obsahuje vestavěnou statistickou analýzu.  Výsledky a plné GONIO-křivky mohou být staženy do PC pro pozdější analýze.

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY:
Společnost Rhopoint vyrábí přístroje pro testování vzhledu  povrchu více než 20 let.

15 dalších produktů ve stejné kategorii:

Poslat zprávu

Novo-Gloss Goniophotometer

Novo-Gloss Goniophotometer

Nezasíláme spam. Váš e-mail je v bezpečí.

Popište nám prosím měřený materiál, rozsah měření, aplikaci, nebo jakýkoliv jiný problém apod..

* Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné pro odeslání dotazu a jeho následného zpracování.

Product successfully added to the product comparison!