Kategorie

Kategorie

Odtrhoměry - odtrhová zkouška

Partneři


Povrchová úpravaOdborný server


Tvrdoměry materiálů, stolní, přenosnéTvrdoměryTaber Industries


Mechanický odtrhoměr Comtest OP1

OP1-P20

Přístroje jsou určené k měření tahové pevnosti kolmo k povrchu. Používají se ke kontrole kvality podkladu (stanovení kohezní pevnosti) a ke stanovení kvality povrchové úpravy (adhezní pevnost dvou a vícevrstvých systémů) resp. k určení vzájemné přídržnosti jednotlivých nanesených vrstev.

Jejich zatěžovací člen je vybaven indukčním snímačem síly. Přístroje mají ruční zatěžování pomocí zatěžovacího ramene a umožňují plynulé zatěžování až do odtržení zkušební panenky.

More details

Přístroje jsou určené k měření tahové pevnosti kolmo k povrchu. Používají se ke kontrole kvality podkladu (stanovení kohezní pevnosti) a ke stanovení kvality povrchové úpravy (adhezní pevnost dvou a vícevrstvých systémů) resp. k určení vzájemné přídržnosti jednotlivých nanesených vrstev.

Jejich zatěžovací člen je vybaven indukčním snímačem síly. Přístroje mají ruční zatěžování pomocí zatěžovacího ramene a umožňují plynulé zatěžování až do odtržení zkušební panenky.

Postup odtrhové zkoušky s přístrojem COMTEST®OP1 P 20:

  1. Vhodným lepidlem se přilepí na měřené místo na povrchové úpravě zkušební panenka.
  2. Povrchová úprava se prořízne až do základního materiálu ruční frézkou. Tím je zajištěna (definována) přesná měřená plocha.
  3. Po vytvrzení lepidla se připojí ke zkušební panence odtrhový přístroj COMTEST®OP1 P 20. Otáčením zatěžovacího ramene (vratidla) se zkušební panenka zatěžuje.
  4. Měřící jednotka je vybavena akustickou indikací překročení optimální rychlosti zatěžování. Během zkoušky neustále přepočítává nárůst zatěžovací síly. Při překročení nastaveného limitu (např. 200N/s) informuje zkušebního technika zapípáním.
  5. Panenka se zatěžuje až do odtržení. Na displeji elektronické měřící jednotky se odečte maximální dosažené napětí na panence o průměru 20mm.

Technické parametry odtrhoměru:

Typ přístrojeCOMTEST® OP1 P 20
Rozsah měření 7 kN resp. 19,98 MPa na panence o průměru 20mm
Rozlišení 0,02 MPa
Max. chyba měření ± 1,5% z naměřené hodnoty ± 2 digity
Hmotnost zatěžovací jednotky 1,7 kg
Rozměr zátěžové jednotky. 200 x 85 mm
Provozní/skladovací teplota 0°C až 50°C / -20°C až 60°C
Napájení/kapacita Baterie 9V typ 6F22 / cca 100 odtrhových zkoušek
Příslušenství – zkušební panenky 20 ks kruhové ocelové panenky o průměru 20mm
Příslušenství k přípravě zkoušky Ruční frézka s vnitřním průměrem 20,5 mm
Příslušenství k provedení zkoušky Středící adaptér – pomáhá vycentrovat zatěžovací člen vůči zkušební panence, eliminuje prohnutí podkladu

PŘEHLED NĚKTERÝCH NOREM, KTERÉ ODTRHOMĚR SPLŇUJE:

  1. ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty – odtrhová zkouška přilnavosti.
  2. ČSN EN 311 Desky ze dřeva – přídržnost povrchu – zkušební metoda.
  3. BS EN ISO 4624 Paints and varnishes – Pull-off test for adhesion

6 dalších produktů ve stejné kategorii:

Poslat zprávu

Mechanický odtrhoměr Comtest OP1

Mechanický odtrhoměr Comtest OP1

Nezasíláme spam. Váš e-mail je v bezpečí.

Popište nám prosím měřený materiál, rozsah měření, aplikaci, nebo jakýkoliv jiný problém apod..

* Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné pro odeslání dotazu a jeho následného zpracování.

Product successfully added to the product comparison!