Jak měřit tloušťku nátěru pomocí tloušťkoměru

Jak měřit tloušťku nátěru pomocí tloušťkoměru

Tloušťka nátěru má velký vliv na výkon, vzhled a aplikaci. Může být také klíčovou součástí zajištění toho, aby nátěr splňoval průmyslové normy, takže je nezbytné, abyste testovali a kontrolovali a přesně věděli, s čím máte co do činění.


Konverzní tabulka pro různé stupnice tvrdosti

Srovnávat hodnoty tvrdosti lze jen při použití stejné metody a stejného zkušebního zatížení. Převody hodnot tvrdosti podle různých metod jsou pouze orientační.Takové převody tvrdosti jsou možné jen na základě provedených porovnávacích zkoušek.


Úspora energie a peněz pro naše zákazníky

Úspora energie a peněz pro naše zákazníky

Hledání rovnováhy mezi potřebou udržitelné budoucnosti a zachováním integrity vaší značky a produktu je téma, které nás nesmírně zajímá. A to natolik, že jsme na toto téma provedli výzkumný projekt - oslovili jsme 255 osob s rozhodovací pravomocí v oblasti obalů v mnoha průmyslových odvětvích, abychom zjistili, jaký vliv mají udržitelné materiály na potřebu kontroly kvality.


Měření porozity - Jak lokalizovat díry / prázdná místa v ochranných nátěrech

Měření porozity - Jak lokalizovat díry / prázdná místa v ochranných nátěrech

Jak lokalizovat díry / prázdná místa v ochranných nátěrech

Prázdná místa – dírka, kaz, dutina, prasklina – je diskontinuita v nátěrovém systému, kde malá plocha tenkého nebo chybějícího nátěru vystavuje podklad okolnímu prostředí.

V důsledku různých potenciálních chyb při aplikaci nového ochranného nátěru se mohou tvořit vady – nebo prázdniny. Mohou být neviditelné pouhým okem a je téměř nemožné je detekovat bez řádného vybavení.