Mřížková zkouška přilnavosti

Principem zkoušky je vyřezat do nátěru mřížku, která se skládá zpravoúhlých řezů. Jednotlivé řezy musí projít nátěrem až kpovrchu. Potom se místo řezu očistí kartáčkem a přiloží se adhezivní páska, která se následně odtrhne. Kvalita nátěru se hodnotí podle stupně poškození vzniklého odtržením adhezivní pásky


Nože pro mřížkovou zkoušku jsou určeny pro měření přilnavosti a křehkosti již vytvrzených laků nebo nátěrů. Pomocí nožů se vyřežou čtvercové (dle ISO) nebo kosočtvercové políčka mřížky, které se následně očistí tvrdým kartáčem. Mřížka provedená nožem musí být vyříznuta až na podklad! Následně porovnáme zbylá políčka dle tabulky uvedené v normě.

Některé případy vyžadují kromě očištění kartáčem ještě odtrhnutí zbylých políček pomocí adhezní pásky. Páska se přiloží na povrch ve směru jedněch zřezů a odtrhne se. Kvalita nátěru se hodnotí podle stupně poškození vzniklého odtržením adhezní pásky.

Nože pro mřížkovou zkoušku jsou určeny pro měření přilnavosti a křehkosti již vytvrzených laků nebo nátěrů. Pomocí nožů se vyřežou čtvercové (dle ISO) nebo kosočtvercové políčka mřížky, které se následně očistí tvrdým kartáčem. Mřížka provedená nožem musí být vyříznuta až na podklad! Následně porovnáme zbylá políčka dle tabulky uvedené v normě.

Některé případy vyžadují kromě očištění kartáčem ještě odtrhnutí zbylých políček pomocí adhezní pásky. Páska se přiloží na povrch ve směru jedněch z řezů a odtrhne se. Kvalita nátěru se hodnotí podle stupně poškození vzniklého odtržením adhezní pásky.

Jednotlivé normy dále popisují počet a odstup jednotlivých řezáků nože vzhledem k tloušťce nátěru a tvrdosti podkladu:

Výběr nože dle ISO/DIN 2409

Tloušťka nátěru Typ podkladu Rozteč řezáků Počet řezáků
0 až 60 mm tvrdý 1 mm 6
0 až 60 mm měkký 2 mm 6
61 až 120 mm měkký/tvrdý 2 mm 6
121 až 250 mm Měkký/tvrdý 3 mm 6

Výběr nože dle ASTM 3359

Tloušťka nátěru Typ podkladu Rozteč řezáků Počet řezáků
0 až 50 µm měkký/tvrdý 1 mm 11
51až 125 µm měkký/tvrdý 2 mm 11
> 125 µm Použije se jednobřitý nástroj 1

Tloušťka povlaku Typ podkladu Rozteč řezáků Počet řezáků Testovací metoda
0 až 60µm Středně tvrdý 1.5mm 11 - - -
121 až 250µm Tvrdý a měkký 3mm 6 Pouze rychlá kontr.