Kategorie

Kategorie

Odolnost a tvrdost nátěru

Partneři


Povrchová úpravaOdborný server


Tvrdoměry materiálů, stolní, přenosnéTvrdoměry


Odolnost a tvrdost nátěru

Sklerometry pro testování tvrdosti, Test Barcol, Tužkový test tvrdosti nátěru a kyvadlový test tvrdosti nátěru.

Subcategories

 • Odolnost proti poškrábání a...

  Přístroje pro testování odolnosti proti poškrábání, řezný test Taber. Simulátor micí linky.

 • Tvrdost nátěru

  Sklerometry pro testování tvrdosti, Test Barcol, Tužkový test tvrdosti nátěru a kyvadlový test tvrdosti nátěru.

 • Odolnost při deformaci

  Ohybová zkouška ohyb přes konický a cylindrický trn. Zkouška hloubením. Rázová zkouška pro testovaná tvrdosti nátěru.

 • Přístroj pro testování odolnosti již zaschlých barev a práškových barev vůči vtlačování. Principem Buchholzova testu je, že se vtlačovací tělísko o specifikované velikosti a tvaru položí po stanovenou dobu na nátěr a po jeho odejmutí se měří poškození nátěru. Přístroj splňuje požadavky norem: ISO 2815, NEN 2815, DIN 53153, WC-VMR-BS 3900, ECCA T-12

 • Přístroj určený pro testování odolnosti barev a práškových barev vůči popraskání a odlupování. Přístroj je vyráběn ve variantách splňujících normu ISO 6271-1, ISO 9272-1 nebo ASTM D2794 případně kombinovaně.

 • Spolehlivý nástroj pro měření tvrdosti měkkých materiálů jako jsou nátěrové hmoty, plastů a pryže. Ukazatel, který si pamatuje nejvyšší naměřené hodnoty. Durometr typu A pro materiály, jako jsou elastomery, vinyl, guma, kůže, PVC, silikon-pryž, teflon, neopren atd.. Durometr typu D pro materiály jako je polyester, ABS, nylon, polyuretan, kevlar, akryl,...

 • Pomocí tohoto přístroje se testuje roztažitelnost nátěrového povlaku na kovových panelech, které jsou přichyceny v určité pozici a ohýbány kolem kónického trnu válcovým rámem.

 • Tužky pro testování tvrdosti nátěru – sada 20-ti tužek tvrdosti 8B až 10H - jednoduchá testovací metoda, která testuje tvrdost nátěru pomocí tužek různých tvrdostí. Test se provádí tak, že špička tužky, která je předem osmirkována na jemném smirkovém papíře, je držena pod úhlem 45°a pod stálým tlakem 7,5N vtlačována do testovaného podkladu a přitom se...

 • Revoluční přístroj pro testování odolnosti barev a práškových barev vůči popraskání, tvoření trhlin a odtržení z kovového podkladu. Principem metody testu (Erichsen/Dent) je vtlačování kuličky do testovaného vzorku a vyhodnocování porušení nátěru

 • TQC tužkový test tvrdosti dle metody Wolff Wilborn je jednoduchá zkouška odolnosti nátěru. Tužky pro tento test jsou v rozsahu tvrdosti 6B až 8H. Test se provádí tak, že špička tužky, která je předem osmirkována na jemném smirkovém papíře, je držena pod úhlem 45°a pod stálým tlakem a vtlačována do testovaného podkladu a přitom se posouvá tahem dopředu.

 • Kapesní přístroj pro testování tvrdosti a opotřebování škrábáním materiálů jako jsou nátěry, laky, plastové nebo podobné produkty. Wolfram-karbidovou špičkou se tlačí na povrch definovaným konstantním tlakem. Tlak na špičku se mění pomocí výměny pružiny. Podle stopy kterou špička zanechá se hodnotí tvrdost a odolnost materiálu proti poškrábání. Během...

 • Přístroj TQC pro testování omyvatelnosti a otěru nalakovaných panelů pro správné stanovení rezistence nátěrů, nalakovaných dílců a dalších souvisejících produktů proti poškrábání, ztrátě barvy jak při mokrém, tak suchém otěru.

 • Tento velice robustní a odolný přístroj se používá pro zjišťování odolnosti barvy, laku a podobných povlaků vůči praskání nebo odtrhávání povlaku z kovového panelu po ohnutí tohoto panelu kolem válcovitého trnu.

 • Kyvadlový test tvrdosti je založený na principu oscilačního průběhu kmitu kyvadla a na amplitudě výchylky, která se mění podle tvrdosti testovaného povrchu na který kyvadlo naráží. U metody Persoz se měří sestupná intenzita amplitudy v rozmezí od 12° do 4°.Metoda Kőnig naproti tomu měří sestupnou amplitudu výchylky v rozmezí od 6° do 3°.

 • Tento rotační abrazivní přístroj slouží k testování odolnosti materiálů vůči mechanickým poškozením jako je otěr,oděr, obrušování, poškrábání a erozi materiálů. Přístroj Taber Abraser je používán jako standard pro testování odolnosti např. nátěrů, keramiky, kůže , podlahových krytin, gumy, textilu, koberců, plastů, skla apod.

 • Revoluční přístroj pro testování odolnosti barev a práškových barev vůči popraskání, tvoření trhlin a odtržení z kovového podkladu. Principem testu je vtlačování kuličky do testovaného vzorku a vyhodnocování porušení nátěru. Splňuje požadavky normy DIN/ ISO 1520.

 • Multiprstový přístroj Taber 710 byl vyroben dle automobilových norem jako je např. Ford BN 180-13, General Motors GMN3943, Daimler Chrysler LP-463DD-18-1 apod., ve kterých je většinou uvedeno provádění opotřebování 5-ti prsty (5-ti rameny).

 • Motorizovaný přístroj určený pro testování odolnosti mnoha materiálů proti poškrábání. Testovaná destička rotuje rychlostí 5 otáček za minutu zatím co je do ní vtlačován kónický diamant. Diamant zanechává v nátěru stopy dle použité zátěže a dle těchto stop a použité zátěže se pak hodnotí tvrdost nátěru.

 • Měření tvrdosti nekovových materiálů, k dispozici modely Shore A a Shore D PosiTector SHD Shore Durometr je ruční elektronický přístroj, který měří tvrdost (Shore) nekovových materiálů. Dva modely durometru pro různé tvrdosti s rozdílným rozsahem - Shore A a Shore D.

 • Test je popsán v normě ASTM D 968 a dalších mezinárodně uznaných norem. Standardizovaný písek umístěný v zásobníku je uvolňován a veden trubicí na testovaný vzorek, umístěný pod úhlem 45°a ve vzdálenosti 25mm od spodního otvoru trubice.

 • Pro testování plastů, kůže, atd. pomocí metody podle Shore. Skleněná podložka: Zajišťuje vyšší tvrdost podložky a vynikající přesnost Mechanická konstrukce: Robustní provedení pro přesná měření Horizontální seřízení: Pro přesné vyrovnání podložky Nastavitelná podložka umožňující korekci nehomogenních testovaných vzorků

 • The Taber® Crockmeter 418 provides a quick and accurate method to determine the amount of color that is transferred by rubbing textile materials to other surfaces. The Taber Crockmeter was originally designed to simulate the action of a human finger and forearm, as described in internationally recognized test standards

 • The Linear Abraser uses a free-floating head to follow the contours of every sample, permitting testing of finished products. With virtually no limit on sample size or shape, the Linear Abraser is ideal for testing consumer products, automotive components, painted parts, printed graphics, optical products, rubber, leather, textiles, and for use in testing...

 • The Linear Abraser uses a free-floating head to follow the contours of every sample, permitting testing of finished products. With virtually no limit on sample size or shape, the Linear Abraser is ideal for testing consumer products, automotive components, painted parts, printed graphics, optical products, rubber, leather, textiles, and for use in testing...

 • The Taber® Reciprocating Abraser 5900 is a test apparatus similar to the instrument described in test method ISO 1518. The Taber® Reciprocating Abraser is ideal for flat surfaces. With optional attachments the Taber® Reciprocating Abraser can be configured to evaluate the relative resistance or susceptibility of a material surface to physical damage such...

Product successfully added to the product comparison!